Οπως είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο, ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου, μεταβιβάζει αρμοδιότητες στους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου, Αναβύσσου, Καλυβίων, Παλαιάς Φώκαιας, Σαρωνίδας, Κουβαρά.

Έτσι, ο δήμαρχος, με την 1014/11/12/19/αρ. πρ. 20558 απόφασή του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες, έχοντας υπόψιν μεταξύ άλλων τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων προέδρου του συμβουλίου κοινότητας άνω των (300) κατοίκων, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 82 του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/2018 και τις διατάξεις του άρθρου 86 του του ν. 4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/2018 περί γενικών διατάξεων των κοινοτήτων.

OI METABIBAΣΕΙΣ

1. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

2. Την μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού και των γραφείου που βρίσκεται στην Κοινότητα σε κατάσταση καλής λειτουργίας, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

3. Την συμμετοχή στην Επιτροπή Τουρισμού για την προβολή και την Ανάδειξη της Πολιτισμικής και Φυσικής Κληρονομιάς του Δήμου, για θέματα που αφορούν στην Κοινότητα (αδελφοποιήσεων κ.λ.π.).

4. Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων της Κοινότητας, σε συνεργασία με τον αρμόδιους Αντιδημάρχους.

5. Την παρακολούθηση των κοινωνικών προγραμμάτων του Δήμου (Βοήθεια στο σπίτι, Κοινωνικό Παντοπωλείο, Φαρμακείο κ.λ.π.) που εκτελούνται στην Κοινότητα, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

6. Την υπογραφή για την προέγκριση των αδειών του προσωπικού της Κοινότητας με σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου Δ/νσης Υπηρεσίας και του Γεν. Γραμματέα του Δήμου.

7. Την τέλεση των πολιτικών γάμων.

8. Την παρακολούθηση της λειτουργίας των μονάδων προσχολικής αγωγής, σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.

9. Την εποπτεία και παρακολούθηση της διαχείρισης και λειτουργίας του Αλιευτικού Καταφυγίου Π. Φώκαιας σε συνεργασία με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.

10. Την υπογραφή άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατόπιν αποφάσεως του Συμβουλίου της Κοινότητας.

Oφείλουμε να συγχαρούμε τον Δήμαρχο για την πραγμάτωση των δυνατοτήτων αποκέντρωσης, που του δίνει η κείμενη νομοθεσία, ενέργεια που καταδεικνύει το δημοκρατικό χαρακτήρα του Δημάρχου και την υγειά αντίληψη αποσυγκέντρωσης των εξουσιών. Αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση.

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 141 επισκέπτες και κανένα μέλος