Ο Δήμος Ύδρας το διεκδικεί, στο Δήμο Λαυρεωτικής υπάγεται

Αιτία για τη διαφορά μεταξύ δύο Δήμων της Λαυρεωτικής και της Ύδρας στάθηκε το αιολικό πάρκο που έχει εγκατασταθεί στο νησί Αγ. Γεώργιος ή Σαν Τζώρτζη.

Αφορμή και τις προσφυγές στα δικαστήρια στάθηκε η απόδοση του ειδικού τέλους από τα αιολικό πάρκο, στο Δήμο Λαυρεωτικής, ενώ το διεκδικεί ο Δήμος Ύδρας.

Συγκεκριμένα όπως μας ενημέρωσε αρμοδίως ο Δήμος Λαυρεωτικής, στις 20 Αυγούστου 2018 ο Δήμος Ύδρας κατέθεσε αγωγή κατά της Λειτουργού Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.), επειδή απέδωσε ήδη στον Δήμο Λαυρεωτικής το ειδικό τέλος από τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στη νησίδα «Άγ. Γεώργιος-Σαν Τζώρτζη ή Βέλβινα», που ανέρχεται στο ποσόν των 393.954, 37 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/7/2016 έως 30/6/2017.

Η απόδοση αυτή στον Δήμο Λαυρεωτικής, ως δικαιούχο, από τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου στη νήσο «Άγ. Γεώργιος (Σαν Τζώρτζη) έγινε σύμφωνα με την Κείμενη Νομοθεσία, ήτοι κατά την περ. iii της παρ. Α.3 του άρθρ. 25 του ν. 3468/2006 κατ’ εξουσιοδότηση της οποίας υπεγράφη η Κ.Υ.Α. των Υπουργών, Εσωτερικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του Υφυπουργού του ιδίου Υπουργείου (Αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/23-12-2014, ΦΕΚ 3497/Β΄ 29-12-2014 και ειδικότερα η παρ. 1 του άρθρου 3, που αναφέρει-και την οποία μνημονεύει το ΦΕΚ, τεύχ. Δ΄, αρ. φύλλου 453/31-12-2015- ότι:

«Η θέση των σταθμών Α.Π.Ε. [Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας] προσδιορίζεται από τα στοιχεία, που τηρεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Ως διοικητικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων χρησιμοποιούνται τα όρια που δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών (ΕΥΓΕΠ) http:www.inspire.okxe.gr. Σε περίπτωση απουσίας δεδομένων χρησιμοποιούνται τα απογραφικά όρια των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.».

Επομένως με βάση:

α) τα χαρτογραφικά δεδομένα του Υπουργείου Εσωτερικών (Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών, Ε.Υ.ΓΕ.Π – INSPIRE, στην Εθνική Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών, www.geodata.gov.gr, όπου η νήσος “Άγ. Γεώργιος” εμφαίνεται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής,

β)τα απογραφικά όρια της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία απογραφή του έτους 2011, όπως αναφέρονται στο ΦΕΚ αρ. φύλλου 3465/28-12-2012 «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στο Μόνιμο Πληθυσμό της Χώρας» η “Η νήσος Άγ. Γεώργιος (Σαν-Τζώρτζη) ή Βέλβινα” υπάγεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Λαυρεωτικής. ΑΥΤΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΉ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.

Nα σημειωθεί ότι εκκρεμεί, ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΥΤΑ, επί πλέον η απόδοση στον Δήμο Λαυρεωτικής από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. του ποσού των 426.930, 85 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 1/7/2017 έως 30/4/2018. Για τα παραπάνω η αγωγή κατετέθη εκ μέρους του Δήμου Ύδρας, εκτός της ΛΑΓΗΕ Α.Ε., και κατά του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

Η νομιμότητα και το δίκαιο είναι υπέρ του Δήμου Λαυρεωτικής

«Να προσέξει, όμως, καλά ο κ. Δήμαρχος της Ύδρας, οι νομικοί του σύμβουλοι, όπως και οι λίγοι υποστηρικτές τους από την από εδώ πλευρά -δυστυχώς υπάρχουν πάντα και αυτοί- να μην προβαίνουν στο δημόσιο λόγο τους σε χαρακτηρισμούς, που προσβάλουν τον Δήμο Λαυρεωτικής και τους πολίτες του, που τον απαρτίζουν.

Ο μέχρι τώρα αγώνας του Δήμου Λαυρεωτικής έχει φέρει αποτελέσματα. Ο αγώνας συνεχίζεται», τονίζει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 97 επισκέπτες και κανένα μέλος