Οι Δήμοι στην προετοιμασία της αντιπυρρικής περιόδου έχουν ανακοινώσει την υποχρέωση των ιδιοκτητών οικοπέδων να καθαρίσουν - αποψιλώσουν τα οικόπεδά τους από τα ξερά χόρτα και να τα απομακρύνουν καθώς και κάθε εύφλεκτη ύλη, γιατί πρέπει να προλαβαίνουμε και όχι να κατασβένουμε.

Η υποχρέωση για τον καθαρισμό προκύπτει βάσει βάσει του άρθρου 94 παρ. 1, εδ. 26 του ν. 3852/2010, το οποίο προβλέπει: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.

Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Οι ενέργειες αυτές (στις οποίες περιλαμβάνεται και η απομάκρυνση των προϊόντων αποψίλωσης), το κόστος των οποίων επιβαρύνει εξ’ ολοκλήρου τους ιδιοκτήτες, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 31 Μαΐου 2018 (η προηγούμενη προθεσμία ήταν στις 18 Μαΐου). Σε διαφορετική περίπτωση ο κάθε Δήμος θα αναγκαστεί να προβεί σε όλες τις υποχρεωτικές από το νόμο ενέργειες.

Η παράταση λίγων ημερών δόθηκε λόγω τον συνεχών βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν τις τελευταίες μέρες και δεν ευνοούν τη διαδικασία καθαρισμού.

Πληροφορίες για το Δήμο 3Β: 2132020077

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 144 επισκέπτες και κανένα μέλος