Ο Δήμος Λαυρεωτικής καλεί τους ιδιοκτηίτες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 4 του Ν. 4315/2014 που αφορά τους ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στις περιοχές ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ που εντάσσονται στο εγκεκριμένο σχέδιο» και θα έχει ως εξής:

«Α. Σύμφωνα με το άρθρο 1 που τροποποιεί το άρθρο 8, παρ. 4 του Ν. 1373/1983

Η εισφορά σε γη υπολογίζεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:

α) Για τμήματα ιδιοκτησίας μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 10%=50 τ.μ.

β) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ. ποσοστό 20%=50+100=150 τ.μ.

γ) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 1000 τ.μ. μέχρι 2000 τ.μ. ποσοστό 30%=150+300=450 τ.μ.

δ) Για τμήματα ιδιοκτησίας από 2000 τ.μ. μέχρι 10000 τ.μ. ποσοστό40%=450+3200=3650 τ.μ.

ε) Για τμήματα ιδιοκτησίας πάνω από 10000 ποσοστό 50%=3650+...

Β. Μετά την ισχύ του Ν. 2508/1997, η υποχρέωση σε χρήμα των ιδιοκτησιών (άρθρο 21, παρ. 1 του Ν. 2508/97), ορίζεται σε ποσοστά όπως παρακάτω και υπολογίζεται στην τελική ιδιοκτησία όπως διαμορφώνεται μετά την πράξη εφαρμογής:

Για τις περιοχές Α’ κατοικίας και Β’ κατοικίας, η εισφορά σε χρήμα ορίζεται σε ποσοστά επί της αξίας του ακινήτου, ως εξής:

α. τμήμα ιδιοκτησίας: μέχρι 500 τ.μ. ποσοστό 10%=50 τ.μ.

β. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 500 τ.μ. μέχρι 1000 τ.μ. ποσοστό 15%=50+75=125τ.μ.

γ. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 1000 τ.μ. μέχρι 10000 τ.μ. ποσοστό 20%=125+1800=1925 τ.μ.

δ. τμήμα ιδιοκτησίας: πάνω από 10000 τ.μ. ποσοστό 25%=1925+...

Γ. Σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. 2 του Ν. 4315/2014, η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 1337/1983 αντικαθίσταται ως εξής:

Μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της αρμόδιας αρχής, είναι δυνατόν αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα, να προσφέρεται τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται μέχρι την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη και εφαρμόζεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας όσο και η εναπομένουσα ιδιοκτησία καλύπτουν τους περιορισμούς της κατά κανόνα αρτιότητας, ή

β) η αποδιδόμενη επιφάνεια της ιδιοκτησίας μπορεί να συμπεριληφθεί σε όμορο κοινόχρηστο χώρο όπως πλατεία, άλσος ή μεγάλο χώρο πρασίνου, ή όμορο κοινωφελή χώρο.

Εν όψει της ένταξης της περιοχής στο εγκεκριμένο σχέδιο και της σύνταξης της πράξης εφαρμογής, καλούνται οι ιδιοκτήτες αγροτεμαχίων στην περιοχή Β’ κατοικίας ΠΑΝΟΡΑΜΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ να δηλώσουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με ραντεβού έως 15/01/2021, εάν επιθυμούν να προσφέρουν τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας τους αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για ραντεβού 2299320213

Η παρούσα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαυρεωτικής www.lavreotiki.gr

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 103 guests και κανένα μέλος