Οπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, ιδρύθηκε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρία (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.),  μεταξύ των Δήμων Βούλας, Κερατέας και Ασκληπιείου (Ληγουριό) Επιδαύρου, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κερατέας (11/4). Την εισήγηση της οικονομοτεχνικής μελέτης στο Δημοτικό συμβούλιο Κερατέας έκανε ο διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης  Βούλας Μ. Καβράκος, ο οποίος συνοδευόταν και από το Δήμαρχο Βούλας....

Δημοτικές Επιχειρήσεις

Η Ιδιωτικοποίηση των Δήμων (Ο.Τ.Α.)

 


Οπως γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο, ιδρύθηκε Ανώνυμη Αναπτυξιακή Διαδημοτική Εταιρία (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.),  μεταξύ των Δήμων Βούλας, Κερατέας και Ασκληπιείου (Ληγουριό) Επιδαύρου, η οποία ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο της Κερατέας (11/4). Την εισήγηση της οικονομοτεχνικής μελέτης στο Δημοτικό συμβούλιο Κερατέας έκανε ο διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης  Βούλας Μ. Καβράκος, ο οποίος συνοδευόταν και από το Δήμαρχο Βούλας. Παρευρίσκετο δε και η Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. Ηλέκτρα Τσριγώτη.

Τη δυνατότητα δημιουργίας ανώνυμων διαδημοτικών επιχειρήσεων  δίνει ο νέος Κώδικας περί Δήμων και Κοινοτήτων και  ο Ν. 3463/2006.

Όπως γνωρίζουμε, στο Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας δεν έχει έρθει ακόμη αντίστοιχο θέμα!

Ο Μ. Καβράκος όπως γράφουμε παραπάνω είναι ο διευθυντής της Δημοτικής Επιχείρησης Βούλας (ΔΕΑΒ), η οποία όμως κλείνει τυπικά, αφού με το νέο νόμο οι δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να έχουν μόνο κοινωφελή χαρακτήρα και ανοίγει συγχρόνως η νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Βούλας (ΔΗΚΕΒ).

Η ΔΕΑΒ, λοιπόν είχε καταληκτική ημερομηνία τον Δεκέμβριο του 2008 προκειμένου να κλείσει και να προσαρμοστεί στο νέο Κώδικα με άλλο χαρακτήρα, αλλά παρατάθηκε μέχρι τέλος του 2009. Ετσι «τρέχουν» παράλληλα και οι δύο επιχειρήσεις για το 2009.

Η δημιουργία της διαδημοτικής ανώνυμης εταιρίας (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.), πάει να καλύψει με διεύρυνση, το κενό που αφήνει η ΔΕΑΒ, όσον αφορά αρμοδιότητες που είχε, και δεν δικαιούται η νέα μορφή της να έχει.

Διαβάζοντας τους σκοπούς της ΔΕΑΒ και τους σκοπούς της ΔΕΑΒΚ, που παρουσιάζουμε  καθώς και στοιχεία από την εισήγηση για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης και του καταστατικού της (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.), θα  διαπιστώσει ο αναγνώστης, ότι είναι το ίδιο πράγμα,. όσον αφορά τουλάχιστον τους σκοπούς.

 

Ποια είναι όμως η ΔΕΑΒ;


Η Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Βούλας (ΔΕΑΒ) είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που ιδρύθηκε και λειτουργεί από το 2000 και διοικείται από 7μελές Δ.Σ. με πρόεδρο τον εκάστοτε Δήμαρχο.

Η ΔΕΑΒ έχει ως σκοπούς την παροχή υπηρεσιών, που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση των κατοίκων και στην ανάπτυξη της περιοχής στον πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, αθλητικό, μορφωτικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό τομέα. Υλικοτεχνική υποδομή, διοικητική και τεχνική υποστήριξη των φορέων.


