...μπήκε το νερό στο αυλάκι μετά από ...40 κύματα

Επιτέλους ξεκινάει η διευθέτηση του ρέματος Κόρμπι, αφού πέρασε από σαράντα ...κύματα στα 18 χρόνια που όλο ξεκινάει και όλο κάτι γίνεται.

Το 5ο θέμα του συμβουλίου αφορούσε την «Έγκριση α)της έναρξης εργασιών του έργου “Διευθέτηση ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης Κορωπίου μέχρι εκβολή” και β) παραχώρηση χώρου εργοταξιακών εγκαταστάσεων».

Για να ξεκινήσει, η εργολήπτρια εταιρεία και η Περιφέρεια ζήτησαν από το Δήμο να εγκρίνει την εγκατάσταση του εργοταξίου ώστε αρχές Δεκεμβρίου να εγκατασταθεί. Το εργοτάξιο θα γίνει στην ανατολική παραλία της Βάρκιζας, δίπλα από τη γέφυρα, όπου θα στηθεί ένα λυόμενο κτίσμα για τις ανάγκες της εταιρείας και θα σταθμεύουν οχήματα και διάφορα υλικά. 12 με 13 εκσκαφτικά μηχανήματα και περίπου 200 τ.μ. πατήματα από κατασκευές (προσωρινές) για το σταθμό λειτουργίας του εργοταξίου.

Το μισό ρέμα θα είναι πλακοσκεπής αγωγός.

Η δημοτική σύμβουλος Λυδία Αργυροπούλου, προσπάθησε να εκφράσει κάποιες ερωτήσεις με δυσκολία, βέβαια, λόγω της αυταρχικής συμπεριφοράς του προέδρου Νίκου Ψαλλίδα. Η ερώτησή της ήταν αν θα επιβαρυνθεί η περιοχή και ίσως ρυπανθεί η θάλασσα από τα υλικά. «Θα γίνονται και χωματουργικές εργασίες και τα χώματα που θα βγάζουν θα τα εναποθέτουν στην παραλία; γιατί σ’ αυτή την περίπτωση θα καταστραφεί η θάλασσα, όπως έγινε όταν κατασκευάστηκε η παραλία του ΕΟΤ στη Βάρκιζα και για περίπου δέκα χρόνια η θάλασσα ήταν λάσπη μέσα...»

Ο δήμαρχος δηλώνοντας ότι δεν είναι εργολάβος..., σημείωσε ότι: «νομίζω ότι το χώμα που θα εναποτεθεί, θα ξαναεπιστρέψει εκεί που είχε βγει για να μπορέσει να καλύψει τα πρανή και τα υπόλοιπα. Σαφέστατα όμως όταν κάνεις έργο θα έχεις χωματουργικά είναι δεδομένο».

Θεωρούν ότι σε 24 μήνες το έργο θα έχει παραδοθεί για χρήση, από τη στιγμή που θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επίταξης των ιδιοκτησιών που εμπόδιζαν την έναρξη των εργασιών, αφού με απόφαση της Περιφέρειας στις 2/10/18 κηρύχθηκε αναγκαστική η απαλλοτρίωση ακινήτων που βρίσκονται κατάντι της Λεωφ. Σουνίου έως την εκβολή του ρέματος.

Ο δημ. σύμβουλος Δημ. Κιούκης, επεσήμανε ότι πρέπει να χωροθετηθούν δανειοθάλαμοι, όπου θα τοποθετούνται τα υλικά και επεσήμανε: Εκείνο όπως που θα πρέπει να προσέξουν οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στη διαχείριση των αποβλήτων ώστε α) να μη μείνουν στην παραλία ή να μην απορριφθούν σε κάποιους χώρους (ρέματα κλπ.), αλλά να τα διαχειριστεί η εταιρεία κατά περιβαλλοντικά ορθό τρόπο.

Αννα Μπουζιάνη

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 248 guests και κανένα μέλος