H διαχείριση των απορριμμάτων Αττικής βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο της Περιφέρειας Αττικής, υπό τη νέα ηγεσία με περιφερειάρχη τον Γ. Πατούλη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Τιτάνια (26.9.19) με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη και τη συμμετοχή των 66 Δήμων της Αττικής.

Στη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μ. Γραφάκος και ο Γενικός Γραμματέας ΕΟΑΝ ΟΤΑ Γ. Σιδέρης, ο Περιφερειάρχης προσδιόρισε τους στόχους και τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Αττικής.

“Είναι ιστορική πρόκληση για εμάς να βρούμε λύσεις”

Στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι η συνεργασία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού με την Κεντρική Διοίκηση μπορεί να φέρει σημαντικά αποτελέσματα. Χαρακτήρισε ιστορική πρόκληση την ανάγκη επίλυσης ενός προβλήματος που ταλαιπωρεί χρόνια την Αττική και σημείωσε ότι αιρετοί και κεντρική διοίκηση φέρουν τεράστια ευθύνη για να βρεθούν λύσεις. Ότι το ζήτημα της ανακύκλωσης αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας.

Ενημέρωσε πως στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, ζήτησε από όλες τις παρατάξεις να καταθέσουν τις δικές τους ολοκληρωμένες προτάσεις, για το ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων της Αττικής, προκειμένου να ληφθούν υπόψιν, στην κατάρτιση του τελικού σχεδίου.

«Στοχεύουμε εντός του 2020 να έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του 50% των δράσεων, ώστε να έχουν ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2021. Να  επιτύχουμε την οργάνωση δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων σε όλους τους Δήμους και να έχουν δρομολογηθεί έως το τέλος της θητείας μας όλες οι δράσεις ώστε να σταματήσει η ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων σε ΧΥΤΑ.

Γνωρίζω καλά πως δεν είναι εύκολη υπόθεση να δώσουμε μέσα σε ελάχιστο χρόνο λύσεις σε ένα πρόβλημα που μας ταλαιπωρεί χρόνια. Αποτελεί όμως ιστορική πρόκληση και ευκαιρία να συμβάλουμε στη διάρκεια της θητείας μας, στη δημιουργία ενός σύγχρονου σύστημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Ας γίνει λοιπόν η σημερινή μας συνάντηση η αφετηρία, το πρώτο βήμα, για να κάνουμε τους Δήμους της Αττικής, πρωταθλητές στην ανακύκλωση. Με τους πολίτες των τοπικών μας κοινωνιών, στην πρώτη γραμμή» σημείωσε ο Γ. Πατούλης.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος Μ. Γραφάκος αρμόδιος για θέματα διαχείρισης αποβλήτων κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα θα έχει υποστήριξη από τεχνικά κλιμάκια της Ε.Ε. για την σύνταξη των νέων αναθεωρημένων Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων.

Οι δήμαρχοι αναφέρθηκαν στο προβλήματα που αντιμετωπίζουν εστιάζοντας στις ελλείψεις σε μέσα και ανθρώπινο δυναμικό, στην ανεπαρκή χρηματοδότηση αλλά και στο σοβαρό ζήτημα που δυσχεράνει τη λειτουργία τους και σχετίζεται με τις χρήσεις γης και γενικότερα τις χωροταξικές αδυναμίες.

Ο Δήμαρχος Σαρωνικού, Πέτρος Φιλίππου στην παρέμβασή του εξέφρασε τις επιφυλάξεις του σχετικά με την αλλαγή του ΠΕΣΔΑ, κάνοντας λόγο για άνευ λόγου και ουσίας χάσιμο πολύτιμου χρόνου: «Πιθανόν να χρειάζονται επικαιροποίηση κάποια σημεία του που δε βοηθούν στην επίτευξη των στόχων, η αλλαγή του όμως και μάλιστα τη στιγμή που έχει ενσωματώσει όλες τις ευρωπαϊκές οδηγίες θεωρώ ότι είναι λάθος, καθώς θα χαθεί σημαντικός χρόνος για ένα ζήτημα στο οποίο ήδη έχουμε μείνει πίσω».

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο μείζον θέμα της αποκομιδής των ογκωδών αντικειμένων, το οποίο έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις στους δήμους της Ανατολικής Αττικής, ζητώντας από την Περιφέρεια συνεργασία.

Ο δήμαρχος Κρωπίας Δ. Κιούσης αντιθέτως προς τα λεγόμενα του Π. Φιλίππου τόνισε ότι πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός που προβλέπει να γίνει στα Λατομεία Κορωπίου η διαχείριση των απορριμάτων, υποστηρίζοντας:

Την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ 2015) προκειμένου να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες τεχνολογιών διαχείρισης αλλά και της αντιμετώπισης των ιδιαίτερων προβλημάτων πολεοδομικού κορεσμού και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης της Πρωτεύουσας, των Δήμων του Λεκανοπεδίου Αττικής, της δυτικής και ανατολικής Αττικής.

Την αναθεώρηση του αποτυχημένου Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής (ΠΕΣΔΑ 2016) που επιβλήθηκε αυταρχικά χωρίς τη συναίνεση των πολλών Ο.Τ.Α Α΄ βαθμού. Επιπλέον, τα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης που προέβλεπαν Βασικό Πράσινο Σημείο (ΒΠΣ) δεν χρηματοδοτήθηκαν. Να σημειωθεί ότι ο Δήμος Κρωπίας ήταν από τους πρώτους δήμους που αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια αλλά δεν χρηματοδοτήθηκε.

