Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019, πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, μετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής και Προέδρου του ΣΟΠΠ, Πέτρου Φιλίππου.

Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη τα θέματα που συζητήθηκαν αφορούσαν στον απολογισμό της χειμερινής περιόδου 2018-2019, το σχεδιασμό και τις δράσεις προετοιμασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών 2019, καθώς και την εφαρμογή του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων κατά την καλοκαιρινή περίοδο σε δάση, δασικές εκτάσεις και άλλες περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης, αρχικά καλωσόρισε τους παραβρισκόμενους και έκανε μια συνοπτική αναφορά στην χειμερινή περίοδο και στα μικροπροβλήματα που αντιμετωπίστηκαν λόγω βροχοπτώσεων και χιονοπτώσεων κυρίως στα βόρεια του νομού. Ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην καλή συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων.

Επεσήμανε ότι αυτό που μπορεί να γίνεται από όλους σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων ή καταστροφών είναι να λαμβάνονται, κατά το δυνατόν, μέτρα για τη μείωση των συνεπειών τους. Βασικό είναι ο κάθε εμπλεκόμενος φορέας προχωρά στις ενέργειες εκείνες με βάση τις αρμοδιότητες που έχει. Και φυσικά σημαντική είναι η συνεργασία όλων. Αυτό θα μπορέσει να μειώσει τις συνέπειες, όταν εκδηλώνονται έντονα καιρικά φαινόμενα. Βέβαια σημαντικό ρόλο παίζει και η αντίδραση των Πολιτών όπως και η ενημέρωσή τους για θέματα αυτοπροστασίας. Επανέλαβε ότι το υλικό για την ενημέρωση των πολιτών υπάρχει στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) και της Περιφέρειας Αττικής (www.patt.gov.gr). Οι Δήμοι καθώς και άλλοι φορείς μπορούν να αναπαράγουν το υλικό στις δικές τους ιστοσελίδες και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερη διάδοση και ενημέρωση.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στα επόμενα θέματα σχετικά με την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο είπε τα εξής:

  1. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει τον επιχειρησιακό έλεγχο και την ευθύνη για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Είναι εδώ, έχουν τον πρώτο ρόλο και τους ευχαριστούμε. Όταν ζητηθεί από το Π.Σ. συνδρομή, η Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας, μετά από εντολή της Πολιτικής Ηγεσίας της Περιφέρειας, διαθέτει μηχανήματα ή υδροφόρα οχήματα από το μητρώο εργοληπτών που έχει καταρτιστεί, όμως τα διαχειρίζεται με δική της ευθύνη η Πυροσβεστική. Επισήμανε ότι σε περιπτώσεις μεγάλων δασικών πυρκαγιών όσοι Δήμοι διαθέτουν μέσα και θα μπορούσαν να βοηθήσουν θα ήταν σημαντικό να το κάνουν, εφόσον τους ζητηθεί.
  2. Κάθε αρμόδιος φορέας αναλαμβάνει να προβεί σε προληπτικούς καθαρισμούς ξηρής βλάστησης στο οδικό δίκτυο, στις εγκαταστάσεις και τα κτίρια του. Η Περιφέρεια Αττικής μέσω της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών έχει προγραμματίσει και θα προχωρήσει στους σχετικούς καθαρισμούς στους δρόμους αρμοδιότητάς της. Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώθηκε για τους δρόμους αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής και ήδη υπάρχει προσωρινός μειοδότης.
  3. Σημαντικό τμήμα των δράσεων αποτελεί η ενημέρωση. Όπως προαναφέρθηκε η Δ/νση Πολιτικής Προστασίας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής τόσο ενημερωτικά έντυπα, όσο και οδηγίες αυτοπροστασίας για θέματα δασικών πυρκαγιών, από την Γ.Γ.Π.Π., το Π.Σ. και άλλους φορείς. Προτείνουμε στους Δήμους και στους άλλους φορείς να τις εξετάσουν και να τις αναρτήσουν αν θέλουν αυτές ή αντίστοιχες, με στόχο η ενημέρωση να φτάσει σε όλους τους πολίτες.
  4. Όλοι οι φορείς στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους καλούνται να υλοποιούν τις προβλεπόμενες ενέργειες – δράσεις σύμφωνα με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών, 3η έκδοση 2013 και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
  5. Παρακαλούνται οι Δήμοι για την ενημέρωση των πολιτών με κάθε πρόσφορο μέσο για τις προγνώσεις της ΕΜΥ στις περιπτώσεις που εκδίδονται έκτακτα δελτία έντονων καιρικών φαινομένων και ισχυρών ανέμων, αλλά και όταν υπάρχει πρόβλεψη για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς ή κατάσταση συναγερμού από την ΓΓΠΠ (δείκτης 4 ή 5). Ο χάρτης επικινδυνότητας της ΓΓΠΠ όταν αρχίσει να εκδίδεται θα αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΠ καθημερινά. Ενημέρωση θα πρέπει να υπάρχει από τους Δήμους και στους μελισσοκόμους που τυχόν δραστηριοποιούνται στην περιοχή τους, ώστε όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι μεγαλύτερος από 2, να αποφεύγουν καπνισμούς μελισσών ή χρήση φλόγας.
  6. Σημαντικό είναι ο κάθε Δήμος να έχει σχέδιο δρόμων διαφυγής των πολιτών όταν παραστεί ανάγκη και μετά από εισήγηση του Π.Σ., καθώς και συγκεκριμένο χώρο συγκέντρωσης των πολιτών για την εν συνεχεία οργανωμένη απομάκρυνσή τους, εφόσον χρειάζεται μεταφορά.
  7. Οι Δασικές Υπηρεσίες θα πρέπει να προχωρήσουν, αν δεν το έχουν ήδη κάνει σε εργασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία τους. Οι Δήμοι και οι σύνδεσμοί τους να συνδράμουν τις Δασικές Υπηρεσίες ιδιαίτερα για καθαρισμούς στις ζώνες μίξης δασών - οικισμών. Επίσης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών για τους καθαρισμούς των οικοπέδων τους και να επεμβαίνουν όταν απαιτείται.
  8. Για το θέμα απαγόρευσης της κυκλοφορίας πρότεινε να παραμείνει σε ισχύ η απόφαση του 2018 μέχρι την έκδοση της νέας, να ενημερωθούν οι πολίτες μέσω των Δήμων και να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων προκειμένου να εφαρμοστή το μέτρο διακοπής της κυκλοφορίας κατά τις ημέρες με πολύ υψηλό βαθμό επικινδυνότητας πυρκαγιάς.