Η ΔΕΑΒ απασχολεί 47 εργαζόμενους (μόνιμους, αορίστου, ορισμένου χρόνου και σύμβασης έργου).

Σύμφωνα με τον ισολογισμό της το 2007 – όπως γράφει στην εισήγηση – αποδεικνύεται η κερδοφόρος πορεία της ΔΕΑΒ από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα, με αποκορύφωμα το υπόλοιπο κερδών χρήσεως το οποίο ανέρχεται σε 224.533,07 ευρώ. Ετσι η ΔΕΑΒ μπορεί να χρηματοδοτήσει από ίδιους πόρους τη μετατροπή της σε Α.Ε.

Το κεφάλαιο της ΔΕΑΒ σήμερα είναι 277.000,00 ευρώ.


Σ.Σ. Να υπομνήσουμε εδώ ότι η ΔΕΑΒ χρηματοδοτείται από το Δήμο και όπως γράφουμε παραπάνω μετατρέπεται σε ΔΗΚΕΒ. Μας μένει ένα ερωτηματικό, πώς γίνεται τα κεφάλαια της ΔΕΑΒ να πηγαίνουν στην ανώνυμη ΔΕΑΒΚ Α.Ε και όχι στην κοινωφελή ΔΗΚΕΒ.

 

Πριν αναφερθούμε πιο εκτενώς στη ΔΕΑΒΚ Α.Ε., θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επιχείρηση αυτή έχει ιδρυθεί με το μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο από τη Βούλα, χωρίς να γνωρίζει τίποτα το Δημοτικό Συμβούλιο Βούλας!

Προ πολλών μηνών είχε έρθει προς συζήτηση η σύσταση της ανώνυμης δημοτικής επιχείρησης στο Συμβούλιο και υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Έτσι το απέσυραν τότε το θέμα με την προοπτική να το ξαναφέρουν, αλλά δεν ξανάρθε ποτέ. Αντίθετα είδαμε να ψηφίζεται στην Κερατέα.

 

Σκοποί της ΔΕΑΒΚ Α.Ε.

 

Σκοποί της επιχείρησης είναι η παροχή υπηρεσιών που στοχεύουν στην εξυπηρέτηση  των κατοίκων και την ανάπτυξη της περιοχής των Δήμων Βούλας – Κερατέας  - Ασκληπιείου στον τεχνολογικό, μορφωτικό, περιβαλλοντικό, πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, αθλητικό και κοινωνικό τομέα, καθώς και η εξασφάλιση της απαραίτητης υλικοτεχνικής υποδομής για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη των φορέων που αναπτύσσουν παράλληλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Πιο αναλυτικά:

- Αναπτυξιακός τομέας – επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δήμων Βούλας, Κερατέας, Ασκληπιείου και των Νομικών Προσώπων.

- Τεχνολογικός και Μορφωτικός τομέας.

- Συμμετοχή σε αναπτυξιακές δράσεις των Δήμων Βούλας, Κερατέας, Ασκληπιείου, των Νομικών τους προσώπων και φορέων ΟΤΑ της ευρύτερης περιοχής στον πολιτιστικό και ψυχαγωγικό τομέα. Περιλαμβάνεται:

α. ο συντονισμός, η οργάνωση και η διεξαγωγή κάθε είδους εκδήλωσης για λογαριασμό των παραπάνω Δήμων που θα προωθήσει την οικονομική βιωσιμότητα στο πολιτιστικό – ψυχαγωγικό τομέα και γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

β. συμμετοχή και εκτέλεση διαφόρων προγραμμάτων κατάρτισης (Η/Υ, χορός, φωτογραφία κλπ) για την υποβοήθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

- Κοινωνικός τομέας. Αφορά στη στήριξη των δραστηριοτήτων των παραπάνω Δήμων, των Νομικών Προσώπων και φορέων, που σχετίζονται με την κοινωνική πρόνοια και την προστασία της υγείας των κατοίκων της περιοχής.


Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη της ΔΕΑΒΚ Α.Ε.


