Και 16 οι Εντεταλμένοι σύμβουλοι. To σύνολο δηλαδή των συμβούλων της πλειοψηφίας!

 Με την 1000/2021 απόφαση Δημάρχου, ανακοινώθηκαν τα ονόματα και οι αρμοδιότητες των νέων Αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων για την περίοδο από 1η Ιουλίου 2021.

Συνολικά ο Δήμος έχει επτά αντιδημάχους, εκ των οποίων οι δύο είναι άμισθο και 16 εντεταλμένους. Το σύνολο των συμβούλων της πλειοψηφίας 23 τον αριθμό.

 Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τους απερχόμενους Αντιδημάρχους για τη «σημαντική συμμετοχή τους στην υλοποίηση των έργων και δράσεων του Δήμου και ευχήθηκε στους νέους Αντιδημάρχους καλή και παραγωγική θητεία».

 

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ:

 

  • Κασιδόκωστας Παντελής του Νικολάου, Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οργάνωσης και του μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου

γ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας

Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Βοήθειας

Έκδοση κάρτας δημότη.

 

  • Κανέλλου Μαρία του Χρήστου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και της μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων (εκτός από την οργάνωση και λειτουργία των ΚΑΠΗ του Δήμου)

β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

γ) Κέντρα Κοινότητας

 

  • Κικίλιας Κυριάκος του Παναγιώτη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου

β) Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας

γ) Τμήμα Προμηθειών

δ) Τμήμα Ταμείου

 

  • Γεωργιάκος Δημήτριος του Μιχαήλ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες:

Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τμήμα Μελετών και Έργων

β) Τμήμα Κυκλοφορίας, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων

γ) Τμήμα Τεχνικών Συνεργείων

 

  • Σφήκα Βασιλική του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Παιδείας και Παιδικής Αγωγής με αρμοδιότητες:

Τμήμα Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Βρεφονηπιακών Σταθμών

  • Σουτόγλου Δήμητρα του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας με αρμοδιότητες:

α) Συμμετέχει στην οργάνωση της πυροπροστασίας των δασών και στη διατύπωση προτάσεων και υλοποίηση δράσεων αποκατάστασης των δασικών περιοχών.

β) Συνδιαχειρίζεται το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)

γ) Συντονίζει τις εθελοντικές ομάδες πυρασφάλειας.

  • Αργυρουδάκης Ελευθέριος του Σταύρου παραμένει Αντιδήμαρχος Λειτουργίας Υποστήριξης Οχημάτων και Αλιευτικού καταφυγίου Βάρκιζας και ειδικότερα με τις παρακάτω διοικητικές ενότητες :

Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων (εκτός λεωφορείων του Δήμου)

Διαχείριση προσωπικού οδηγών οχημάτων και μηχανημάτων έργου.

Β. Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι είναι αρμόδιοι για την υπογραφή όλων των εγγράφων που σχετίζονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Γ. Οι Αντιδήμαρχοι Κασιδόκωστας Παντελής, Κανέλλου Μαρία, Γεωργιάκος Δημήτριος, Σφήκα Βασιλική και Σουτόγλου Δήμητρα ορίζονται αρμόδιοι για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.

Δ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

 

  • Οι Αντιδήμαρχοι Κικίλιας Κυριάκος και Σουτόγλου Δήμητρα θα είναι άμισθοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 47 του Ν. 4647/2019. Οι λοιποί θα είναι έμμισθοι.

 

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

Ορίζει εντεταλμένους συμβούλους με δικαίωμα υπογραφής, για τον συντονισμό και την εποπτεία συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου:

 

1) Ανδριόπουλος Μιχαήλ Διαφάνειας Ανάπτυξης και Προγραμματισμού.

2) Βαμβασάκης Δημοσθένης Σύμβουλος Περιβάλλοντος και Πρασίνου

 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Λειτουργία και οργάνωση των λουτρικών εγκαταστάσεων του Δήμου. Λειτουργία λαϊκών αγορών.

 

3) Βάσης Νικόλαος Σύμβουλος Καθαριότητας Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Έργων

- Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

- Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης

 

4) Γεωργουλόπουλος Διονύσιος Σύμβουλος Τήρησης Μέτρων Πρόληψης & Αποφυγής Μετάδοσης COVID-19.

5) Ελευθερίου Σωτήριος Σύμβουλος Συντήρησης Δημοτικών Κτηριακών Υποδομών, Αθλητικών Εγκαταστάσεων και Παιδικών Χαρών.

 

6) Ζαχαράτος Νικόλαος Σύμβουλος Συντονισμού του έργου των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων.

7) Καραγιάν Ωσαννά Σύμβουλος Λεσχών Φιλίας και Υποστήριξης Διοίκησης και Οργάνωσης που περιλαμβάνει:

Λέσχες Φιλίας

α) Βάρης

β) Βούλας

γ) Βουλιαγμένης

8) Κουσαθανάς Αντώνιος Σύμβουλος Τουρισμού και Επιχειρηματικότητας.

9) Μπραϊμνιώτη Μαρία Σύμβουλος Πολιτισμού και Αθλητισμού.

10) Παπαμιχαήλ Βασίλειο Σύμβουλος Τοπικής Οικονομίας, Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δημοτικής  Αστυνομίας που περιλαμβάνει:

- Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας

Λειτουργία Καταστημάτων

 - Διαχείριση θεμάτων μη δεσποζόμενων ζώων.

11) Πολίτη Όλγα Άρτεμις Σύμβουλος Νεολαίας, Απασχόλησης και Εθελοντισμού.

12) Σταμπέλου Αικατερίνη Σύμβουλος Ισότητας και Καταπολέμησης της Ενδοοικογενειακής Βίας.

13) Σωτηρόπουλος Παναγιώτης Σύμβουλος Τεχνικών Συνεργείων

 

14) Σφέτσας Κωνσταντίνος Σύμβουλος της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης που περιλαμβάνει:

 

15) Φουρναράκη Μαρία Σύμβουλος για την εναρμόνιση δράσεων και έργων για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.

16) Lehtinen Teemu Jussi Eerikki Σύμβουλος Πράσινων εφαρμογών Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

Σ.Σ. Με τέτοιο “στρατό” ο Δήμος θα πρέπει να τρέχει με χίλια! Είναι όμως έτσι; Μήπως η πολυδιάσπαση ή η σύγκρουση αρμοδιοτήτων, δεν βοηθάει στην επίλυση προβλημάτων της καθημερινότητας. Πολλά παραδείγματα από παράπονα δημοτών.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 114 guests και κανένα μέλος