Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΒΒΒ, τη Δευτέρα 15.6.20, θα μείνει στην ιστορία, για το πώς “το κρέας βαφτίζεται ψάρι”.

Οι παραλίες της Βούλας Α’ και Κάμπινγκ θα γίνουν απρόσιτες στον πολίτη, αφού οι συμβάσεις που έχει υπογράψει ο Δήμος με τους αναδόχους είναι τόσο εμπορικές, που η ίδια η Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) απόρησε.

Αποχαιρετίστε τις παραλίες της Βούλας

Για να καταλάβουμε τι συμβαίνει θα κάνουμε μία μικρή αναδρομή στο χρόνο ξεκινώντας από το 2016 όταν η ΕΤΑΔ (Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Δημοσίου) παραχώρησε το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης στο Δήμο ΒΒΒ των παραλιακών εκτάσεων και των έμπροσθετων αυτών αιγιαλών της Α’ Βούλας και κάμπινγκ. Μία έκταση 61,700 περίπου στρέμματα.

Τον Απρίλιο του 2017 (11.4.17), υπεγράφη η σύμβαση παραχώρησης με χρονική διάρκεια 15 χρόνια με χρηματικό αντάλλαγμα 20,75% επί όλων των εσόδων αφαιρώντας φόρους και τέλη, που θα εισπράξει ο Δήμος (μισθώματα και εκμετάλλευση) με αντάλλαγμα 45.000 € ετησίως.

Στη συνέχεια ο δήμος υπομίσθωσε τις εκτάσεις σε δύο αναδόχους. Την Ακτή Α Βούλας στην εταιρεία (ΒΔ Επενδυτική) με 365.000 € ετησίως και το κάμπινγκ στην εταιρεία “Τάουν σίνεμας μάνατζμεντ Α.Ε.. με 55.000 € ετησίως.

Το 2019 ο Δήμος ΒΒΒ κατέθεσε τη μελέτη για το χώρο κάμπινγκ προκειμένου να πάρει τη σύμφωνη γνώμη της ΕΤΑΔ.

Εκεί, η ΕΤΑΔ διαπίστωσε ότι ο Δήμος “υπερβαίνει τις προβλέψεις της αρχικής σύμβασης” παραχώρησης και αντέδρασε.

Ο Δήμος ισχυρίστηκε (σε ανταλλαγές επιστολών ένθεν και ένθεν) το «δικαίωμά του για πλήρη αξιοποίηση της έκτασης του κάμπινγκ».

Η ΕΤΑΔ δεν επείσθη, και ξεκίνησε ένας δρόμος αντιπαραθέσεων, με την ΕΤΑΔ να οδεύει σε δικαστική επίλυση του θέματος, το οποίο κοινοποιεί στο Δήμο.

Ο Δήμος απαντάει με το υπ. αρ. 13817/7.5.20 έγγραφο στην ΕΤΑΔ, ότι μάλλον κάνετε λάθος, γιατί «ο Δήμος ουδέποτε απεμπόλησε το δικαίωμα πλήρους αξιοποίησης της ζώνης 2γ (κάμπινγκ) τα τετραγωνικά στα οποία αναφέρετε αφορούν μόνον τα υφιστάμενα, για τα οποία διατυπώνονταν η επιθυμία χωροθέτησής τους σε διαφορετικά σημεία της έκτασης. Παρά ταύτα, όμως και προκειμένου να αποφευχθούν δκαστικές εμπλοκές που θα δημιουργήσουν καθυστερήσεις ... προτείνονται οι παρακάτω τροποποιήσεις:

1...., 2...

3. Πέραν της προβλεπόμενης χρονικής διάρκειας της παραχώρησης και των παρατάσεών της προτείνεται επιπλέον δυνατότητα παράτασης για άλλα 20 χρόνια, κατά το άρθρο 3.2 της σύμβασης παραχώρησης, απαλειφομένου του όρου της εξ ολοκλήρου συγχρηματοδότησης του έργου.

4...

5. Προτείνεται δυνατότητα επιπλέον παράτασης της παραχώρησης, κατά τροποποίηση του όρου 3.3 της σύμβασης παραχώρησης, ως εξής: Η παραχώρηση να δύναται να παραταθεί για επιπλέον 25 χρόνια, με μίσθωμα που θα προσδιορισθεί από δύο αναγνωρισμένες εταιρίες εκτιμητών».

Βούτυρο στο ψωμί τους

Οπως αντιλαμβάνεστε η ΕΤΑΔ αποδέχεται την πρόταση του Δημάρχου, 25 χρόνια επιπλέον είναι αυτά και απαντά άμεσα: «Σε απάντηση της υπ. αρ. πρ. 13817/07.05.2020 (απ. ΕΤΑΔ: 3607/8.5.20) επιστολή σας, με την οποία ζητάτε τροποποίηση της από 11.4.2017 μεταξύ μας σύμβασης παραχώρησης για την περιοχή του κάμπινγk Βούλας, ώστε να ανταποκρίνεται στην επικαιροποιημένη μελέτη διαμόρφωσης....

1. Συμφωνούμε και αποδεχόμαστε...

