Επονται οι υπόλοιπες τέσσερις περιοχές

 

Γράφαμε στο φύλλο της “7ης” αρ. 952/1.10.16 ότι έγινε αποδεκτή η παραχώρηση χρησης και εκμετάλλευσης, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), παραλιακών τμημάτων και αιγιαλών στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, στη δημοτική συνεδρίαση, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016 μεγάλη πλειοψηφία και παρουσιάζαμε εκτενές ρεπορτάζ για το θέμα.

Μετά από τέσσερις μήνες - 8 Φεβρουαρίου 2017 - μπήκε η πρώτη υπογραφή σύμβασης με συμβαλλόμενους την ΕΤΑΔ (Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.) και το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης για την δυτική παραλία της Βάρκιζας και έπονται οι υπόλοιπες τέσσερις περιοχές που είναι:

1. Κάμπινγκ Βούλας, εμβαδού 61.712 τ. μέτρα.

2. Εκταση από το τέλος της Α’ πλαζ μέχρι και το Δημαρχείο της Βούλας εμβαδού 83.167, [η Α’ πλαζ μένει εκτός παραχώρησης καθώς και τα επίδικα τμήματα που διεκδικεί η ΜΕΕΚΒ (Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας)]. Μέσα στην παραχώρηση είναι και ο ΝΑΟΒ.

3. Β’ πλαζ Βούλας, εμβαδού 75.600 τ.μ. περίπου

4. Τμήματα αιγιαλού και παραλίας στη Βουλιαγμένη εμβαδού 42.129 (δεξιά από την πλαζ μέχρι το ΝΟΒ και αριστερά της πλαζ μέχρι τη Λίμνη. Η πλαζ δεν παραχωρείται). Εκτός παραχώρησης μένει και όλο το Καβούρι!

5. Εκταση στη Βάρκιζα δυτικά από την πλαζ, εμβαδού 21.654τ.μ.

6. Εκταση στη Βάρκιζα ανατολικά της πλαζ, εμβαδού 182.000 τμ. Είναι μέσα και ο Ναυτικός Ομιλος.

Στη συνεδρίαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου 8 Φεβρουαρίου 2017, ανακοινώθηκε από το Δήμαρχο Γρηγόρη Κωνσταντέλλο, ότι υπεγράφη η σύμβαση για την παραλία της Βάρκιζας.

varkiza akti67

Δεκαετής σύμβαση με αναμονή εσόδων!

Προοίμιο Γ. στην έκταση θα αναπτυχθούν, σε συμμόρφωση πάντα με το από 1.3.2004 Προεδρικό Διάταγμα «περι καθορισμού ζωνών προστασίας, χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης στην παραλιακή ζώνη από το Φαληρικό Ορμο μέχρι την Αγία Μαρίνα Κρωπίας (ΦΕΚ Δ’ 254/5.3.2004), με γνώμονα πάντα την ήπια ανάπτυξη τη διαφύλαξη του κοινόχρηστου χαρκατήρα των ακτών, την παροχή υπηρεσιών προς τους λουόμενους, την αισθητική αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, τον καθαρισμό, φύλαξη και συντήρηση των ακινήτων και την ασφάλεια του κοινού.

Ανατρέχοντας στις σελίδες της σύμβασης διαβάζουμε αξιολογώντας:

Αρθρο 1: Με την παρούσα η ΕΤΑΔ παραχωρεί έναντι ανταλλάγματος στο Δήμο και εκείνος αποδέχεται τη χρήση και το δικαίωμα εκμετάλευσης παραλιακής έκτασης δυτικά της οργανωμένης ακτής στη Βάρκιζα συνολικής επιφάνειας 24.470 τ.μ. συμπεριλαμβανομένου αιγιαλού και παραλίας.

Αρθρο 2: Σκοπός παραχώρησης.

Τα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεχισθούν οι υφιστάμενες χρήσεις και ο Δήμος αναλαμβάνει «τη συντήρηση, εξωραϊσμό, φύλαξη, καθαρισμό πρασίνου των πλακόστρωτων καθώς και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων προς εξυπηρέτηση των παρακείμενων επιχειρήσεων, δια σχετικών υπεκμισθώσεων».

Θα πρέπει ο Δήμος εντός έξι μηνών μα παρουσιάσει ολοκληρωμένη μελέτη.

Aρθρο 3: Η διάρκεια τη σύμβασης είναι 15 χρόνια με δικαίωμα παράτασης άλλα 5 και στη συνέχεια άλλα 5 (συνολικά 20 χρόνια).

Αρθρο 5: Αντάλλαγμα

5.1 Το χρηματικό αντάλλαγμα που θα καταβάλει ο Δήμος στην ΕΤΑΔ συμφωνείτα, μεταξύ των μερών, σε ποσχοστό 20,75% επί των πάσης φύσεως εσόδων αφαιρουμένων των φόρων και τελών.

5.4 Τα μέρη συμφωνούν ως ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα το ποσό των 5.000 ευρώ.

Αρθρο 7: Υπομίσθωση

7.1 Τα μέρη συμφωνούν ότι δεν επιτρέπεται η ολική μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ακινήτου, άλλως του συνόλου των όρων της παρούσας ή και η ανάληψη των υποχρεώσεων του Δήμου, από τρίτο.

7.2... Ο δήμος δύναται να υπομισθώνει τμήματα του ακινήτου σε τρίτους.

7.3 Τα μέρη συμφωνούν ότι από πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, που θα διενεργήσει ο Δήμος, δεν μπορούν να ανακηρυχθούν ανάδοχοι πρόσωπα που έχουν οφειλές προς την ΕΤΑΔ.

8.4. Από την ημέρα παραλαβής του ακινήτου ο Δήμος βαρύνεται με όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, φύλαξης, ασφάλισης και λοιπά έξοδα χρήσης και εκμετάλλευσης του ακινήτου.

9. Παραίτηση από εκκρεμείς δίκες

...ο Δήμος παραιτείται από όλες τις εκκρεμείς δίκες και διαφορές, ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων, έναντι της ΕΤΑΔ.

Στο πλαίσο αυτό ο Δήμος διέγραψε τις ενγεγραμμένες χρεώσεις/οφειλές στους βεβαιωτικούς καταλόγους, κατά της ΕΤΑΔ, συνολικού ποσού 233.599,93 ευρώ πλέον προσαυξήσεων (απόφαση 568/ 24.11.2016 Δημοτικού Συμβουλίου).

Τη σύμβαση υπογράφουν o Πρόεδρος της ΕΤΑΔ Α.Ε. Γιώργος Τερζάκης και ο δήμαρχος των 3Β Γρ. Κωνσταντέλλος.

Οι υπόλοιπες 4 συμβάσεις θα είναι έτοιμες για υπογραφή μέχρι 10 Μαρτίου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος.

Η παραχώρηση της διοίκησης και διαχείρισης του παραλιακού μετώπου στο Δήμο, είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων. Σήμερα δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο 3Β, να αποδείξει ότι οι παραλίες είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να το απολαμβάνουν όλοι οι πολίτες. Και σ’ αυτό θα παίξει αποφασιστικό ρόλο και η συμμετοχή του πολίτη.                  

Αννα Μπουζιάνη

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 129 guests και κανένα μέλος