Δεν θα εφησυχάσουμε, σαν πολίτες της ΡΙ.ΚΙΠ. και θα στοχεύουμε πάντοτε στα κυρίαρχα θέματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την δημοσιοποίηση του Δελτίου Τύπου μας στις 9/1/2019 και στην εφημερίδα “Εβδόμη” 12/1/19, με θέμα: ‘’ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ;   ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΟΤΑΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΔΑΣΗ – ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ’’ δεν έγινε κατανοητός σε ορισμένους, ο προφανής λόγος και η στιγμή δημοσιοποίησης, που όμως ξεκάθαρα αναφέρεται και τεκμηριώνεται με συνημμένα έγγραφα, γι’ αυτό θα τον επαναδιατυπώσουμε.

Ενημερώνουμε λοιπόν σήμερα με το κείμενο μας αυτό και θα ακολουθήσει και το επίσημο Δ.Τ της ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. αμέσως μετά.

Η ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β. για όσους την γνωρίζουν δεν ενεργεί παρορμητικά, ευκαιριακά, με πρόσκαιρες και ατεκμηρίωτες ανακοινώσεις για την προβολή της.

Το κυρίαρχο θέμα είναι η διασφάλιση και προστασία των δασικών εκτάσεων εντός και εκτός αστικού χώρου στο Δήμο μας και η προστασία επίσης των κοινόχρηστων χώρων που αποτελούν Δημοτική περιουσία. Και εφησυχασμός σε τέτοια σπουδαία θέματα δεν νοείτε.

Αυτή η προστασία πιστεύουμε ότι επιτυγχάνεται ασφαλέστερα με την πλήρη γνώση του θέματος από την διοίκηση του Δήμου και την ενημέρωση των πολιτών για την στήριξη τους έναντι των κινδύνων που προκύπτουν. Τρανό παράδειγμα υπόθεση της Μ.Ε.Κ.Β. και της λίμνης Βουλιαγμένης, όπου οι αρχικοί χειρισμοί των τότε διοικήσεων των Δήμων, έφεραν πολλά δεινά. Με την ενεργή και δυναμική παρουσία των πολιτών μόλις ενημερώθηκαν, οι υποθέσεις αυτές πήραν άλλη τροπή και σήμερα βρίσκονται σε ευνοϊκότερο σημείο.

Επομένως πιστεύουμε και σύμφωνα με την ενημέρωση και τα στοιχεία που έχουμε ότι η καθυστέρηση της ανάρτησης των ήδη θεωρημένων από τον 12ο 2016, δασικών χαρτών για το Δήμο μας γίνεται για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ιδιοκτητών μεγάλων εκτάσεων (εντός και εκτός πόλης). Αυτή η καθυστέρηση σίγουρα εξυπηρετεί τον “Οργανισμό Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας” που κατέχει τεράστιες εκτάσεις και σύμφωνα με την ενημέρωση που δημόσια η ίδια έχει κάνει, η επικείμενη ανάρτηση θα χαρακτηρίσει δασικές, τις περισσότερες από αυτές τις εκτάσεις, με δεδομένο ότι χρησιμοποιούνται κυρίως αεροφωτογραφίες του 1945. Επίσης η κυριότητα πολλών εκτάσεων από εκκλησιαστικούς φορείς δεν στοιχειοθετείται με επάρκεια με τίτλους και αποφάσεις, με αποτέλεσμα η επόμενη φάση ολοκλήρωσης της κτηματογράφησης να θέτει σοβαρά θέματα κυριότητας. Συμπερασματικά η δυνατότητα “αξιοποίησης” των εκτάσεων αυτών δυσχεραίνεται. Καθοριστικό επίσης είναι σύμφωνα με το ΣτΕ (805-806/2016) ότι η ύπαρξη κυρωμένων δασικών χαρτών και ακολούθως του δασολογίου είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης.

   Η προάσπιση του δάσους σαν κυρίαρχο στοιχείο του φυσικού περιβάλλοντος επαφίεται στην ευαισθησία των πολιτών και ανατίθεται σε όλους τους φορείς του Δημόσιου. Στο αρχικό Δ.Τ. μας συμπεριλάβαμε επίσης το επίσημο έγγραφο της αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής (δυστυχώς με λάθος τίτλο στη παραπομπή) της ΔΗΛΩΣΗΣ στο ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ της Αποκ. Διοικ. ΑΤΤΙΚΗΣ της 24.6.2015 [1], για ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ του ΑΣΤΕΡΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ που συμπεριλαμβάνει και πολλές άλλες Δημόσιες δασικές περιοχές του Δήμου μας. Το ερώτημα λοιπόν που επαναθέτουμε είναι, ποιες διεργασίες έκανε η διοίκηση του Δήμου για αυτές τις περιοχές, διεργασίες ανάλογες της εξαίρετης και έγκαιρης κίνησης διασφάλισης του δασικού χαρακτήρα των 124 στεμμάτων στην Βούλα.

