Οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης «ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΕΛΛΟΝ» και «ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» πήραν την πρωτοβουλία, (άρθρο 95 του Ν3463/2006) και μετά την συνεργασία τους με τη Ένωση Γονέων των συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των Δημοσίων Σχολείων Παλλήνης και φορείς της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, εισηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την παιδεία μια σειρά θέματα όπως:...

Μακρά συζήτηση για την παιδεία, χωρίς απόφαση


Οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης «ΠΑΛΛΗΝΗ ΜΕΛΛΟΝ» και «ΠΑΛΛΗΝΗ-ΕΝΟΤΗΤΑ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» πήραν την πρωτοβουλία, (άρθρο 95 του Ν3463/2006) και μετά την συνεργασία τους με τη Ένωση Γονέων των συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων των Δημοσίων Σχολείων Παλλήνης και φορείς της Εκπαιδευτικής Κοινότητας, εισηγήθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο με μοναδικό θέμα την παιδεία μια σειρά θέματα όπως:

– Ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών μας

– Προγραμματισμός Σχολικής Στέγης με όραμα δεκαετίας

– Θεσμοθετήσεις δράσεων, συμμετοχών σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου, Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων

Εισηγητές ήταν οι δημοτικοί σύμβουλοι της μειοψηφίας Πόπη Ζινέλη και Τάσος Μπουντουβάς. Την παρουσίαση στο Δ.Σ. έκανε η Πόπη Ζηνέλη, η οποία έχει ασχοληθεί με θέματα παιδείας, ως αντιδήμαρχος και είναι γνώστης των θεμάτων από κοντά. Είπε δε μεταξύ άλλων:

Εισηγούμαστε την ψήφιση των παρακάτω αποφάσεων, γιατί πιστεύουμε ότι η κατάθεση προτάσεων για προβληματισμό- αξιολόγηση-υιοθέτηση, είναι βαθιά δημοκρατική, παραγωγική και αποτελεσματικότερη, πράγμα που είναι και το ζητούμενο.

Α. Ασφάλεια και υγιεινή των μαθητών

Προτείνουν μεταξύ άλλων:

A1  Την εκπόνηση κτιριακών σχεδίων σε όσες σχολικές μονάδες δεν διασώζονται ή έχουν υποστεί παρεμβάσεις (είναι οι περισσότερες)  έτσι ώστε να είναι ευκολότερος και ο έλεγχος στατικότητας από τον ΟΣΚ και η κατάρτιση σχεδίου πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

 Α2   Παρεμβάσεις στο εσωτερικό των σχολικών κτηρίων, όπως:

Α2α-Τον ετήσιο Έλεγχο στατικότητας και αντισεισμικής προστασίας.

Α2β- Την τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στα σκαλοπάτια, κλπ.

Α3. Την βελτίωση της προσβασιμότητας στις σχολικές μονάδες με:

 Α3α-Την εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης, κατά προτεραιότητα  όσον αφορά τις πεζοδρομήσεις μπροστά από τα σχολεία.

Α3β-Την επαναδιεκδίκηση από το ΥΠΕΧΩΔΕ των πεζογεφυρών που έχουν στο παρελθόν ζητηθεί και απορρίφθηκαν.

Α3γ-Την τοποθέτηση μετρητών ταχύτητας,  αλάρμ και κάμερας καταγραφής (όπως προτάθηκε από τον Πρόεδρο του συλλόγου Γονέων του 1ου Λυκείου Παλλήνης) μπροστά από το συγκρότημα 1ου Λυκείου-1ου Γυμνασίου, το Αθλητικό Κέντρο,το 1ο Δημοτικό και το συγκρότημα του 2ου Γυμνασίου-2ου Λυκείου, ώστε να ευαισθητοποιηθούν οι οδηγοί της Λ. Μαραθώνος –Εθνικής Αντιστάσεως-Λεονταρίου.

Α3δ-Την απαίτηση από την Τροχαία της ουσιαστικής παρουσίας και παρέμβασης της σε ώρες Σχολικής αιχμής.


