Μιαμπλεγμένηιστορία με πολλά ερωτηματικά

Γράφαμε στο φύλλο μας (19.9.20) για τα 71 και πλέον στρέμματα που επιχειρεί να πουλήσει το Μπενάκειο Ιδρυμα, [στο οποίο έχουν προέλθει από τον Γ. Κόνιαρη με διαθήκη], σε εταρεία, προκειμένου να δημιουργήσει μία κλειστή πόλη μέσα στην πόλη της Βούλας.

Πληροφορίες μάς λένε ότι η πώληση έγινε τελικά, σε εταιρεία διεθνών συμφερόντων.

 Η υπόθεση έχει ξεκινήσει από το 2007 όταν επιχείρησε το Μ.Μπενάκη να πουλήσει την έκταση, και έκτοτε βρισκόταν στα δικαστήρια μέχρι το 2019 με τον αγοραστή που ζητούσε την προκαταβολή του πίσω, αφού τα ακίνητα δεν ήταν καθαρά. Δεν ήταν απαλλαγμένα, δηλαδή, από διάφορα βάρη, όπως οι διεκδικήσεις από μεριδιούχους.

Και το λέμε αυτό γιατί είχαν προσφύγει οι κληρονόμοι Σταϊκόπουλου, διεκδικώντας το 50% επί του συνόλου της περιουσίας του Κόνιαρη, ως ιδιοκτήτες.

Κι αυτό γιατί ο Περικλής Σταϊκόπουλος είχε ιδρύσει εταιρεία με τον Σ. Κόνιαρη με την επωνυμία «ΚΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- Π. ΣΤΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ», με μοναδικούς εταίρους τον Περικλή Σταϊκόπουλο ως “εμφανή” εταίρο και διαχειριστή, και τον Γεώργιο Κόνιαρη, δικηγόρο ως “αφανή” εταίρο, με ποσοστό συμμετοχής για τον καθένα των εταίρων 50% και με σκοπό αφενός την αγορά αγροτικών και οικοπεδικών εκτάσεων και αφετέρου την επί κέρδει μεταπώληση αυτών σε τρίτους.

Πεθαίνοντας ο Π. Σταϊκόπουλος περιέρχεται η περιουσία του στους κληρονόμους του.

Πεθαίνοντας ο Κόνιαρης, εμφανίστηκε διαθήκη που αφήνει όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία του στο Μπενάκειο Ιδρυμα (Μ.Μπ), χωρίς κανένα βάρος.

Εκεί ξεκίνησαν το δικαστικό αγώνα οι κληρονόμοι Σταϊκόπουλοι που είχαν (όπως διατείνοντο) το ήμισυ μερίδιο των κληρονομημάτων, αφού είχαν εταιρεία μαζί με τον Κόνιαρη.

 Δικαστικό αγώνα ασκούσε και ο αγοραστής (Ε. Τίγκας) για να του επιστρέψει το Μπενάκειο την προκαταβολή, αφού η αγορά (το 2007) ματαιώθηκε εξαιτίας, του ότι το ακίνητο δεν ήταν καθαρό, όπως είχε διαβεβαιώσει τον αγοραστή το Μπενάκειο Ιδρυμα.

 

Εχασε στο δικαστήριο το Μουσείο Μπενάκη

 Το πρωτόδικο δικαστήριο το έχασε το Μπενάκειο, όσον αφορά τους Σταϊκόπουλους και προσέφυγε στο Εφετείο. Αλλά και στο Εφετείο δεν δικαιώθηκε (Εφ.Αθ. αρ. απ. 3254/2016).

Mε την παραπάνω απόφαση δικαιώνονται και οι κληρονόμοι Σταϊκόπουλου και ο “αγοραστής” Ε. Τίγκας (το 2007) (Εφ.Αθ. αρ. απ. 3254/2016) και το Μπενάκειο υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή που είχε δώσει (30 εκατομμύρια) με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

 

Kαι άλλος μεριδιούχος!

 

Όμως στις στρεμματικές αυτές εκτάσεις υπάρχει και άλλος μεριδιούχος, ο Ι. Αλεξάνδρου, ο οποίος δεν ικανοποιήθηκε, ή για να το πούμε πιο καθαρά αγνοήθηκε, από το Μπενάκειο Ιδρυμα(!)

Η παρουσία του Ι. Αλεξάνδρου, αποδεικνύεται μέσα από τα δικαστικά έγγραφα που αναφέρεται συχνά, όπως στην απόφαση του Εφετείου, στη δικογραφία, γράφει: «...εκτός από τους ως άνω εξ αδιαθέτου κληρονόμους του διαθέτη, ο Ιωάννης Αλεξάνδρου άσκησε την από 13.6.2006 διεκδικητική αγωγή, με την οποία ζητούσε για τους αναφερόμενους σ’ αυτήν λόγους, να αναγνωριστεί κύριος δώδεκα (12) στρεμμάτων επί της συνολικής έκτασης των επιδίκων ακινήτων».