  

Οι στόχοι της Περιφέρειας

― Εντός του 2020 θα έχει ξεκινήσει η υλοποίηση του 50% των δράσεων οι οποίες ολοκληρωθούν έως το 2021

― Έως το τέλος της θητείας θα μειωθεί το υπόλειμμα του μπλε κάδου από 40-50% (σήμερα είναι 20%)

― Θα επιτευχθεί η οργάνωση δικτύων συλλογής βιοαποβλήτων σε όλους τους Δήμους

― Τα οικονομικά οφέλη από την αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία πολλών μικρών δράσεων και «πράσινων» θέσεων εργασίας.

Το σχέδιο για μείωση απορριμμάτων που θάβονται

Ο Γ. Πατούλης ανέπτυξε και τους άξονες με τους όποιους θα υλοποιηθεί ο στόχος το 2020.

H Περιφέρεια στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής αντίληψης πρέπει άμεσα να προχωρήσει σε:

― ανασχεδιασμό προγραμμάτων.

― ενίσχυση της ανακύκλωσης με πύκνωση του μπλε κάδου σε συνεργασία με ΕΕΑΑ και ΕΟΑΝ

― δημιουργία Πράσινων Σημείων σε όλους τους Δήμους

― δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης με πολλά καθαρά ρεύματα (γυαλί, πλαστικό, χαρτί, μέταλλα, κλπ)

― δημιουργία δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων

― δημιουργία μικρών Περιφερειακών Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ)

Tι αναμένει η Περιφέρεια από τους δήμους

Να καταθέσουν μέσα σε δύο μήνες στοιχεία τόσο για την πορεία υλοποίησης των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης, όσο και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν (ωριμότητα, θεσμικά, αδειοδοτικά, κ.α.).

Να αναθεωρήσουν τα Τοπικά Σχέδια παράλληλα με την αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων από το ΥΠΕΝ και του Περιφερειακού Σχεδίου από την Περιφέρεια και τον ΕΔΣΝΑ, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των στόχων και των νέων Οδηγιών της Ε.Ε.

Έως το τέλος του 2023 το σύνολο των βιοαποβλήτων που δεν κομποστοποιούνται στο σπίτι θα πρέπει να συλλέγονται και να επεξεργάζονται χωριστά από τα άλλα απόβλητα.

Οι υποστηρικτικές δράσεις της Περιφέρειας

Για να μπορέσουν οι δήμοι να ανταποκριθούν στην παραπάνω στοχοθεσία,  μέχρι το τέλος Οκτωβρίου η Περιφέρεια θα δημιουργήσει μεταξύ άλλων ένα Helpdesk που θα απαντά στις απορίες και θα δίνει κατευθύνσεις. Όπως σημείωσε με τις δράσεις αυτές, θα δοθεί τέλος στην ταφή ανεπεξέργαστων απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ Φυλής και ότι «μέχρι την εφαρμογή τους θα κρατήσουμε ανοιχτό το ΧΥΤΑ Φυλής για να μην πνιγούμε στα σκουπίδια».

Μέχρι τον Φεβρουάριο του 2020 θα έχει δημιουργηθεί μια Δομή εκπόνησης υποστηρικτικών μελετών για διάφορες δράσεις (πράσινα σημεία, γωνιές ανακύκλωσης, οργάνωση βιοαποβλήτων, ΜΕΒΑ, εκθέσεις Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), Τεχνικά Δελτία ΕΣΠΑ, κ.α.).

Η Περιφέρεια σε συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση θα επιλύσει θεσμικά προβλήματα όπως η χωροθέτηση των Πράσινων Σημείων, κ.α., ενώ θα εξεταστεί η δυνατότητα συμφωνίας με μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων (ξενοδοχεία, εστιατόρια, κλπ) για την χωριστή συλλογή των εμπορικών αποβλήτων, για να μην επιβαρύνονται οι Δήμοι.

Διαχείριση και διαλογή στην πηγή σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Ο Γ. Πατούλης αναφέρθηκε στις νέες οδηγίες της Ε.Ε. σύμφωνα με τις οποίες η διαχείριση γίνεται με διαλογή στην πηγή. Μίλησε για αυτοδέσμευση όλων των εμπλεκομένων στον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων (Κεντρική Κυβέρνηση, Περιφέρεια, ΕΔΣΝΑ, Δήμοι) στην συντομότερη δυνατή εφαρμογή της νομοθεσίας και των Οδηγιών της Ε.Ε.

Στη συζήτηση μετείχαν πάρα πολλοί δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι και διοικητικοί υπάλληλοι γνώστες του αντικειμένου. Από την Ανατολική Αττική συμμετείχαν οι Δήμαρχοι:  Μεσογαίας-Μαρκοπούλου Κ. Αλαγιάννης, Ωρωπού Γ. Γιασημάκης, Παλλήνης Α. Ζούτσος, Κρωπίας Δ. Κιούσης, Λαυρεωτικής Δ. Λουκάς, Παιανίας Ι. Μάδης, Σπάτων-Αρτέμιδας Δ. Μάρκου, Ραφήνας-Πικερμίου Ε. Μπουρνούς, Μαραθώνος Σ. Τσίρκας, Σαρωνικού Π.Φιλίππου,


σ. Εμείς λέμε, καλά όλα αυτά, αλλά τα ξανακούσαμε πριν από τέσσερα χρόνια από την τέως περιφερειάρχη. Έργο δεν είδαμε. Περίπου στην ίδια κατεύθυνση είναι κι αυτές οι προτάσεις. Ελπίζουμε να υλοποιηθούν και να προχωρήσει η ανακύκλωση, γιατί είναι βέβαιο ότι κάποια στιγμή θα πνιγούμε στα σκουπίδια.

 

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 επισκέπτες και κανένα μέλος