Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις

 

Ο Δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, προχώρησε σε ανάρτηση της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι στη Βάρη και καλεί τους ιδιοκτήτες και νομείς να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις.

Θυμίζουμε ότι η Πράξης Εφαρμογής της περιοχής Κόρμπι έχει διαμορφωθεί μετά την Αναθεώρηση της Πολεοδομικής Μελέτης και έχει εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Συγκεκριμένα το Α στάδιο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 01/2017 Απόφαση Δημοτικό Συμβουλίου, το Β1 στάδιο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 264/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το Β2 στάδιο εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ 418/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι τυχόν ενστάσεις θα υποβληθούν κατά τη διάρκεια της ανάρτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την προβλεπόμενη δήλωση ιδιοκτησίας και τυχόν παρατηρήσεις επί των κτηματογραφικών διαγραμμάτων και πινάκων όσον αφορά το ακίνητό τους ,ώστε να ληφθούν υπ’ όψη στην διόρθωση των παραπάνω διαγραμμάτων και πινάκων.           

Απαραίτητα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με την δήλωση ιδιοκτησίας και τα οποία οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν μαζί τους σύμφωνα με την 90327/7188/15.11.94 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 877/Β/94) είναι:

  1. Φωτοαντίγραφα συμβολαίων του σημερινού ιδιοκτήτη του ακινήτου καθώς και των ιδιοκτητών μέχρι την ημερομηνία 10 Μαρτίου 1982 και τα συνοδεύοντα αυτά τοπογραφικά διαγράμματα.
  2. Πιστοποιητικά μεταγραφής, βαρών, διεκδικήσεων και κατασχέσεων της ιδιοκτησίας.
  3. Αντίγραφα μερίδων ιδιοκτητών 10 Μαρτίου 1982.

Η υποβολή δήλωσης είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τον Ν. 2242/94 η δε παράλειψη υποβολής συνεπάγεται όλες τις επιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του παραπάνω νόμου για την ιδιοκτησία.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 335 guests και κανένα μέλος