Από τη Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου «ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ» Βούλας, ελάβαμε τον Συνοπτικό Απολογισμό που επιτελέστηκε την τελευταία τριετία στο Νοσοκομείο.

Επιλέγουμε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος, με πολλά ενδιαφέροντα σημεία και θα επανέλθουμε.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

Κτηριακή Ανακαίνιση-Αναδιαμόρφωση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού-Προμήθεια & Εγκατάσταση νέου Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού (Δωρεά ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ-Αθανάσιος Μαρτίνος) 390 m2

Αντικατάσταση Κεντρικού Συστήματος Επεξεργασίας Νερού με νέο σύγχρονων προδιαγραφών για παραγωγή υπερκάθαρου νερού. Λειτουργική Αναδιάταξη-Αναδιαμόρφωση και ριζική ανακαίνιση του κτηρίου της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Ριζική Ανακαίνιση και Εκσυγχρονισμός των πάσης φύσεως Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων, Κλιματισμός, Κονσόλες Ασθενών, αντικατάσταση πάσης φύσεως Δαπέδων, αντικατάσταση Ξενοδοχειακού Εξοπλισμού, δημιουργία νέας Στάσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, δημιουργία χώρου Εφημερίας, Αποθηκών, Γραφεία Ιατρών, κλπ συνολικής έκτασης 390 m2

Από τη παραπάνω αναδιαρρύθμιση, προέκυψε:

Επιπλέον χώρος τεσσάρων θέσεων αιμοκάθαρσης με την προσθήκη φορητού μηχανήματος αντίστροφης όσμωσης

Ο συνολικός αριθμός θέσεων αιμοκάθαρσης της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού σήμερα ανέρχεται από δέκα τέσσερις (14) σε δέκα οκτώ (18)

Μελέτη Εφαρμογής Μετατροπής ΩΡΛ Εργαστηρίων σε χώρο Παιδοψυχιατρικής Κλινικής δυναμικότητας επτά κλινών. Προϋπολογισμός 806.000,00€. Χρηματοδότηση : Προϋπολογισμός Υπουργείου Υγείας - Φορέας Υλοποίησης Έργου: 2η ΔΥΠε Πειραιώς και Αιγαίου.

Πρόκειται για το διώροφο κτήριο «ΠΕΤΡΑΚΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ», κτισμένο προ του 1955, με υφιστάμενη χρήση ΩΡΛ Εργαστηρίων-Παιδικής Στέγης στο Ισόγειο και Γραφείων Παιδοψυχιατρικού στον 1ο όροφο. Το κτήριο είναι συνολικού εμβαδού 463m2.

Για τη στέγαση και λειτουργία Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στατικής επάρκειας και εκπονήθηκε μελέτη εφαρμογής από την Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου (Αρχιτεκτονική, Στατική, Ηλεκτρομηχανολογική) της κάτωθι συνοπτικής περιγραφής:

Στο ισόγειο, στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου, 311m2, αναπτύσσεται νοσηλευτικό τμήμα επτά (7) κλινών με υποστηρικτικούς εσωτερικούς χώρους και εξωτερικό αύλειο χώρο αποκλειστικής χρήσης ασθενών

Στο δυτικό τμήμα, αναπτύσσονται τακτικά εξωτερικά ιατρεία του Παιδοψυχιατρικού με υποστηρικτικούς χώρους

Στον 1ο όροφο 152m2 αναπτύσσονται γραφεία ιατρών και χώροι συνάντησης προσωπικού

Επιπρόσθετα, θα πραγματοποιηθεί ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου με τοποθέτηση εξωτερικής θερμοπρόσοψης. Όλες δε οι Η/Μ Εγκαταστάσεις θα είναι νέων προδιαγραφών.

Στατική Ενίσχυση Φέροντος Οργανισμού, Ανακατασκευή 2ου και 3ου ορόφου και Χώρων Αποστείρωσης 4ου ορόφου (Δωρεά Κωνσταντίνου Μαρτίνου) συνολικής έκτασης: 1ος όροφος (μικρή κατασκευαστική προσθήκη): 69m2, 2Ος όροφος 554 m2, 3ος όροφος 707 m2, 4ος όροφος 646 m2

 

Τα παραπάνω Έργα έχουν ήδη ολοκληρωθεί και αφορούν:

την Ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμού του πενταόροφου Κεντρικού Κτηρίου (Κονιαλιδείου) και την Ανακατασκευή 2ου και 3ου ορόφου και Χώρων Αποστείρωσης (4ου Ορόφου). Σημειωτέον ότι ο 2ος και 3ος όροφος ήταν εκτός λειτουργίας από το 1998

έχουν ήδη αποδοθεί οκτώ (8) κλίνες στον 2ο όροφο, στην Καρδιολογική Κλινική μετά των Εργαστηρίων της (υπέρτασης, καρδιακής ανεπάρκειας, ιατρείο στεφανιαίων συνδρόμων και ιατρείο βηματοδότη)

στον ίδιο όροφο έχουν αναπτυχθεί χώρος χειρουργικής προετοιμασίας Οφθαλμολογικών και Ουρολογικών περιστατικών, Ιατρείο Πόνου καθώς και βοηθητικοί χώροι για το σύνολο των λειτουργιών του 2ου ορόφου

στον 3ο όροφο έχουν ήδη αναπτυχθεί είκοσι πέντε (25) κλίνες για την Α’ & Β’ Κλινική Γενικής Χειρουργικής.

