ΕΚΛΟΓΕΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ

 Οπως γράφαμε και στο προηγούμενο φύλλο αυτή την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου, Δήμοι και Περιφέρειες αναλαμβάνουν καθήκοντα για τη νέα τετραετία στα δημοτικά και περιφερειακά έδρανα.

Παράλληλα αυτή την Κυριακή γίνεται και η πρώτη Δημοτική Συνεδρίαση, με τη εκλογή σύνθεσης του Προεδρείου και στη συνέχεια για την εκλογή των δύο πιο σημαντικών επιτροπών ενός εκάστου Δήμου, που είναι η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου δηλαδή, και η επίσης διαχείριση του περιβάλλοντος για καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Με το νόμο του “Κλεισθένη” Ν.4555-ΦΕΚ 133/19.7.18, οι δύο αυτές επιτροπές είχαν μία αναλογικότητα στις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι που δεν είχε την απόλυτη πλειοψηφία ο Δήμαρχος και αυτό ήταν απολύτως λογικό, γιατί έτσι διασφαλίζεις την καλύτερη διαχείριση και αποφεύγονται αλαζονικές τάσεις...

Η νέα κυβέρνηση Μητσοτάκη, με το πρόσχημα της κυβερνησιμότητας, (γιατί άραγε δεν μπορούμε να συναινούμε;) αλλάζει τα άρθρα της σύνθεσης των δύο αυτών επιτροπών, θέτοντας απόλυτο άρχοντα τον εκάστοτε δήμαρχο. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο εγχείρημα και θα δούμε “δικτατορίσκους” πολλούς, ιδιαίτερα στους Δήμους.

Τί ισχύει με το Νόμο Κλεισθένη

Το «Άρθρο 74, ν. 3852/2010 αντικαθίσταται με το νόμο “Κλεισθένη” (ν.133.19.7.18) ως εξής:

Συγκρότηση και Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από το δήμαρχο και από έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και δέκα (10) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη.
  2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες

που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.

Το άρθρο 75 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

  1. Οι επιτροπές έχουν απαρτία, εφόσον τα μέλη που είναι παρόντα είναι περισσότερα από αυτά που απουσιάζουν. Οι επιτροπές συνεδριάζουν δημόσια και αποφασίζουν με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου. Αν σε δύο συνεχείς συνεδριάσεις δεν επιτυγχάνεται απαρτία ή απόλυτη πλειοψηφία, αρμόδιο να λάβει απόφαση είναι

το δημοτικό συμβούλιο.

... 3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος.

Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την οικονομική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

  1. Με απόφασή της, η οποία λαμβάνεται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών της, η επιτροπή μπορεί να επιτρέπει να λάβουν το λόγο εκπρόσωποι φορέων ή πολίτες που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση, εφόσον το ζητήσουν.
  2. Οι αποφάσεις των παραπάνω επιτροπών δημοσιεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του δήμου με ευθύνη του προέδρου.

 

Αλλαγές επί Μητσοτάκη

Άρθρο 02 – Συγκρότηση – Εκλογή Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Ράβε - ξήλωνε λοιπόν και νέες αλλαγές φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη στην σύνθεση των δύο αυτών επιτροπών, για να επιτύχει (όπως λένε) την “κυβερνησιμότητα!”

Δίνει την απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου, και όπου δεν υπάρχει αυτή η πλειοψηφία δίνει τη δυνατότητα της σύμπραξης παρατάξεων. Να δηλώνεται, δηλαδή, εγγράφως κατά την πρώτη - εναρκτήρια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου η σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων καθώς και το κοινό προγραμματικό πλαίσιο, βάσει του οποίου επιτεύχθηκε αυτή και το οποίο θα τις δεσμεύει.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα της σύνθεσης των επιτροπών σε έναν Δήμο με 33 δημοτικούς συμβούλους, που είναι και οι περισσότεροι στην Αττική.

Η Οικονομική Επιτροπή θα αποτελείται από 9 μέλη· το Δήμαρχο (ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο) ως Πρόεδρο, δύο αντιδημάρχους και επιπλέον 6 μέλη.

Από τα εκλεγόμενα έξη μέλη, τα δύο τουλάχιστον θα προέρχονται υποχρεωτικά “από την Παράταξη με την οποία εξελέγη ο Δήμαρχος”. Επομένως δήμαρχος, 2 αντιδήμαρχοι και 3 μέλη μας κάνουν σύνολο 5. Αρα έχει την πλειοψηφία.

Αν δεν έχει βγει με απόλυτη πλειοψηφία ο δήμαρχος, μπορεί να συμπράξει με μία άλλη παράταξη, όπως γράφουμε παραπάνω και να εξασφαλίσει, ντε και καλά (ντε γιούρε), την πλειοψηφία επίσης.

 Aννα Μπουζιάνη

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 185 guests και κανένα μέλος