Η ανάπτυξη της μαρίνας Βουλιαγμένης, συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 18ης Μαΐου 2020. Ήταν το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αφορούσε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων:

1. Συζήτηση και διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Μαρίνας Βουλιαγμένης, σύμφωνα με το έντυπο υπό στοιχεία Δ11 που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α της με αρ. οικ.1649/45/14 ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικού – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 45/Β/2014).

Να θυμίσουμε ότι το θέμα δεν έρχεται προς συζήτηση πρώτη φορά. Εχει δρομολογηθεί πριν δύο χρόνια προκαλώντας πολλές αντιδράσεις από τους κατοίκους - κυρίως - της Βουλιαγμένης αλλά και ασφαλιστικά μέτρα κατά της επέκτασης. Είχαμε κάνει εκτενή παρουσίαση στην ΕΒΔΟΜΗ 10/11/18 αρ. φ.1058.

Να θυμίσουμε επίσης ότι η χρήση και η εκμετάλλευση της Μαρίνας Βουλιαγμένης έχει εκμισθωθεί στην Α.Ε.Α.Σ. «ΑΣΤΗΡ ΜΑΡΙΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ», εγγυήτρια της οποίας είναι η ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε., μετά από σχετικό πλειοδοτικό διαγωνισμό που διενήργησε η Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα (ΕΤΑ) Α.Ε. Η σχετική σύμβαση παραχώρησης υπεγράφη με την ΕΤΑΔ στις 31.10.2012.

Η επέκταση της μαρίνας είχε ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου ΒΒΒ (18.7.18) με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. Το σχέδιο (master plan) όπως είχε λεχθεί τότε, θα έρθει στο συμβούλιο του Δήμου, αναλυτικά στη Β’ φάση του.

Είχε υπερψηφιστεί επίσης η Περιβαλλοντική Μελέτη από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής (25.10.18).

Το σχέδιο έχει εγκριθεί από την ΕΤΑΔ Α.Ε. (Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου). Εχει εγκριθεί ομόφωνα από την Επιτροπή τουριστικών λιμένων του Υπουργείου Τουρισμού, έχει εγκριθεί ομόφωνα από το ΚΑΣ (Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο).

Οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης εντός της χερσαίας ζώνης μιας μαρίνας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αθλητικές εγκαταστάσεις, τουριστικές εγκαταστάσεις, εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια κ.ά. (άρθ. 31 του Ν. 2160/93). Τέτοιες εγκαταστάσεις θα γίνουν και στην μαρίνα Βουλιαγμένης.

Η συνολική δόμηση της χερσαίας ζώνης ανέρχεται σε 4.800 τ.μ. και ο συντελεστής δόμησης είναι 0,09!

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου ΒΒΒ, (18.7.18) είχαν κάνει την παρουσίαση εκπρόσωποι της εταιρείας “Αστήρ Βουλιαγμένης” και είχε μιλήσει ο διευθύνων σύμβουλος σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι:

«Είναι μία μαρίνα παγκοσμίου κλάσης υψηλών προδιαγραφών, διεκδικώντας ένα μερίδιο αγοράς από τη διεθνή πελατεία. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν ανταγωνιστικό. Εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική ανάπτυξης του Αστέρα.

Αυτό είναι πολύ μοναδικό παγκοσμίως. Δεν υπάρχουν πολλά συγκροτήματα που να συνδυάζουν την ομορφιά της Βουλιαγμένης, αλλά και το προϊόν σε συνδυασμό με της μαρίνας, του οικιστικού και μιας πολυτελούς αλυσίδας, που σαν σύνολο αποτελούν ένα εκπληκτικό συνδυασμό, μοναδικό ως προϊόν στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη». (ΕΒΔΟΜΗ, 10.11.18, φ. 1058, www.ebdomi.com).

Αλλά και στην παρούσα περιβαλλοντική μελέτη αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«(...) Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μεγιστοποίηση των εσόδων από τη λειτουργία της μαρίνας και ταυτόχρονα δημιουργείται ένας ολοκληρωμένος πόλος τουρισμού και αναψυχής για το ευρύ κοινό προσφέροντας στο παράκτιο μέτωπο ένα πολύ-λειτουργικό χαρακτήρα που δεν περιορίζεται αποκλειστικά στη λιμενική δραστηριότητα και τον ελλιμενισμό σκαφών.»