Α4.Βελτίωση της Φύλαξης των σχολείων μας με

 Α4α-Την επανατοποθέτηση όλων των σχολικών φυλάκων στις σχολικές μονάδες..

Α4β-Την πρόσληψη νέων σχολικών Φυλάκων, ιδίως για τις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Α5.Την προστασία της υγείας των μαθητών και της  υγιεινής των ευαίσθητων σχολικών χώρων.


Β.  Τον προγραμματισμό της Σχολικής Στέγης με ορίζοντα δεκαετίας.

Γ. Θεσμοθετήσεις δράσεων, συμμετοχών, μεταξύ άλλων:

Γ1-Θεσμοθέτηση ετήσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με προτεινόμενο μήνα τον Μάιο, με αντικείμενο συζήτησης αποκλειστικά θέματα παιδείας.

Γ2-Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπων δευτεροβαθμίων οργάνων (όπως η ένωση Γονέων) σε διοικητικά συμβούλια Νομικών προσώπων.

Γ3-Θεσμοθέτηση της διευρυμένης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Γ4-Πρόσκληση προς το Συμβούλιο Νεολαίας για την κατάθεση προτάσεων.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι παρίσταντο όλοι οι εκπρόσωποι φορέων και εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μίλησαν μάλιστα καταθέντοντας προτάσεις.

Δεν πάρθηκε καμία απόφαση. Ο Δήμαρχος δεν δεσμεύθηκε, αλλά είπε ότι θα έρθει ο ίδιος σε επαφή με τους σχολικούς φορείς για έναν κύκλο συζητήσεων.

Κατηγόρησε την παράταξη του Θ. Γκοτσόπουλου γιατί ως Δήμαρχος στην προηγούμενη δημοτική θητεία, δεν τα έπραξε αυτός.


Γενικά η εντύπωση που έδωσε στο κοινό, που είχε κατακλύσει την αίθουσα, ήταν η υπεροψία που τους αντμετώπισε, πράγμα που στηλίτευσαν πολλοί από τους παρισταμένους.

Α.Μ.


Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας και άλλα


Βασικά θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

Η Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Δήμου Παλλήνης (ψηφίστηκε ομόφωνα)

Η απόφαση για τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος  του Δήμου, οικονομικού έτους 2009 (ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία)


Διαπίστωση άξιας μιμήσεως και από άλλα Συμβούλια είναι η παραδειγματική διεξαγωγή δημοκρατικής διαδικασίας, για την οποία ο Δήμος Παλλήνης έχει παράδοση και επί  Γκοτσόπουλου και Κωνσταντά τουλάχιστον, που παρακολουθούμε τις συνεδριάσεις του. Διάλογος, επιχειρηματολογία, αλληλοσεβασμός, ήπιο κλίμα, διάθεση θετικής συνεισφοράς στην κατάληξη της απόφασης, προς το συμφέρον της πόλης, ακόμη και επί διχογνωμιών.

Θα ήταν μια άψογη διαλεκτική διαδικασία – όπου μέσα από τις αντιθέσεις, μετά από δημιουργικό διάλογο, αντιπαράθεσης επιχειρημάτων, θέση-αντίθεση, προέκυπτε η «σύνθεση», ως καλύτερη συνιστώσα γνωμών, θέσεων και συμφερόντων ίσως – αν η σιγουριά της δεδομένης πλειοψηφίας δεν προσέδιδε μια «αλαζονική» τάση στο Δήμαρχο να εμμένει ανυποχώρητα στις θέσεις του, σχεδόν πάντα. Σεβόμενος όμως τους αντιπάλους του πάντα χωρίς φωνές, χωρίς ειρωνείες, χωρίς περισσότερο ύβρεις ή απειλές. Υπόδειγμα δεύτερον προς ορισμένους Δήμους, ιδιαίτερα των «αριστοκρατικών» παραλίων.

 

Ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας

 


Επισημαίνουμε για τους αναγνώστες μας ότι ο «Οργανισμός» είναι μια κατάσταση που προβλέπει τη διάρθρωση των υπηρεσιών του Δήμου, τις αρμοδιότητές τους, τον αριθμό των υπαλλήλων που προβλέπονται σε πλήρη ανάπτυξη, την ειδικότητα, τα προσόντα τους, το βαθμό κατάταξής κλπ.

