Σε έκτακτη ενημέρωση κάλεσε (10.6.20) δημοσιογράφους τοπικών Μέσων Ενημέρωσης, ο Κώστας Πασακυριάκος, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης του Δήμου ΒΒΒ, “Λαϊκή Συσπείρωση” και δημοτικός σύμβουλος.

Θέμα της ενημέρωσης η μαρίνα της Βουλιαγμένης.

Ο Κώστας Πασακυριάκος παρουσίασε στους εκπροσώπους του Τύπου, γνωμοδότηση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, που εκδόθηκε κατόπιν αιτήματος του ίδιου, το οποίο εστάλη από τις 20 Μαΐου, δύο ημέρες μετά τη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου, όπου συζητήθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου. Το Επιμελητήριο εξέδωσε τη γνωμοδότησή του την Τρίτη 9 Ιουνίου, μετά από μελέτη όλων των δεδομένων της ΜΠΕ.

 

Σύνοψη της 13 σελίδων γνωμοδότησης

Σύνοψη της 13 σελίδων γνωμοδότησης του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Χριστοφορίδης:

«1. Το έργο, το οποίο προβάλλεται ως «αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των λιμενικών και χερσαίων υποδομών του τουριστικού λιμένα» της Βουλιαγμένης, αντίκειται προς τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του βιώσιμου τουρισμού καθώς και προς το υπερνομοθετικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.

2. Η σύλληψη και υλοποίησή του υπαγορεύθηκαν με αποκλειστικώς οικονομικά κριτήρια και κατά τα κελεύσματα της αγρίας τουριστικής αγοράς.

3. Δεν αποσκοπεί στην ικανοποίηση οποιουδήποτε δημοσίου συμφέροντος, αφού δεν θα ωφελήσει κανέναν, πλην του ιδιωτικού φορέα του, τον οποίον και μόνον προορίζεται να εξυπηρετήσει.

4. Είναι πολλαπλώς επιζήμιο, καθώς θα διαταράξει το τοπίο και τη συνήθη ζωή των κατοίκων της περιοχής και θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας διαβρωτικά φαινόμενα στις ακτές κολύμβησης του όρμου Ζωστήρος.

5. Δεν ευρίσκει έρεισμα στον χωροταξικό σχεδιασμό οποιουδήποτε επιπέδου.

6. Οι μελέτες των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων (ΣΜΠΕ, ΜΠΕ) πάσχουν νομικώς και δη σε επίπεδο διεθνούς και κοινοτικού δικαίου.»

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Στη γνωμοδότηση που θα δημοσιοποιήσει ολόκληρη τις επόμενες ημέρες ο Κ. Πασακυριάκος, αναφέρονται ανάμεσα σε άλλα τα εξής:

«1. Ο υφιστάμενος προσήνεμος μώλος θα καθαιρεθεί και θα ανακατασκευασθεί εξ ολοκλήρου. Το πλάτος του θα είναι μεγαλύτερο κατά 20 μέτρα τουλάχιστον, ενώ το μήκος του θα είναι μεγαλύτερο κατά 178 μέτρα περίπου.

Στο ακρομώλιό του θα κατασκευασθεί πεδίο προσγείωσης/απογείωσης ελικοπτέρων. Ο υπήνεμος μώλος θα επεκταθεί κατά 134 μέτρα.

Σε ό,τι αφορά την χερσαία ζώνη, προβλέπεται η αποψίλωση τεσσάρων στρεμμάτων υψηλόκορμης βλάστησης πεύκης και επιτρέπεται δόμηση 4.800 τετραγωνικών μέτρων. Πέραν δε των κτιριακών υποδομών που έχουν άμεση σχέση με τον προορισμό της εγκατάστασης, θα ανεγερθούν κτίρια εμπορικών καταστημάτων, καταστημάτων παροχής υπηρεσιών, γραφείων, αναψυκτηρίων και εστιατορίων ύψους μέχρι 8,5 μέτρων. Περαιτέρω προβλέπεται η δημιουργία 410 υπέργειων και υπόσκαφων θέσεων στάθμευσης και η κατασκευή υπογείου χώρου στάθμευσης επιφανείας 8.000 τετραγωνικών μέτρων.

