aeroplano.jpgΣτα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ κατετέθη από την Νομαρχία   υπόμνημα με παρατηρήσεις για το σχέδιο χαρτογράφησης θορύβου και τα σχέδια δράσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλoς”, που γίνεται κατ΄ επιταγήν της ΚΥΑ 13586/2006 και της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου...

Σημεία από τις αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις της Νομαρχίας

 στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την

μελέτη χαρτογράφησης θορύβου του Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος

 

Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ανακοινώσει το ΥΠΕΧΩΔΕ κατετέθη από την Νομαρχία   υπόμνημα με παρατηρήσεις για το σχέδιο χαρτογράφησης θορύβου και τα σχέδια δράσης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών “Ελ. Βενιζέλoς”, που γίνεται κατ΄ επιταγήν της ΚΥΑ 13586/2006 και της Κοινοτικής Οδηγίας 2002/49/ΕΚ για την αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου.

Μετά την κατάθεση των παρατηρήσεων ο Νομάρχης Λ. Κουρής έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες επεξεργαστήκαμε τα στοιχεία ώστε να υπάρξει ένα αποτελεσματικό σχέδιο δράσης για τη  αντιμετώπιση του θορύβου, που βιώνουν οι κάτοικοι 9 Δήμων και Κοινοτήτων που γειτνιάζουν με το Αεροδρόμιο. Η επικαιροποίηση των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την λειτουργία του αεροδρομίου πρέπει να περιλάβει το σύνολο των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων.

Είναι αδιανόητο η διοίκηση του Αεροδρομίου  να προσπαθεί, με νομικίστικα επιχειρήματα, να αποφύγει την αναθεώρηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που εγκρίθηκε το 1993, δηλαδή 2 χρόνια πριν την υπογραφή της Σύμβασης για το Αεροδρόμιο και 8 χρόνια πριν την έναρξη λειτουργίας του».


Και καταλήγει ο Λ. Κουρής:

«Απαίτηση της τοπικής κοινωνίας είναι να παρέμβει η Πολιτεία προκειμένου αυτό που επιβάλει και στον πιο μικρό επαγγελματία, την ανά τακτά χρονικά διαστήματα δηλαδή αναθεώρηση της ΜΠΕ, να το επιβάλει και σε μια εξαιρετικά οχλούσα δραστηριότητα όπως είναι η λειτουργία του Αεροδρομίου.»


Ακολουθούν σημεία από τις αναλυτικές παρατηρήσεις και προτάσεις που στάλθηκαν από τον αρμόδιο Αντινομάρχη Περιβάλλοντος Χ. Δαμάσκο στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης για την μελέτη χαρτογράφησης θορύβου του Δ.Α.Α. Ελ. Βενιζέλος.

 

Προτάσεις

1. Η θέσπιση ανώτατων ορίων θορύβου (Lden, Lnight, Lmax) θα πρέπει να γίνει με γνώμονα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής μελέτης (κλιματολογικά, δημογραφικά, κοινωνικοοικονομικά) και σε σύγκριση με αντίστοιχα όρια που ισχύουν σε διεθνή αεροδρόμια του εξωτερικού. Θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής στοιχεία:

– κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, οι υψηλές θερμοκρασίες αναγκάζουν τους κατοίκους των γύρω περιοχών να περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε εξωτερικούς χώρους και να κοιμούνται το βράδυ με ανοιχτά παράθυρα,

– οι περιοχές αυτές είναι κατά κύριο λόγω παραθεριστικές που σημαίνει ότι αυξάνεται κατακόρυφα ο πληθυσμός τους το καλοκαίρι,

– τα όρια μεσοσταθμικού θορύβου σε αεροδρόμια αντιστοίχου μεγέθους της Βόρειας Ευρώπης με ψυχρότερο κλίμα κυμαίνονται από 52 Lden (Όσλο) εώς 65 Lden (Βιέννη).

aeroplano.jpg2. Η εποχικότητα φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και στον υπολογισμό των μεσοσταθμικών δεικτών όπως ο Lden και Lnight. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγω στον υπερδιπλάσιο φόρτο αεροπορικής κίνησης που δέχεται το Αεροδρόμιο Αθηνών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σε σχέση με τους χειμερινούς (λόγω τουρισμού), αλλά και στις κλιματικές παραμέτρους που στην περιοχή μελέτης εμφανίζουν σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα με την εποχή του έτους (ο θόρυβος μεταδίδεται περισσότερο σε συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας – χαμηλής υγρασίας). 

