“Πληρωμένη” απάντηση από τον πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ:
...ληφθείσα απόφαση της Ο.Ε., δεν καλύπτει τις νομικές πλημμέλειες”
 
 

konstantellos xeriMε αναφορά έντεκα σελίδων, ο δήμαρχος ΒΒΒ Γρ. Κωνσταντέλλος, απευθύνεται προς την ΠΕΔΑ (Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής), με την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Διαχείρισης Απορριμμάτων της ΠΕΔΑ και θέμα: «Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ειδκού Διαβαθμιστικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ) και Δήμων της Αττικής με αντικείμενο για τις «Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμου της Περιφέρειας ο Αττικής”»

Την «αναφορά» απευθύνει προς τον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ, Γ. Μαρκόπουλο και τους Δημάρχους της Αττικής, με ημερομηνία 16.4.21.

Με εκτενή αναφορά στο σχέδιο, ο Γρ. Κωνσταντέλλος σημειώνει ότι είναι «μη νόμιμη η μαζική και αναιτιολόγητη ανάθεση από Δήμους στον ΕΣΔΝΑ μέσω σύναψης προγραμματικής σύμβασης της άσκησης αρμοδιότητας την οποία υποχρεούνται ν’ ασκήσουν οι ίδιοι οι Δήμοι»!

Κουνάει δε το δάχτυλο ότι: «τυχόν ληφθείσα απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία απλώς εγκρίνει το σχέδιο της υπό εξέταση προγραμματικής σύμβασης δεν καλύπτει τις νομικές πλημμέλειες αυτής».

Χαρακτηρίζει το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης «μη νόμιμο και για το λόγο ότι δεν περιλαμβάνει τις ακριβείς ποσότητες του υπό προμήθεια εξοπλισμού οι οποίες αντιστοιχούν στην κάλυψη των συγκεκριμένων αναγκών του εκάστοστε αμτισυμβαλλόμενου Δήμου».

Τονίζει ότι οι τεχνικές προδιαγραφές είναι «ανελαστικές» και γι’ αυτό «ενδέχεται να αποκλείσουν από τη διαγωνιστική διαδικασία κάποιους προμηθευτές (εταιρείες ή φυσικά πρόσωπα), με κίνδυνο μείωσης του ανταγωνισμού και αύξησης του κόστους της προμήθειας».

Σημειώνει ότι ακόμα και αν κάποιος Δήμος θελήσει να συμβληθεί με τον ΕΣΔΝΑ, «η σύμβαση αυτή παρίσταται μη νόμιμη».

Υποστηρίζει ότι «παραβιάζει τις αρχές της Διαφάνειας και της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης»!

Ότι παραβιάζει τις αρχές της «χρηστής δημοσιονομικής διαχειρίσεως της οικονομικότητος και της βιωσιμότητος λόγω αδυναμίας διαπίστωσης της προέλευσης των πόρων για την προμήθειά του προς διάθεση εξοπλισμού».

 


Σ.Σ. Τώρα, εμείς τί να απαντήσουμε; Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν εκράτεις; ή ότι πολλά απ’ αυτά που καταγγέλλει τον Περιφερειάρχη, τα παραβιάζει ο ίδιος στο Δήμο;


 

 

Με «σφραγίδα» του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι διαδικασίες προμήθειας στον ΕΣΔΝΑ, απαντά ο πρόεδρος

 

EDSNA kokkalisΣτις αιτιάσεις του Γρ. Κωνσταντέλλου, απαντά ο πρόεδρος του ΕΔΣΝΑ και Αντιπεριφερειάρχης Βασίλειος Κόκκαλης, «για την αποκατάσταση της αλήθειας», όπως σημειώνει, από όπου αντλούμε ορισμένα “κομμάτια”.

1ον, αποτελεί προτεραιότητα του ΕΔΣΝΑ η ενίσχυση του εξοπλισμού των Δήμων, για να διευκολύνουμε την προσπάθεια για αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική.

Ο ΕΔΣΝΑ, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν ότι η διαλογή στην πηγή αποτελεί σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες και το νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων ( ΕΣΔΑ ), το πλέον δόκιμο σύστημα για την επίτευξη των στόχων της εκτροπής από την ταφή αποβλήτων και θέλοντας να συνδράμει στην προσπάθεια των δήμων Αττικής, προχώρησε στην προμήθεια εξοπλισμού για τον σκοπό αυτό από τους Δήμους της Αττικής.

2ον, για να περάσουμε από το μοντέλο της ταφής των απορριμμάτων, στο μοντέλο της διαλογής στην πηγή, απαιτούνται συνεργασίες, κι όχι «τρικλοποδιές».

[...] Με την επιστολή της Επιτροπής, δυστυχώς αμφισβητείται η λογική της επίτευξης των στόχων της ανακύκλωσης μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών. Προφανώς ο υπογράφων την επιστολή δεν είναι οπαδός της ομαδικής προσπάθειας και συνεργασίας, αν και –η τοπική αυτοδιοίκηση αποτελεί προνομιακό πεδίο ανάπτυξης συνεργασιών.

3ον, όλες οι διαδικασίες που ακολουθεί η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, περνούν από τον έλεγχο των αρμόδιων ελεγκτικών αρχών του Κράτους.