Η ΔΕΑΒΚ Α.Ε. αποτελεί την εφαρμογή στην πράξη μιας ευρείας διαδημοτικής συνεργασίας η οποία αποτελεί σημαντικότατο μοχλό για την εκτέλεση δράσεων με χαρακτήρα στηριζόμενο στη γεωγραφική ομοιομορφία(!), στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, στην τουριστική ανάπτυξη, στην εφαρμογή προγραμμάτων στον τομέα της εκπαίδευσης, στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης, στην προστασία του φυσικού πλούτου, στην εκτέλεση συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα μεταφορών, έργων υποδομής, έργων κοινής ωφέλειας, θέματα ανακύκλωσης, βιολογικής αξιοποίησης απορριμμάτων.

Το προσωπικό της ΔΕΑΒΚ θα είναι για τα δύο πρώτα χρόνια 34 άτομα.

Το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της νέας επιχείρησης ΔΕΑΒΚ Α.Ε. διαμορφώνεται στο ποσό των 450.000,00 ευρώ. Η αύξηση θα καταβληθεί από τη συμμετοχή των Δήμων Κερατέας και Ασκληπιού.

Το μετοχικό κεφάλαιο κατανέμεται σε 4.500 ονομαστικές μετοχές αξίας 100 ευρώ εκάστη.

70% ανήκουν στο Δήμο Βούλας, 277.000, 3150 ονομαστικές μετοχές 22% στο Δήμο Κερατέας 99.000, 990 ονομαστικές μετοχές και 8% στο Δήμο Ασκληπιείου 36.000, 360 ονομαστικές μετοχές.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΥΛΑΣ (ΔΗΚΕΒ)

 

Όπως γράφουμε και παραπάνω ο Δήμος Βούλας σύστησε τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση με απόφαση του Δ.Σ. 155/08 σε αντικατάσταση της ΔΕΑΒ.

Η κοινωφελής επιχείρηση είναι δυνατόν να χρηματοδοτείται από τον οικείο ΟΤΑ για τις δραστηριότητές και τις παρεχόμενες από αυτήν υπηρεσίες, όπως γράφει στο διετές πρόγραμμά της.

Εφόσον η δραστηριότητα της επιχείρησης συνδέεται με την παροχή υπηρεσιών, είναι δυνατή, με απόφαση ου Διοικητικού Συμβουλίου της, η είσπραξη εύλογης αποζημίωσης από τους αποδέκτες της για κάλυψη μέρους του κόστους των υπηρεσιών αυτών.

Ο οικείος ΟΤΑ με απόφαση του Δ.Σ. είναι δυνατόν να παραχωρεί χωρίς αντάλλαγμα προς την επιχείρηση, τη χρήση εγκαταστάσεων, εξοπλισμών και άλλων μέσων.

Θα απασχολήσει 32 άτομα προσωπικό (μόνιμο  και αορίστου χρόνου)

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 115.235,00 ευρώ εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσό προέρχεται από τις επιχορηγήσεις.

Η ΔΗΚΕΒ ως έχουσα εκ της φύσεώς της (ΝΠΙΔ) μεγαλύτερη ευελιξία, μπορεί να συμβάλλει στην ουσιαστικότερη και πιο ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου Βούλας. Θα αναπτύξει συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου και θα παράσχει βοήθεια και τεχνική υποστήριξη, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.

Θα παίξει δηλαδή συμπληρωματικό ρόλο στην Πνευματική Εστία του Δήμου, στο ΚΑΠΗ, στον Κρατικό Παιδικό Σταθμό, στον Δημοτικό Αθλητικό Οργανισμό (ΔΑΟΒ) και θα διατηρήσει τα προγράμματα: Βοήθεια στο Σπίτι, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), Κέντρο Πληροφόρησης Νέων, Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ).

