Αποζημιώνεται ο πολίτης που θα υποστεί βλάβη

Απαγορεύεται η με καθ’ οιονδήποτε τρόπο και μέσο τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων στα εκτός κατοικημένης περιοχής τμήματα των χαρακτηρισμένων εθνικών και επαρχιακών οδών ή αυτοκινητοδρόμων και σε ζώνη μέχρι 150 μέτρων και από τους δύο άξονες των οδών αυτών. Η αρμοδιότητα για τον καθορισμό των χώρων στις εθνικές και επαρχιακές οδούς διαφημιστικών πινακίδων, ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο και πιο συγκεκριμένα στον εκτελώντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας.

Το ίδιο όργανο Ο Γ.Γ. της οικείας περίφέρειας είναι   αρμόδιο για την αφαίρεση των διαφημιστικών πλαισίων και πινακίδων και των παράνομων επιγραφών που τοποθετούνται κατά μήκος των παραπάνω οδών.

Οι ΟΤΑ α΄βαθμού, δηλαδή οι ΔΗΜΟΙ, έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για τον καθορισμό των χώρων για την προβολή διαφημίσεων και την επιβολή των σχετικών προστίμων για παράνομες τοποθετήσεις ΜΟΝΟ όταν όταν πρόκειται για διαφημιστικά πλαίσια, πινακίδες και επιγραφές που βρίσκονται τοποθετημένες κατά μήκος δημοτικών οδών, ή κατά μήκος τμημάτων των εθνικών και επαρχιακών οδών, των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας, που βρίσκονται κατοικημένη περιοχή, εντός των διοικητικών τους ορίων.

Αποζημίωση του παθόντος

Αν ένα όχημα ή πεζός προσκρούσει σε πινακίδα που έχει τοπθετηθεί, σε παρακείμενη οδό, χωρίς να τηρήσει τις εκ του νόμου οριζόμενες προδιαγραφές, ο πολίτης αποζημιώνεται από το Δήμο ή από το Ελληνικό δημόσιο.

Πολίτης, οδηγός μεθυσμένος, που προσέκρουσε σε πινακίδα σκοτώθηκε ο συνεπιβάτης του, το δικαστήριο επιδίκασε αποζημιώσεις στη σύζογο του και στα παιδιά του θανόντος. Απόφ. Διοικ. Πρ. Πατρών Α 1240/2016

Παρόμοια απόφαση έχει εκδοθεί από το Τριμ. Διοικ. Πρ. Αθ. 2250/2004 που έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων που μπορεί να επηρεάσουν την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας με οποιονδήποτε τρόπο, μεταξύ των οποίων είναι και η δημιουργία πακτωμένου επί του πεζοδρομίου εμποδίου, το οποίο είναι δυνατόν να προκαλέσει το σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο οδηγού Ι.Χ. που τυχόν θα συγκρουστεί με το εμπόδιο αυτό, και η δυνατότητα του εκάστοτε Ο.Τ.Α. να παραχωρεί τους χώρους των πεζοδρομίων για την τοποθέτηση εμπορικών διαφημιστικών πινακίδων, τελεί πάντοτε υπό την προϋπόθεση της λήψης όλων των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων για την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, εφόσον οι διατάξεις του ν. 1491/1984 δεν θίγουν τις ειδικές ως διατάξεις του Κ.Ο.Κ (άρθρ.11), οι οποίες αφορούν την ασφάλεια της οδικής κυκλοφορίας.

Πηγή: Επιθεώρηση Συγκοινωνιακού Δικαίου 2017/465. www.esd.gr

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 227 guests και κανένα μέλος