2....το ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα των 45.000 ευρώ πρέπει να ανέλθει στα 71.000 € και να αναπροσαρμοστεί αναλόγως και η εγγύηση (αρθ. 6) για την κατασκευαστική περίοδο.

Αντ αυτού προτείνουμε να καταβάλλετε στην ΕΤΑΔ ποσοστό 50% από τα πάσης φύσεως έσοδα που θα εισπράττει ο Δήμος από την έκταση, αφαιρουμένων φόρων και τελών.

3. Συμφωνούμε να τροποποιηθεί η σύμβαση (αρ. 3.2) αλλά αντιπροτείνουμε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 10 χρόνια και μέχρι το 2052, για σύνολο 30 ετών μετά το πέρας της κατασκευής του έργου (σ.σ. βάλε και τα χρόνια κατασκευής),

5. Επίσης αντιπροτείνουμε για τη δυνατότητα επιπλέον παράτασης της παραχώρησης, να υλοποιηθεί ως εξής η πρότασή σας: Η παραχώρηση να δύναται να παραταθεί για επιπλέον 30 χρόνια...

6. Οσον αφορά το αρχικό ποσό που πρέπει να λαμβάνουμε από κοινού Δήμος και ΕΤΑΔ, από τον επενδυτή του κάμπινγκ θα επιθυμούσαμε να ανέλθει σε 300.000 μετά τον 3ο χρόνο λειτουργία του...

Το θέμα λοιπόν «Τροποποίηση της από 11.4.2017 σύμβασης παραχώρησης μετ’ ανταλλάγματος μεταξυ του Δήμου ΒΒΒ και της ΕΤΑΔ» συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ελάχιστο χρόνο στις παρατάξεις μειοψηφίας, για ένα τόσο μείζον θέμα για την πόλη και τους δημότες τους, που θα χάσουν το κοινό δημόσιο αγαθό της θάλασσας και του ήλιου.

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Δημ. Δαβάκης, αναφέρθηκε στη σύμβαση τονίζοντας ότι πρέπει να προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός, διότι αλλάζουν οι τρεις βασικοί όροι της σύμβασης, όπως η διάρκεια της μισθώσεως, το αντίτιμο της μισθώσεως, δηλαδή τρεις βασικοί όροι. Δεν μιλάμε για σύμβαση πια. Αυτό είναι “απευθείας ανάθεση”», είπε χαρακτηρστικά.

Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ, Θ. Ματόπουλος δήλωσε για την ΕΤΑΔ: Ήτανε στραβή παρέμεινε στραβή και τώρα βγάζει δόντια. Η ΕΤΑΔ χρησιμοποιεί το μέγιστο δυνατό κέρδος. Αφού εμείς θα έχουμε πεθάνει, τα παιδιά μας θα τη βλέπουν κλειστή την παραλία. Εμείς αξιολογούμε ότι η παραλία δεν θα είναι προσβάσιμη, παρά μόνο στα χαρτιά.

Το ΠΙΚΠΑ θα βρεθεί σε συμπληγάδες ευρισκόμενο ανάμεσα σε δύο μεγαθήρια...

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κ. Πασακυριάκος έθεσε ερωτήσεις προς την νομική εκπρόσωπου του Δήμου, σημειώνοντας:

― «Στο έγγραφο 27.1.2020 αναφέρεται “με το υπ. αρ. 6.3.18 έγγραφο, ο Δήμος σας, ζήτησε πλήρη αξιοποίηση της έκτασης και αυτό κινείται τελείως εκτός των όρων της σύμβασης”».

Δεν σας το είχαμε ζητήσει εμείς, αλλά δεχόμαστε να συζητήσουμε αυτή την τροποποίηση, διάβασε επίσης ο Κ. Πασακυριάκος και συνέχισε λέγοντας ότι η ΕΤΑΔ το 2016 ήταν συνοδοιπόρος και άλλα, αλλά στα ψιλά γράμματα υπήρχαν όλα. Και φαίνεται ότι σε όλες τις απαιτήσεις της ΕΤΑΔ, ο Δήμος λέει ΝΑΙ. Και μάλιστα στο 40% η ΕΤΑΔ απαντάει “ζητάμε 50% και παίρνει 50%”!!

Κατέληξε δε λέγοντας ότι: Διαβάζοντας κάποιος την αλληλογραφία καταλαβαίνει ότι η ΕΤΑΔ μυρίστηκε ψητό και ζητάει ό,τι θέλει. Ο δε Δήμος δεν μπορεί να πει όχι.

Η απόλυτη εμπορευματοποίηση του κάμπινγκ και της Α΄πλαζ Βούλας, είναι μπροστά μας και είναι απολύτως βέβαιο ότι θα είναι απροσπέλαστα για το κοινό, με 5άστερα κάμπινγκ και σουίτες...

Σιγά - σιγά ο πολίτης απομονώνεται από το δημόσιο αγαθό, και χωρίς να κερδίζει ουσιαστικά ο Δήμος σχεδόν τίποτα, αν αναλογιστεί κανείς ότι από τα “κέρδη” του θα δίνει το 50% στην ΕΤΑΔ.

Αννα Μπουζιάνη

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 64 guests και κανένα μέλος