Τελικά ο Δήμος τι είναι; Με τι ασχολείται, αφού με όλα ασχολείται η Δημοτική Επιχείρηση Ιδιωτικού Δικαίου;

Μήπως είναι ο έμμεσος τρόπος ιδιωτικοποίησης των ΟΤΑ, που θα τον χρηματοδοτούμε κιόλας;

Και οι Αντιδήμαρχοι Αθλητισμού και Πολιτισμού με τι ασχολούνται, εισπράττοντας μάλιστα και μια παχυλή αποζημίωση για τα καθήκοντά τους, αφού αυτά τα καθήκοντα τα αναλαμβάνει η Ανώνυμη Δημοτική Επιχείρηση με δεκάδες προσωπικό, που κι αυτό το πληρώνουμε εμείς;

 

«Φούρνος με πελάτες τους φουρνάρηδες!»


Με την ευκαιρία, μιας και μιλάμε για «επιχείρηση» και για «κέρδη», και με τα προϋπολογιστικά στοιχεία αξίζει να κάνουμε μια επισήμανση και να θέσουμε ένα εύλογο ερώτημα.

Τα έσοδα «κέρδη» για την Διαδημοτική Ανώνυμη Εταιρία (ΔΕΑΒΚ Α.Ε.) για την 4ετία 2009-2012 προβλέπονται στα 2.833.605 ευρώ, προερχόμενα:

α) κατά 64% (1.805.288 ευρώ) από επιχορηγήσεις (ευρωπαϊκά προγράμματα) «και διάφορα έσοδα πωλήσεων».

β) έσοδα από αναθέσεις τεχνικής υποστήριξης (μελέτες κλπ.) των Δήμων-μετόχων (Σ.Σ. σπουδαίος “φούρνος”, μα την αλήθεια να έχει μοναδικούς πελάτες τους φουρνάρηδες-ιδιοκτήτες) κατά 16,5% (468.000ευρώ). Συνολικά, δηλαδή 80,5% από άμεσες και έμμεσες επιχορηγήσεις.

Τα υπόλοιπα 6% περίπου (16.785 ευρώ) προέρχονται από μαθήματα χορού, κιθάρας, Η/Υ κλπ ενώ θα έπρεπε να παρέχονται δωρεάν, όπως κάνουν άλλοι Δήμοι μέσω προγραμμάτων ΝΕΛΕ, τα οποία η Βούλα περιφρονεί.

Βέβαια υπάρχει κι ένα ακαθόριστο «από παροχή υπηρεσιών» 13,5%.


Πού ξοδεύονται όμως όλα αυτά τα λεφτά;

2.551.023 ευρώ, δηλαδή το 90% σε αμοιβές προσωπικού, ενώ 380.000 δηλαδή το 13,4% είναι το μερικό κόστος έργων χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. Αθροισμα 103,4%! Δηλαδή φάγαμε και από το κεφάλαιο!

Ερωτώνται αλήθεια οι κύριοι κύριοι Δήμαρχοι και σύμβουλοι. Θα άνοιγαν μια επιχείρηση τόσο μεγάλης “εντάσεως εργασίας”, ώστε να πλήρωναν μόνο σε αμοιβές προσωπικού το 90%(!) των εσόδων; Και στο τέλος, αφού πουλάγανε στον…εαυτόν τους, και «τρώγανε» κι απ’ το κεφάλαιο, θα την άνοιγαν;

Το κάνουν για να εισπράξουν τις επιδοτήσεις της Ε.Ε. προφανώς, για να διορίσουν τους «δικούς τους» και να επωφεληθούν κάποιοι κρατικοδίαιτοι μελετητές-τρωκτικά!


Και η απορία


Τι σχέση άραγε υπάρχει μεταξύ Βούλας – Κερατέας και Δήμου Ασκληπιείου (Λυγουριό) Αργολίδας; Μήπως το Ασκληπιείο Νοσοκομείο; Ξέρετε, το απλό είναι τίμιο, το περίπλοκο ύποπτο.

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 102 guests και κανένα μέλος