3. Βασική προϋπόθεση για την αντικειμενική καταγραφή του προβλήματος είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου ελεγκτικού φορέα που θα αναλάβει την λειτουργία του συστήματος NOMOS, θα φροντίζει για την αντιστοιχία των μετρήσεων με τα ίχνη ραντάρ και για τον εντοπισμό μεμονωμένων περιστατικών, θα είναι αρμόδιος για την επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις υπερβάσεων και θα παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους. Η χωροθέτηση των 10 σταθμών του συστήματος NOMOS και ο αριθμός τους θα πρέπει να επανεξεταστεί βάσει της χαρτογράφησης θορύβου.

4. Η ορθολογιστική και βιώσιμη αντιμετώπιση του προβλήματος και ο δίκαιος καταμερισμός της ευθύνης επιτυγχάνεται μέσω οικονομικών πρακτικών που μετατοπίζουν το κόστος στον ρυπαίνοντα (βασική αρχή της περιβαλλοντικής Νομοθεσίας είναι ότι “ο ρυπαίνων πληρώνει”), όπως η εισαγωγή ενός ειδικού τέλους θορύβου (που αυξάνεται ανάλογα με την παλαιότητα του τύπου αεροσκάφους και την πιστοποίηση που διαθέτει), και προστίμων που θα επιβάλλονται σε περιπτώσεις αναίτιων υπερβάσεων. Μέρος των εσόδων από τα τέλη αυτά θα διατίθεται για μέτρα και πρακτικές καταπολέμησης του θορύβου.

5. Kατά την απογείωση, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, τα αεροσκάφη οφείλουν να ακολουθήσουν την ενδεικτική διαδικασία απογείωσης για την αποφυγή θορύβου σύμφωνα με ICAO (take-off and climb procedure A). Οι τυπικές πορείες απογείωσης που δίνονται από τον πύργο ελέγχου θα πρέπει να αποφεύγουν τις κατοικημένες περιοχές όσο το δυνατό.   

6. Κατά την προσγείωση, να εφαρμόζεται ειδική διαδικασία αποφυγής θορύβου στους διαδρόμους για όλα τα αεροσκάφη μεταξύ 22.00 και 05.00.

7. Περιορισμοί στους τύπους αεροσκαφών και συγκεκριμένα:

– Πλήρης απαγόρευση χρήσης του αεροδρομίου από θορυβώδη αεροσκάφη κατά τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

– Χρήση συγκεκριμένων διαδρόμων για απογειώσεις-προσγειώσεις, ανάλογα με την ώρα της ημέρας, τις καιρικές συνθήκες και την τήρηση κανόνων ασφαλείας, με γνώμονα την αποφυγή του θορύβου πάνω από κατοικημένες περιοχές.

8. Δενδροφύτευση των εκτάσεων περιφερειακά του αεροδρομίου και η ηχομόνωση κτιρίων που επηρεάζονται από το θόρυβο του Δ.Α.Α..

9. Αξιόπιστη και άμεσα προσβάσιμη καταγραφή παραπόνων και σχολίων των πολιτών μέσω  τηλεφωνικής γραμμής.

10. Θεσμοθέτηση τριμερούς επιτροπής (φορέας αεροδρομίου – κρατικές αρχές – τοπική κοινωνία) σύμφωνα και με την Ευρωπαϊκή πρακτική για τον έλεγχο της τήρησης των κείμενων διατάξεων που προκύπτουν από τη νομοθεσία για τη λειτουργία του αεροδρομίου.

11. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω και δεδομένου ότι η Διαβούλευση γίνεται για το θόρυβο, ο οποίος είναι ένας πολύ σημαντικός περιβαλλοντικός παράγοντας, θα πρέπει να τονιστεί η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των εγκεκριμένων περιβαλλοντικών όρων του Δ.Α.Α.. Από τις καινούργιες δραστηριότητες (εκθεσιακά κέντρα, εμπορικές δραστηριότητες κλπ) οι αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούνται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον δεν έχουν ενσωματωθεί αναλυτικά έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους προ δεκατετραετίας αισίως εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους.


Οι γενικότερες επιπτώσεις της λειτουργίας του αεροδρομίου είναι ένα από τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν του πολίτες της Νοτιοανατολικής Αττικής. Ο θόρυβος και οι επιπτώσεις του στις περιοχές αυτές είναι ένα από τα θέματα που πολύ καιρό πριν θα έπρεπε να είχαν αναλυθεί.


Οι παρατηρήσεις και προτάσεις της Νομαρχίας μπορούν να αποτελέσουν τη βάση προκειμένου να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός και εποικοδομητικός διάλογος για το θέμα του θορύβου και να είναι η αρχή για την επίλυση όλων των προβλημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία του Δ.Α.Α. Ελ Βενιζέλος.

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 124 επισκέπτες και κανένα μέλος