 

Σ.Σ. Οπως αντιλαμβάνεται κανείς και μόνο από τα λεγόμενα του διευθύνοντα συμβούλου, πρόκειται για μία μεγάλη επένδυση από την οποία προσβλέπουν μεγάλα κέρδη.

Θαυμάζουν την ομορφιά του κόλπου της Βουλιαγμένης, αλλά την βλέπουν σαν “φιλέτο” ενός λουκούλειου γεύματος.

Μία ιστορική αναδρομή

Μετά την απόφαση και τη γνωστοποίηση της επέκτασης της μαρίνας, ξεκίνησαν αντιδράσεις από κατοίκους της Βουλιαγμένης, αλλά και όχι μόνο, που βλέπουν στην πόλη να επέρχεται οικολογική καταστροφή.

Η “Κίνηση Πολιτών Παραλίας” με ανακοίνωσή της (ΕΒΔΟΜΗ, φ. 1059) τόνιζε ότι η επέκταση της μαρίνας θα είναι η καταστροφή της Βουλιαγμένης γιατί:

Χιλιάδες τόνοι μπάζων θα αποτεθούν στη θάλασσα, τα οποία υπό μορφή κροκάλων θα καταστρέψουν τις παραλίες. Ας έρθει κανείς μία βόλτα στο Π. Φάληρο για να διαπιστώσει ότι όλη η παράκτια ζώνη έχει γεμίσει κροκάλες σε πλάτος άνω των 100μ από τα μπάζα της μαρίνας Φλοίσβου.

― Η θάλασσα θα δεχθεί υπέρμετρη ρύπανση από το μέγεθος και το πλήθος των mega -yachts και ο κόλπος της Βουλιαγμένης θα γίνει ακατάλληλος για κολύμβηση.

― Το μαγευτικό τοπίο θα αλλοιωθεί αναπανόρθωτα

― Θόρυβος, καυσαέριο θα υποβαθμίσει τη ζωή των περιοίκων

Επίσης Κάτοικοι της Βουλιαγμένης και το «Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών» (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) προσέφυγαν - 11/18 κατά της εταιρείας “Αστήρ Μαρίνα Βουλιαγμένης Α.Ε.” ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνέχεια στη σελ. 12

Συνέχεια από τη σελ. 7

 

Υπερψηφίστηκε

η τροποποιημένη ΣΜΠΕ

Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση της 18ης/5/20, όπου επανήλθε η συζήτηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με κάποιες αλλαγές όσον αφορά τον αριθμό των σκαφών που θα ελλιμενίζονται και τον καθαρισμό του λιμένος και άλλα, προκειμένου να διατυπώσει γνώμη το Δ.Σ., το οποίο υπερψήφισε για άλλη μια φορά, κατά πλειοψηφίαν τώρα.

Το θέμα θα συζητηθεί και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής.

O δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος, κάλεσε το σώμα του Δ.Σ. να στηρίξει αυτή την επένδυση σημειώνοντας ότι, «οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει έχουν όλες υιοθετηθεί και έχουν πάρει τη θέση τους. Είναι μία πολύ μεγάλη επένδυση και πολύ χρήσιμη. Φτιάχνεται η πιο σύγχρονη και πιο όμορφη μαρίνα της χώρας. Αυτό είναι κάτι που το θέλουμε».

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης Δημ. Δαβάκης, σημείωσε ότι «εμένα τον απλό πολίτη του Δήμου, με ευαισθητοποιούν και στέκομαι σ’ αυτά», αναφερόμενος στο Προεδρικό Διάταγμα που δίνει τις κατευθύνσεις.