Η σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ τηρεί απόλυτα τη νομιμότητα. Αυτό που φαίνεται ότι διέφυγε της προσοχής όσων συνέταξαν την επιστολή, είναι ότι η προμήθεια απορριμματοφόρων και καφέ κάδων στις οποίες προχώρησε ο ΕΔΣΝΑ έχει ήδη διέλθει του προσυμβατικού ελέγχου νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου το οποίο με τις με αρ. 497 και 503/2020 πράξεις του Στ’ Κλιμακίου ενέκρινε τη σύναψη των συμβάσεων, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει διασφαλιστεί η διάθεση του εξοπλισμού στους δήμους δια της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων.

Προγραμματικών συμβάσεων που ήδη συνήφθησαν με τους δήμους που έσπευσαν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

“Σύνδρομο βοναπαρτισμού”

[...]Όσον αφορά την προσπάθεια κάποιων, που φαίνεται ότι πάσχουν από σύνδρομο βοναπαρτισμού επιχειρώντας να υποκαταστήσει η δική τους άποψη, τον εκ του Συντάγματος αδιαμφισβήτητο θεσμικό και εγγυητικό ρόλο του Ανώτατου Δημοσιολογιστικού Δικαστηρίου, αυτό εκθέτει τους ίδιους και μόνον αυτούς.

4ον, «πέφτουν από τα σύννεφα», όσοι πετούν στο «δικό τους συννεφάκι».

Ο συντάκτης της επιστολής προφανώς έχει ασθενή μνήμη, ή πετά στο δικό του «συννεφάκι», όταν ισχυρίζεται ότι «πέφτει από τα σύννεφα» για την διαδικασία που ακολούθησε ο ΕΔΣΝΑ.

[...] εύλογα αναρωτιόμαστε, στο πρόσφατο παρελθόν και για τον εξοπλισμό που ήδη πήρε τότε ο υπογράφων την επιστολή, δεν είχε ανησυχήσει για την πηγή χρηματοδότησης; Ξαφνικά τώρα ανησυχεί;

5ον, είναι ξεκάθαρος ο τρόπος τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ. Η σημερινή Διοίκηση δεν κάνει «κρυφές» χρεώσεις.

Τέλος, και σε ό,τι αφορά τις αιτιάσεις ότι η διαδικασία δήθεν «πάσχει» επειδή δήθεν δεν έχει ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής, επισημαίνεται ότι η ανάγκη ανάπτυξης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων και λοιπών ανακυκλώσιμων αποβλήτων, υπάρχει ως πρόβλεψη στο υπό επικαιροποίηση ΠΕΣΔΑ Αττικής. Ενώ επιβεβαιώνεται και στο επικαιροποιημένο ΕΣΔΑ. Κανένας σοβαρός δεν αμφισβητεί την ανάγκη ανάπτυξης και οργάνωσης συστημάτων διαλογής στην πηγή από τους δήμους της Αττικής.

Μάλιστα θα περίμενε κανείς η Επιτροπή Περιβάλλοντος της ΠΕΔΑ να συνηγορεί υπέρ της επίσπευσης των διαδικασιών ανάπτυξης και οργάνωσης προγραμμάτων διαλογής στην πηγή και όχι να θέτει ανύπαρκτα ζητήματα, δήθεν νομικών πλημμελειών.

Για τη σημερινή Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ δεν υπάρχουν καλά και κακά παιδιά.

Η επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης είναι μείζον Εθνικός και Περιφερειακός Στόχος, με αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και στη βιωσιμότητα των πόλεων.

Η συνδυασμένη συνεργασία, πάνω σε ένα ρεαλιστικό κι εφαρμόσιμο σχέδιο, ΕΔΣΝΑ και Δήμων, θα ωφελήσει τους πολίτες της Αττικής. Είναι η πιο «ασφαλής οδός» ώστε οι στόχοι που έχουν τεθεί να εφαρμόζονται οριζόντια, εξασφαλίζοντας το μέγιστο επίπεδο συντονισμού, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και συνεργασίας. Η συνεργασία αυτή θα στηριχθεί με όρους ειλικρίνειας και ισοτιμίας, κι όχι χωρίζοντας τους Δημάρχους σε «καλά» και «κακά παιδιά», όπως γινόταν μέχρι πρότινος.

Αυτή η συνεργασία με όρους ειλικρίνειας και ισοτιμίας απουσίαζε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, χωρίς φυσικά ποτέ να ενοχληθεί ο υπογράφων για λογαριασμό της επιτροπής της ΠΕΔΑ την επιστολή.

Όπως ποτέ δεν διαμαρτυρήθηκε και δεν δυσαρέστησε την προηγούμενη Διοίκηση της Περιφέρειας για το γεγονός ότι η Αττική εξακολουθούσε να θάβει τα σκουπίδια της, χωρίς να προχωρά ούτε ένα νέο έργο. Ίσως η Φυλή να ήταν πολύ μακριά από το Δήμο του για να ενοχλείται, αλλά το πιο προφανές, είναι ότι αποτελούσε ένα από τα «χαϊδεμένα παιδιά» της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής, στην ανεπιτυχή προσπάθειά της να εγκλωβίσει πρόσωπα και ψήφους από το χώρο της Κεντροδεξιάς.

Ο Πρόεδρος του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Βασίλειος Κόκκαλης
Αντιπεριφερειάρχης Αττικής
 
 
 
 
 
Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 108 guests και κανένα μέλος