Επισημαίνουμε ότι «σε πλήρη ανάπτυξη» δηλαδή σε προοπτική χρόνου, για να διευκρινίσουμε ότι, όταν ο «Οργανισμός» προβλέπει ε.π. 5 πολιτικούς μηχανικούς, αυτό δεν σημαίνει ότι «αύριο» ο Δήμος θα σπεύσει να προσλάβει 5 μηχανικούς. Εχει, ας πούμε, ήδη 2, προκύπτει «σήμερα» ανάγκη ακόμη για άλλους 2, έχει εξακριβώσει και την οικονομική δυνατότητά του, τους προσλαμβάνει. Η μία κενή θέση μπορεί να περιμένει. Αυτά σε ιδανική περίπτωση, γιατί δυστυχώς η Δημόσια Διοίκηση, κεντρική ή περιφερειακή για λόγους πελατειακούς και ψηφοθηρικούς ή ρουσφετολογικούς, υπερκαλύπτει τις προβλεπόμενες θέσεις και το χειρότερο, ενίοτε, με ακατάλληλο προσωπικό και βέβαια χωρίς πραγματικά αξιοκρατικά κριτήρια.

Αυτή είναι η γενεσιουργός αιτία της πληθωρικής, αναποτελεσματικής, καταπιεστικής και ευρωβόρου Δημόσιας Διοίκησης, ακολουθούμενης από δεκάδες επιβαρυντικούς και «ιογενείς» επιθετικούς προσδιορισμούς.


Επί του περιεχομένου της τροποποίησης του συγκεκριμένου Οργανισμού, στα κυριότερα σημεία του, προβλέπει:

– τη σύσταση «γραφείο αλλοδαπών»,

- την πρόσληψη 2 δικηγόρων «με έμμισθη εντολή»

– τρεις θέσεις ειδικών συμβούλων, ή επιστημονικών συνεργατών

– στο Διοικητικό προσωπικό, επιπλέον 9 θέσεις συνολικά

– αλλά καταργούνται οι 7 θέσεις φυλάκων σχολικών κτιρίων

– προστίθεται μια θέση Τ.Ε. στο Τεχνικό προσωπικό

– Εργατικές θέσεις καθαριότητας, έργων κλπ. συνολικά 99

– προσωπικό Ειδικής υπηρεσίας (Δημοτική Αστυνομία) προβλέπονται συνολικά 9 θέσεις

Επέρχονται κι άλλες αλλαγές που αφορούν ειδικές περιπτώσεις, όπως κατάργηση προσωποπαγών θέσεων κλπ.


Αλλα θέματα


– Ψηφίστηκε η 3η Ανάρτηση κτηματολογίου Πράξης Εφαρμογής της ΠΕ 4 Άνω Μπαλάνα του Δήμου για υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας.

– Απόφαση για ανταλλαγή οικοπέδου ιδιοκτησίας της εταιρείας «ΒΙΑΡΩΜ  ΑΕΒΕ» με οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Παλλήνης στην περιοχή Βακαλόπουλο ΠΕ11.

– Χρηματοδοτείται ο Δήμος από ΥΠΕΣΔΑΑ  για την υλοποίηση του προγράμματος για τον  σχολικό τροχονόμο και επιχορήγηση των σχολικών επιτροπών.

– Χρηματοδοτείται ο Δήμος από την ΤΕΔΚΝΑ για την προμήθεια αυτόνομου ρυμουλκούμενου  συστήματος   για την κάλυψη δασοπυρόσβεσης.

– Χρηματοδοτείται ο Δήμος από το ΕΤΕΡΠΣ για την ανάπλαση αύλειου χώρου Μουσείου Οίνου.

– Χρηματοδοτείται ο Δήμος για την  αντικατάσταση και επέκταση του δικτύου  ύδρευσης στου Βακαλόπουλου.

– Τροποποιείται η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΝΝΑΑ και Δήμου για δημιουργία προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ σε δημόσια κτίρια.

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 87 επισκέπτες και κανένα μέλος