 

Αναδιαμόρφωση και Εκσυγχρονισμός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Έχει επιτευχθεί ριζική ανακαίνιση των κύριων χώρων της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (MEΘ). Μία ανάγκη που χρονολογείται από πολλά έτη. Η νέα χωροταξική διευθέτηση με ενοποίηση του 3κλινου και 9κλινου χώρου ασθενών συνεπάγεται μεγάλη λειτουργική βελτίωση και συγχρόνως σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

(Δωρεά Κωνσταντίνου Μαρτίνου)

 

Αναδιαμόρφωση Χώρου Αποστείρωσης

Πριν την Ενίσχυση του Φέροντος Οργανισμό και την Ανακατασκευή 2ου και 3ου ορόφου Κονιαλιδείου κτηρίου, στον 4ο όροφο στεγάζονταν η Κεντρική Αποστείρωση του Νοσοκομείου σε 128m2. Μετά την Ανακατασκευή του 2ου και 3ου ορόφου Κονιαλιδείου κτηρίου (κεντρικό κτήριο) κατασκευάστηκε νέα Κεντρική Αποστείρωση η οποία στεγάζεται πλέον σε 646m2. Μία πλήρως οργανωμένη μονάδα Αποστείρωσης με πρόσβαση μέσω pass-through, για τον απόλυτο έλεγχο κίνησης των υλικών.

(Δωρεά Κων/νου Μαρτίνου).

 

Εκσυγχρονισμός Νικολούδειου

Εκσυγχρονισμός με προμήθεια νέου εξοπλισμού 4ου Ορόφου Νικολουδείου Δ’, είκοσι οκτώ (28) κλινών (Δωρεά Κωνσταντίνου Μαρτίνου) συνολικής έκτασης 650m2 και Εκσυγχρονισμός με προμήθεια νέου εξοπλισμού Νικολουδείου Γ’, 28 κλινών (Δωρεά Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος) συνολικής έκτασης 650m2

Τα δύο παραπάνω Έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, από τις αρχές του 2019 και θα ολοκληρωθούν το Φθινόπωρο του ιδίου έτους. Θα αναπτύξουν στο μεν Νικολούδειο Γ’ 28 κλίνες χρήσης Νευροχειρουργικής και Ουρολογικής Κλινικής στο δε Νικολούδειο Δ’ 28 κλίνες Ορθοπεδικών Κλινικών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δωρεά ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ – Αθανάσιος Μαρτίνος, η οποία συνίσταται στην κατεδάφιση του κτηρίου Σταθατείου, εφαπτόμενο του σημερινού Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), στη θέση του οποίου ανεγείρεται νέα τριώροφη πτέρυγα. Η Μελέτη Εφαρμογής έχει εγκριθεί από το Νοσοκομείο και έχει κατατεθεί για έκδοση Αδείας Δόμησης.

Σημαντικό έργο έχει επιτελέσει το Συνεργείο του Νοσοκομείου την τελευταία τριετία με παρεμβάσεις στο σύνολο των υποδομών του Νοσοκομείου.

 

ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ EΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και του Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα που απασχόλησαν την Διοίκηση την τελευταία τριετία.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα που προέκυψε ήταν η λειτουργία του Αξονικού Τομογράφου που χρονολογείτο από το 2004, που το καλοκαίρι του 2018 τέθηκε εκτός λειτουργίας. Η λύση δόθηκε από την δωρεά του Αθανασίου Μαρτίνου - ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ με ένα νέο Αξονικό Τομογράφο της εταιρείας SIEMENS, 16 τομών με ριζική ανακαίνιση των κύριων και βοηθητικών χώρων του Αξονικού.

Στο Ασκληπιείο Βούλας έχει ήδη τοποθετηθεί και εγκατασταθεί νέος Αξονικός Τομογράφος 64 τομών GENERAL ELECTRIC από το “Πρόγραμμα” της Περιφέρειας Αττικής, «Εξοπλισμοί Νοσοκομείων», προϋπολογισμού 4,6 εκατ.€.    

Την τελευταία τριετία, έγινε πλήρης αναβάθμιση και ανακαίνιση του Ακτινολογικού Τμήματος και του εξοπλισμού του, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350.000€, εκ των οποίων 50.000,00€ δωρεά Αθανασίου Μαρτίνου και τα υπόλοιπα από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.

Επίσης, την τελευταία διετία, έχει προχωρήσει τμηματικά η ανανέωση του Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των Κλινικών Τμημάτων του Νοσοκομείου, με διαγωνιστική διαδικασία προμηθειών από τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, αξίας 1.500.000€.

Ενδεικτικά: μηχανήματα αναισθησίας, ενδοσκόπια, μηχανήματα αιμοκάθαρσης, οπτικές ίνες, απινιδωτές, ουρολογικός πύργος, υπερηχογράφοι, αναπνευστήρες, πολυθρόνες αιμοκάθαρσης, κρεββάτια ΜΕΘ, συγκρότημα ουροδυναμικών μελετών, χειρουργικά εργαλεία, κλπ.  

Με το θέμα θα επανέλθουμε γιατί έχει πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία.

 

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 318 guests και κανένα μέλος