Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων καθιερώθηκε ως έννοια το 2010 (3843/ΦΕΚ 62Α/2010) και με προοπτική εφαρμογής του τον Ιανουάριο του 2015. Μεσολάβησαν τροποποιήσεις του αρχικού νόμου και ορίστηκε νέος χρόνος έναρξης της ηλεκτρονικής ταυτότητας των κτιρίων, η 01-01-2022

 

Τι είναι η «Ηλεκτρονική Ταυτότητα» και το «Ηλεκτρονικό Μητρώο»;

Ηλεκτρονική Ταυτότητα είναι ο φάκελος στον οποίο καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των κτιρίων, αυτοτελών ή διηρημένων ιδιοκτησιών μαζί με τα στοιχεία των ιδιοκτητών, το ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου), το ιστορικό αλλά και το περιεχόμενο των οικοδομικών αδειών, την ενεργειακή κλάση των κτιρίων, τις δηλώσεις ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών, τον τύπο στατικού ελέγχου της κατασκευής και τα τοπογραφικά στοιχεία του οικοπέδου ή γηπέδου, για τις εκτός σχεδίου περιοχές.

 

Τα στοιχεία της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας τηρούνται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο το οποίο εποπτεύεται από το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος και συνδέεται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ (Γεν. Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων) με τη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου και τη ΔΕΗ. Έτσι παρέχεται η ευχέρεια της διασταύρωσης και ελέγχου όλων των υποβαλλόμενων στοιχείων.

 

Ποιοι έχουν υποχρέωση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας;

Η υποχρέωση συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας (Η.Τ.) αποτελεί σήμερα απαραίτητο στάδιο για διαδικασίες όπως:

  • Έκδοσης νέων οικοδομικών αδειών
  • έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας, μετά την 01-02-2021.
  • Επιπλέον, επιβάλλεται να συμπληρωθεί εντός 5ετίας από την ημερ/νία έναρξης ισχύος των διατάξεων της Ηλ. Ταυτότητας για τα κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα Ν.Π.Δ.Δ ή στεγάζουν υπηρεσίες των φορέων αυτών καθώς και κτίρια με χρήση τουριστικών καταλυμάτων άνω των 300 τ.μ, κτιρίων εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, υγειονομικής περίθαλψης, χώρων συνάθροισης κοινού και πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Επιπρόσθετα απαιτείται, σε κάθε κατάρτιση δημόσιας σύμβασης έργων, μελετών ή προμηθειών που έχει ως αντικείμενο ακίνητο με κτίσματα, να προηγηθεί η συμπλήρωση της Η.Τ.

 

Τι είδους στοιχεία καταχωρούνται στην ΗΤ;

  • Περιγραφή οικοπέδου ή γηπέδου εκτός σχεδίου
  • Αριθμός κτισμάτων
  • Περιγραφή κτιρίων (οικοδ. αδειών, ρύθμισης αυθ. κατασκευών, πίνακα επιφανειών ανά όροφο με διαχωρισμό των χρήσεων)
  • Πράξεις σύστασης οριζοντίων ή καθέτων ιδιοκτησιών
  • Αριθμός ορόφων
  • ΠΕΑ • ΚΑΕΚ
  • Αναφορά στο πολεοδομικό καθεστώς της περιοχής του ακινήτου με την ύπαρξη ή μη ειδικού καθεστώτος προστασίας της περιοχής.

Η καταχώρηση των στοιχείων στην ΗΤ γίνεται από εξουσιοδοτημένο μηχανικό, ο οποίος μετά την ολοκλήρωση της καταχώρισης εκδίδει το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου (Α.Τ.Κ), το οποίο φέρει μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό και κλειδί ασφαλείας. Το Απόσπασμα Ταυτότητας Κτιρίου είναι η πλήρης αποτύπωση των απαιτούμενων τεχνικών στοιχείων του ακινήτου με τις αντίστοιχες αναφορές αυτών.

 

Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτίριου

Κατόπιν έκδοσης του Αποσπάσματος, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός αιτείται μέσω της ειδικής πλατφόρμας του ΤΕΕ, την έκδοση του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας (Π.Π.Τ.Κ) το οποίο περιλαμβάνει τα στοιχεία του Αποσπάσματος καθώς και την βεβαίωση του μηχανικού αν το ακίνητο έχει ή δεν έχει τακτοποιημένες οικοδομικές & πολεοδομικές υπερβάσεις. Το Π.Π.Τ.Κ απαιτείται σε όλες τις δικαιοπραξίες, έχει δίμηνη ισχύ και φέρει επίσης μοναδικό ηλεκτρονικό κωδικό και κλειδί ασφαλείας.

Στο μεταξύ, μαζί με την Ταυτότητα Κτιρίου, θα ισχύσουν και νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου του 2022 γι’ αυτό οι πολίτες που θέλουν να κάνουν μεταβιβάσεις, έχουν μπει σε αγώνα δρόμου, να τις πραγματοποιήσουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου που δόθηκε παράταση.

Το σίγουρο είναι ότι η εφαρμογή «Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου», συνεπάγεται υπέρμετρη γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακίνητων, χρονοτριβή για την εξεύρεση των πάμπολλων απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων, αλλά και απροσδιόριστο και μάλλον υψηλό το κόστος για τη σύνταξής της.

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 209 guests και κανένα μέλος