Επίσης θέτουμε συγκεκριμένα το ερώτημα για το θέμα της διασφάλισης των Δημοτικών κοινόχρηστων εκτάσεων που διακατέχονται από άλλους, γνωρίζοντας τις αποφάσεις τόσο του ΣτΕ και των εφετείων που ξεκαθαρίζουν το θέμα στο Μεγάλο και Μικρό Καβούρι, αναφορικά με την σύμβαση Κατσαφαρόπουλου 1951 μεταξύ κράτους και εκκλησίας. Ειδικότερα με τη χερσόνησο του   Μικρού Καβουρίου και τις εκεί Δημοτικές κοινόχρηστες εκτάσεις και υποδομές η απόφαση 236/2016 του Περιφερειακού Συμβουλίου [2]για το ΕΣΧΑΔΑ* του Αστέρα τονίζει την ύπαρξή τους και αναφέρει ότι μετά την εφαρμογή του ΕΣΧΑΔΑ θα προκύψουν και νέες, τις οποίες οφείλει ο Δήμος και να διεκδικήσει.

Επομένως η ουσιαστική στόχευση του Δ.Τ. μας ήταν ξεκάθαρα όλα τα παραπάνω. Σχετικά δε με το θέμα του Ο.Τ. 27 στην Βουλιαγμένη, το οποίο και ετέθει περισσότερο ως παράδειγμα, ξεκαθαρίζουμε ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και όλα ανεξαιρέτως τα στελέχη της έπραξαν για το συγκεκριμένο Ο.Τ. 27 ότι παγίως προβλέπεται και γίνεται. Η σημαντική αλλά και ουσιώδης λεπτομέρεια που μας κάνει να πιστεύουμε ότι με τη θεώρηση του συγκεκριμένου τοπογραφικού διαγράμματος υπάρχει ο κίνδυνος να μας φέρει απρόσμενες εξελίξεις είναι γιατί συμπεριλαμβάνει στο παρακείμενο Ο.Τ. 26 την σημείωση [3] «Χώρος πρασίνου σύμφωνα με το ΦΕΚ 812 Δ/1987. Τόσο για την εν λόγω έκταση όσο και για τις υπόλοιπες εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου με το ΦΕΚ 812 Δ/1987 έχουν εκδοθεί, τουλάχιστον από το έτος 2001, Δικαστικές Αποφάσεις περί Άρσης της Ρυμοτομικής Απαλλοτρίωσης και Αναπομπή της υπόθεσης στην Διοίκηση προκειμένου να προβεί στην οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια» και αυτή τη σημείωση δεν έπρεπε να την επιβεβαιώσουμε σαν Δήμος. Άρα η ενημέρωση των στελεχών όλων των διευθύνσεων του Δήμου για την δικαστική διαμάχη για τα κοινόχρηστα της Βουλιαγμένης και η νομική υποστήριξη τους είναι αναγκαία. Για να διευκρινίσουμε περαιτέρω το θέμα του Ο.Τ. 27, γνωρίζαμε την προσπάθεια της αξιοποίησης του από την πρώτη ανακοίνωση της Ε.Κ.Υ.Ο. στις 20/7/2017 με αριθμό 1020/2017 [4]και δεν κάναμε καμία λάθος ανάγνωση (στοχεύσαμε στο σωστό σημείο) ούτε “σημάναμε συναγερμό” και αυτό γιατί το τοπογραφικό διάγραμμα που την συνόδευε δεν είχε την θεώρηση από τον Δήμο μας.  

 

Μόλις όμως εξετάσαμε την τελική ανακοίνωση της Ε.Κ.Υ.Ο. στις 31/10/2018 με αριθμό 1510/2018[5] και διαπιστώσαμε την θεώρηση του τοπογραφικού διαγράμματος ενημερώσαμε για την ύπαρξη της γιατί η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί με αρνητικό τρόπο για τα Δημοτικά συμφέροντα είναι υπαρκτή.

Τελικά δεν κατανοούμε γιατί δημιούργησε τόση αναστάτωση και προσπάθεια ανάλυσης εφόσον θεωρήθηκε “λάθος συναγερμός και προεκλογική υπερβολή", από κάποιο ηλεκτρονικό blog, που μίλησε για fake news και έδειξε παράξενο ενδιαφέρον για το θέμα και την εκλησιαστική περιουσία!

Δεν θα εφησυχάσουμε, σαν πολίτες πάνω από όλα, και θα στοχεύουμε πάντοτε στα κυρίαρχα θέματα, το δάσος, και θα προσπερνάμε τις σειρήνες που θέλουν να μας εστιάσουν στο ελάχιστο, το δεντράκι.

Οι πολίτες πάντοτε, έστω και με καθυστέρηση αξιολογούν και καταγράφουν τις ανάγκες της κοινωνίας και δυναμικά διεκδικούν τα συλλογικά αγαθά και αξίες.

                                                                                                                                           ΡΙ.ΚΙ.Π. Β.Β.Β.

 

* ΕΣΧΑΔΑ: Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 132 επισκέπτες και κανένα μέλος