 

Για να μη μακρυγορούμε, με την απόφαση του Εφετείου, αναγκάζεται το Μπενάκειο Ιδρυμα να αποκαταστήσει τους κληρονόμους του Σταϊκόπουλου και να επιστρέψει την προκαταβολή στον αγοραστή του 2007, Ε. Τίγκα.

 

Έχασε και στον Αρειο Πάγο το Μουσείο Μπενάκη

 

Παρ’ όλα αυτά το Μπενάκειο Ιδρυμα, δεν αποδέχθηκε την απόφαση και προσέφυγε στον Αρειο Πάγο, όπου η προσφυγή του απορρίφθηκε (Α.Π. αρ. 825/2019).

Έτσι αναγκάστηκε να έρθει σε εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους κληρονόμους του Σταϊκόπουλου και να τους δώσει αυτά που απαιτούσαν. Το ίδιο και με τον αγοραστή, υποχρεούται να επιστρέψει την προκαταβολή με τους νόμιμους τόκους.

Πάλι όμως έμεινε απέξω ο μεριδιούχος Ι. Αλεξάνδρου, παρά το ότι και στη δικογραφία του Αρ. Πάγου αναφέρεται: «...Επομένως η συμπεριφορά του εναγομένου (Μπενάκειου) να εγγυηθεί ότι θα μεταβιβάσει την κυριότητα των αναφερόμενων στο προσύμφωνο ακινήτων ελεύθερων κάθε διεκδίκησης πλης αυτής του Ιωάννη Αλεξάνδρου, συνιστά τουλάχιστον ελαφρά αμέλεια».

 Και συνεχίζει ο Α.Π.: «Το Τριμελές Εφετείο Αθηνών, εξέδωσε την προσβαλλομένη απόφασή του, με την οποία δέχθηκε, κατ’ ουσίαν την έφεση, εξαφάνισε την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ακολούθως δε δέχθηκε εν μέρει την αγωγή της αναιρεσίβλητης και αναγνώρισε ότι το εναγόμενο οφείλει στην ενάγουσα.

Και παρακάτω: «...και κατά τη γνώμη που επικράτησε στο δικαστήριο, το Εφετείο ορθώς ερμήνευσε και εφάρμοσε τη διάταξη του άρθρου 514 ΑΚ.».

[...] «Ειδικότερα, το Εφετειο με σαφήνει και πληρότητα δέχθηκε ότι με τον όρο που περιελήφθη στο από 12.2.2008 προσύμφωνο, ότι τα επίδικα ακίνητα είναι ελεύθερα από κάθε διεκδίκηση, συμφωνήθηκε η επίταση της ευθύνης του εναγομένου Μουσείου, ώστε να ευθύνεται αυτό για κάθε διεεκδίκη πλην της διεκδίκησης του Ιωάννου Αελξάνδρου».

 

Τέλος καταλήγει ο Αρειος Πάγος:

«ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΑ ΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 9.2.2017 αίτηση του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία Μουσείο Μπενάκη για αναίρεση της υπ. αρ. 3254/2016 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή του κατατεθέντος από το αιρεσείον παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ το αναιρεσείον στα δικαστικά έξοδα της αναιρεσίβλητης, τα οποία ορίζει στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων ερώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 16 Απριλίου 2019».

 

Μετά ταύτα αναρωτιώμαστε, έχει πουλήσει το Μπενάκειο τα στρέμματα; Εχει κάνει οριστικό συμβόλαιο; Εχει έρθει σε επαφή με τον Ι. Αλεξάνδρου για ικανοποίησή του;

 

Θα γίνει η κλειστή πόλη;

 

Αντίστοιχα ο Δήμος ΒΒΒ, έχει πάρει απόφαση να ξεκινήσει διαδικασία απαλλοτρίωσης των στρεμμάτων αυτών για κοινόχρηστους χώρους και αθλητικές εγκαταστάσεις και συγχρόνως διαδικασία τροποποίησης ρυμοτομικού.

 

Mε τι χρήματα θα απαλλοτριώσει ο Δήμος ΒΒΒ

 

Άραγε από πού θα τα διεκδικήσει αυτά ο Δήμος; από το νέο αγοραστή; Και με τι χρήματα θα τα αποπληρώσει;

Είναι ερωτήματα που βασανίζουν τους δημότες.

 

Διευκρίνιση: Όλα όσα αναφέρουμε στα δημοσιεύματά μας αυτά, προκύπτουν από τα πολυπληθή και πολυσέλιδα στοιχεία και δικαστικά έγγραφα που έχουν περιέλθει εις χείρας μας, και τα οποία μέχρι στιγμής δεν έχουν αμφισβητηθεί από ουδέναν.

 

Αννα Μπουζιάνη

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 309 guests και κανένα μέλος