2. Οπως ομολογείται απροκάλυπτα στην ΜΠΕ, την υλοποίηση του εξεταζόμενου έργου υπαγορεύει η επιθετική τουριστική αγορά και ειδικώτερον η συνεχώς η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση θέσεων ελλιμενισμού θαλαμηγών (mega yachts).

3. Κατόπιν όλων των ανωτέρω υλοποιείται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των υψηλού εισοδήματος πελατών - τουριστών του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Καθίσταται το επίνειον της ιδιωτικής τουριστικής «κωμόπολης» του Αστέρα Βουλιαγμένης.

4. Η υλοποίησή του θα αλλάξει ριζικών και επί τα χείρω το τοπίο του όρμου Ζωστήρος και θα προκαλέσει μετά βεβαιότητας διαβρωτικά φαινόμενα στις αμμώδεις ακτές κολύμβησης.

5. Με τις εντατικές χρήσεις της χερσαίας ζώνης και την προσφερόμενη δυνατότητα προσέγγισης μεγάλων πλοίων και ελικοπτέρων θα διαταράξει αυταποδείκτως τους υφιστάμενους όρους διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής, τους οποίους δεν πρόκειται να ωφελήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο. Η συμβολή του στην τοπική οικονομία θα είναι μηδενική, καθώς οι χρήστες αυτού δεν θα έχουν λόγο να απομακρυνθούν από τις πολυτελείς ανέσεις, τις υποδομές και την παραλία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Οι νέες θέσεις εργασίας στα εστιατόρια και πολυκαταστήματα της χερσαίας ζώνης θα δημιουργηθούν σε βάρος των αντίστοιχων της υφιστάμενης τοπικής οικονομικής δραστηριότητας.

6. Επομένως, το έργο είναι αχρείαστο, πολλαπλώς επιζήμιο, δεν εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον σε οποιαδήποτε έκφανσή του, αντιστρατεύεται καταφανώς τις αρχές της βιωσιμότητας και του βιώσιμου τουρισμού, εν αγνοεί προκλητικά το υπερνομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των παράκτιων ζωνών από τη διάβρωση.

7. Καθίσταται σαφές ότι ο ισχύον ειδικός παράκτιος χωροταξικός σχεδιασμός της Αττικής, όχι απλώς δεν επιτρέπει στη χερσόνησο του Λαιμού έργα όπως το εξεταζόμενο, αλλά τα «απεχθάνεται».

8. Το ισχύον ΓΠΣ της περιοχής επιτρέπει ευλόγως τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων τουριστικών εγκαταστάσεων, αλλά πουθενά δεν προβλέπει την επέκτασή τους και την εντατικοποίηση της χρήσης τους.

9. Ο μύχος του όρμου Ζωστήρος, συνιστά καθ' όλον αυτού το μήκος αμμώδη ακτή με χρήση οργανωμένης παραλίας κολύμβησης και αναψυχής, ενώ στην ανατολική ακτή του όρμου εντοπίστηκαν πέντε σημεία ευάλωτα στη διάβρωση (μικρές αμμώδεις ακτές). Σημειωτέον, ότι το Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών έχει εντοπίσει και μετρήσει φαινόμενα διάβρωσης των ακτών, ακριβώς στην «περιοχή μελέτης» του έργου. Εντούτοις ούτε στην ΣΜΠΕ στην οποία στηρίχθηκε η έκδοση του ΠΔ περί του γενικού σχεδιασμού της Μαρίνας, ούτε στη ΜΠΕ του έργου υπάρχει η παραμικρή εκτίμηση των επιπτώσεων του εξεταζόμενου έργου σε σχέση με τη διαβρωτική διαδικασία, που μετά βεβαιότητας θα προκαλέσει».

Επισημαίνεται ότι το Δ.Σ. αποτελείται από επιστήμονες οι οποίοι προέρχονται από την Ελληνική Ομάδα Συστημάτων και έχουν μακροχρόνια θεωρητική και πρακτική ενασχόληση στα συστήματα μεγάλης κλίμακος. Ο Πρόεδρος και το Δ.Σ. είναι αρμόδιοι να αποφαίνονται επί προβλημάτων βιωσίμου αναπτύξεως που επιλύει το Επιμελητήριο. Οι ίδιοι έχουν την επιστημονική ευθύνη των συστημικών προτύπων βιωσιμότητος που καταρτίζει το Επιμελητήριο.

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 108 guests και κανένα μέλος