Στο σημείο αυτό αφού ευχαρίστησε τα μέλη των Εθελοντικών Ομάδων, ζήτησε την συνδρομή τους κυρίως σε θέματα ενημέρωσης των πολιτών και επεσήμανε την αναγκαιότητα παραχώρησης από το ΣΟΠΠ, των Εθελοντικών Ομάδων που είναι ενταγμένες στο Μητρώο της ΓΓΠΠ στο Πυροσβεστικό Σώμα προκειμένου να ενταχθούν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό δράσεων για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Ακολούθησε τοποθέτηση και ενημέρωση από τους παραβρισκόμενους, εκπροσώπους των φορέων και ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις.

Αναλυτικά στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Ανατολικής Αττικής Αικατερίνη Θεοχάρη, Ζαχαρίας Πελέκης, ο Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης Γρηγόρης Κωνσταντέλος, η Αντιδήμαρχος Διονύσου Καλλιόπη Ταουξή, ο Αντιδήμαρχος Κρωπίας Θεόδωρος Γρίβας, ο Αντιδήμαρχος Μαραθώνα Βάιος Θανασιάς, Διοικητές και εκπρόσωποι της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ανατολικής Αττικής και των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Λαυρίου, Κρωπίας, Νέας Μάκρης, Οινοφύτων, καθώς και από τον 12ο ΠΣ, 9οΠΣ, και τον 6οΠΣ (Θρακομακεδόνες), Διοίκησης Π.Υ. Αθηνών και 1η ΕΜΑΚ. Εκπρόσωπος του Β’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, των Δ/νσεων Αστυνομίας Βορειοανατολικής, Νοτιοανατολικής και Δυτικής Αττικής καθώς και ο Δ/ντής της ΕΜΥ.

Επίσης παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι Δ/ντες Τεχνικών Υπηρεσιών και Δ/νση Υγείας της ΠΕΑΑ καθώς και στελέχη των υπηρεσιών τους.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από τα Λιμεναρχεία Ραφήνας, Λαυρίου και Χαλκίδας - Ωρωπού, 2ο ΚΕΠ Πάρνηθας – Δ/νση Αεροπορικής Βάσης Πάρνηθας, αλλά και από το Δασαρχείο Πεντέλης, Λαυρίου, Πάρνηθας, Καπανδριτίου και Πειραιά καθώς και από την Δ/νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών, τη Δ/νση Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την ΠΠ Δήμων Ανατολικής Αττικής, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Σχινιά, τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, στελέχη της ΑΔΜΗΕ και του ΣΠΑΠ, του ΣΠΑΥ, του ΣΤΑΕ και Αττικές Διαδρομές.

Σημαντική εκπροσώπηση στη συνεδρίαση είχαν και οι εθελοντικές οργανώσεις της Ανατολικής Αττικής (Εθελοντική Ομάδα Π.Π. Καλυβίων, Εθελοντική Ομάδα Π.Π. Κουβαρά, Όμιλος Φίλων του Δάσους, Εθελοντικές Δυνάμεις Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης Ροδόπολης, Εθελοντική Ομάδα Δήμου Κρωπίας, Εθελοντές Δασοπροστασίας Αττικής - ΕΔΑΣΑ, Εθελοντική Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών – ΕΟΜΑΚ, Πυροσβεστικό Σώμα Νέου Βουτζά, Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Διάσωσης – ΕΟΔΔ, Σωματείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου, Σύλλογος Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας (ΣΕΑΔ), Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας Ολυμπιακού Χωριού - Αχαρνών – ΕΟΠΠΟΧ-Α.

 

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 95 guests και κανένα μέλος