«Επί της αρχής δεν συμφωνούμε για μία μαρίνα μέγα γιωτ, λόγω των τυχόν περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

...Ομως δεν θα είμαστε αντίθετοι στον εκσυγχρονισμό. Και δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ανάπτυξη στον υψηλού επιπέδου τουρισμό. Με το μάτι όμως στραμμένο στο Προεδρικό Διάταγμα της 6/6/19 θα είμαστε θετικοί και θα υπερψηφίσουμε την μελέτη», κατέληξε ο Δ. Δαβάκης.

Ο επικεφαλής της ΡΙΚΙΠ Θάνος Ματόπουλος, αναφερόμενος στη μελέτη, τόνισε ότι είναι μία περιοχή εκτός σχεδίου, είναι δημόσια δασική όλη η χερσόνησος, από έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Το Προεδρικό Διάταγμα μιλάει για εκσυγχρονισμό και όχι για επέκταση.

Η εγκατάσταση 51.459 μέτρα και 9.5 χιλιάδες τσιμέντο στη θάλασσα. Η εγκατάσταση γιγαντώνεται εις βάρος του περιβάλλοντος.

Αυτή η γιγάντωση δεν αποτελεί το κοινό καλό, παρά μόνο την επιχείρηση που θα αναλάβει τη διαχείρισή της. Στον τομέα 3 της μελέτης, έχουμε οικοδομικά τετράγωνα! Η λυματολάσπη πού θα πάει και πώς θα αποδομηθεί χωρίς να ρυπάνει το περιβάλλον γενικότερα.

Καταλήγονταις ο Θ. Ματόπουλος δήλωσε: «Σαν παράταξη δεν συνηγορούμε πλέον στην αναβάθμιση εκσυγχρονισμού, στη γιγάντωση, στην υπερμεγέθυνση, η οποία θα φθάσει τα 150 μέτρα μέσα στον όρμο και θα εμποδίζουν την ανακύκλωση του νερού και την υποβάθμιση της θαλάσσιας περιοχής του όρμου».

Η επικεφαλής της παράταξης “Δίπλα σας”, Μ. Σίνα αποχώρησε χωρίς να μιλήσει και να ψηφίσει, για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά την πόλη της.

«Πόσο μεγαλύτερη θα είναι η μαρίνα», ρώτησε ο Κ. Πασακυριάκος και η απάντηση που πήρε από την παρουσιάστρια της μελέτη, κα Τζανετάτου, ήταν ότι Χωροταξικά δεν αγγίζουμε την πράσινη ζώνη, ενώ είχαμε δικαίωμα να την κάνουμε κτήρια. Η λιμενολεκάνη γίνεται μεγαλύτερη, αλλά τη στρογγυλεύουμε για να γίνονται ελιγμοί. Τα σκάφη θα είναι μεγαλύτερα αλλά θα είναι λιγότερα. Θα υπάρχει ανακύκλωση του λιμένα με άνοιγμα κάτω από το λιμενοβραχίονα, ανά 24ωρο.

Ο Ν. Πέτροβιτς επεσήμανε ότι θα πρέπει να δεσμευθεί η “Αστήρ...Α.Ε.” ότι δεν θα χτίσει τίποτα παραπάνω από το 0,09 και θα κρατήσει αυτές τις επιφάνεις που φαίνονται σήμερα στη μελέτη και υπερψήφισε την πρόταση.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας Πασακυριάκος καταψήφισε τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, και δήλωσε πως, μιας και βρισκόμαστε στη φάση της διατύπωσης γνώμης, θα προχωρήσει σε ενημέρωση των συνδημοτών για τους σχεδιασμούς του επιχειρηματικού ομίλου και τις θέσεις του συνδυασμού του.

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας Παντελής Κασιδόκωστας μιλώντας από μακριά, χωρίς μικρόφωνο, δήλωσε παρών και τόνισε ότι θα πρέπει να φτιάξουμε κάτι που θα το απολαμβάνουν και τα εγγόνια μας. Θα φάμε ξύλο από τους Βουλιαγμνιώτες...

Τελικά ολοκληρώνοντας κατά της μελέτης ψήφισαν ο Θ. Ματόπουλος, ο Α. Βελή και ο Κ. Πασακυριάκος.

Αννα Μπουζιάνη

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 201 guests και κανένα μέλος