Θεόδωρος Γ. Γρίβας

Aντιδήμαρχος, Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος, με αρμοδιότητες: Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κοιμητηρίων, Συντήρησης Πρασίνου, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών και Εξωτερικών Συνεργείων, Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων. Επίσης έχει την εποπτεία και τον καθαρισμό των παραλιών του Δήμου, τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου.

Νικόλαος Κ. Γιαννάκος

Aντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, με αρμοδιότητες: της εποπτείας, του συντονισμού και ευθύνης, της εκπόνησης των μελετών του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων, Ηλεκτρολογικών Έργων, Σηματοδότησης και Σήμανσης, Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Ύδρευσης / Αποχέτευσης, του Τμήματος Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων. Τοπογραφικού και Κτηματολογίου.

 

Ανδρέας Ντούνης

Αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, Αναπληρωτής Δημάρχου Κρωπίας -σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του-και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής.

Στον A. Ντούνη μεταβιβάζονται, οι αρμοδιότητες : Νομικής Υπηρεσίας και παρακολούθηση όλων των νομικών υποθέσεων. Έχει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των Υπηρεσιών Υποστήριξης των Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.

 

Παναγιώτης Γ. Πολίτης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες: εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της υλοποίησης των έργων, του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Ενεργειακών Δικτύων, Ηλεκτρολογικών Έργων και Σηματοδότησης, Συγκοινωνιών και Εγκαταστάσεων, Υδραυλικών Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Ύδρευσης / Αποχέτευσης.

Η εποπτεία, ο συντονισμός και η υλοποίηση των εργασιών συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης του Δήμου.

Ελένη Κ. Αδάμ

Aντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας, Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, με αρμοδιότητες: εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων και Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου (Κοινωνικές δομές, ευρωπαϊκά προγράμματα, αδέσποτα κ.α). Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και Δημοτικών Ιατρείων, Κοινωνικού Φαρμακείου και Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας του Γραφείου Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, του Γραφείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης.   Τον συντονισμό και την παρακολούθηση των θεμάτων καθημερινότητας του Δήμου καθώς και των αιτημάτων των πολιτών που υποβάλλονται στο Γραφείο Δημότη για τα θέματα αρμοδιότητάς της. Επίσης, συνεργάζεται με όλους τους Αντιδημάρχους για την σύνταξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού προγράμματος καθώς και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου. Έχει τον προγραμματισμό για την κάλυψη των σχολικών εγκαταστάσεων και υποδομών για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων καθώς και την εποπτεία και τον συντονισμό των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους Προέδρους. Συνδράμει τον Πρόεδρο του ΝΠΔΔ ΣΦΗΤΤΟΣ σε τομείς κοινωνικής πολιτικής (ΚΑΠΗ, Παιδικοί Σταθμοί, Αθλητικός Οργανισμός, κλπ). Έχει την εποπτεία, τον συντονισμό και την ευθύνη της λειτουργίας των τομέων επικοινωνίας του Δήμου. Την ευθύνη της λειτουργίας των Σχολικών και αθλητικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία με τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών και τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών. Εκπροσωπεί το Δήμο ενώπιον οποιασδήποτε Αρχής απαιτηθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, την αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών Ανδρέας Ντούνης.

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 271 guests και κανένα μέλος