Με ετήσιο μίσθωμα, όρους και προϋποθέσεις

 

Με μεγάλη πλειοψηφία έγινε αποδεκτή η παραχώρηση χρησης και εκμετάλλευσης, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), παραλιακών τμημάτων και αιγιαλών στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, στη δημοτική συνεδρίαση, τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2016.

Ο Δήμαρχος Γρ. Κωνσταντέλλος ευχαρίστησε την κυβέρνηση «για την αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα που επέδειξε σε ανταπόκριση και αφουγκραζόμενη τα δίκαια αιτήματα του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Ευχαρίστησε επίσης την Περιφερειάρχη Αττικής, Ρένα Δούρου και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Πέτρο Φιλίππου για τη συμβολή τους στη διεκδίκηση και την ευτυχή κατάληξη του θέματος, τις διοικήσεις της ΕΤΑΔ και του ΤΑΙΠΕΔ και τέλος το σύνολο των υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και της ΕΤΑΔ οι οποίοι εργάστηκαν ακατάπαυστα επί δεκαοχτώ μήνες για τη σημερινή ευτυχή κατάληξη».

Στη συνέχεια παρουσίασε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης, τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο Δήμος και το τίμημα που αντιστοιχεί σ’ αυτές.

konstantellos filippouΗ απόφαση της ΕΤΑΔ (499/27.7.2016) σημειώνεται ότι είναι παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης παραλιακών εκτάσεων και αιγιαλών, με σκοπό τη συντήρησή τους καθώς και την ανάπλαση σε ενιαία μορφή, αξιοποίηση και εν γένει αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου. Οι χρήσεις που θα αναπτυχθούν θα είναι ήπιες και στο πνεύμα της εξυπηρέτηση των πολιτών. Ειδικά, τα τμήματα αιγιαλού θα χρησιμοποιηθούν από το Δήμο σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που διέπει την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, χωρίς να παραβιάζεται ο προορισμός τους ως κοινοχρήστων παραγμάτων και χωρίς να επέρχεται αλλοίωση στη γεωμορφολογία και τα βιοτικά στοιχεία του αιγιαλού.

Τα τμήματα που παραχωρούνται είναι:

1. Κάμπινγκ Βούλας, εμβαδού 61.712 τετραγωνικά μέτρα.

2. Εκταση από το τέλος της Α’ πλαζ μέχρι και το Δημαρχείο της Βούλας εμβαδού 8

3.167, [η Α’ πλαζ μένει εκτός παραχώρησης καθώς και τα επίδικα τμήματα που διεκδικεί η ΜΕΕΚΒ (Μετοχική Εταιρεία Εκμετάλλευσης Κτήματος Βούλας)]. Μέσα στην παραχώρηση είναι και ο ΝΑΟΒ.

3. Β’ πλαζ Βούλας, εμβαδού 75.600 τ.μ. περίπου

4. Τμήματα αιγιαλού και παραλίας στη Βουλιαγμένη εμβαδού 42.129 (δεξιά από την πλαζ μέχρι το ΝΟΒ και αριστερά της πλαζ μέχρι τη Λίμνη. Η πλαζ δεν παραχωρείται). Εκτός παραχώρησης μένει και όλο το Καβούρι!

5. Εκταση στη Βάρκιζα δυτικά από την πλαζ, εμβαδού 21.654τ.μ.

6. Εκταση στη Βάρκιζα ανατολικά της πλαζ, εμβαδού 182.000 τμ. Είναι μέσα και ο Ναυτικός Ομιλος.

camping paralia 3

 

Οπως σημειώνεται στην απόφαση της ΕΤΑΔ και ανέφερε στην εισήγησή του ο δήμαρχος οι όροι της συμφωνίας είναι:

― Η παραχώρηση συμφωνείται για 15 έτη, με δυνατότητα παράτασης άλλα 5, και εφόσον ο Δήμος είναι απολύτως συνεπής, δυνατότητα παράτασης για άλλα 5 έτη, (πέραν των 20).

― Θα υπογράφει ξεχωριστή σύμβαση για κάθε ακίνητο. Από τη σύναψη της συμφωνίας και της υπογραφής του Πρωτοκόλλου καταργείται οποιαδήποτε προηγούμενη συμφωνία μεταξύ ΕΤΑΔ και Δήμου.

― Απαγορεύεται η ολική μεταβίβαση των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης του ακινήτου. Ο Δήμος δύναται να υπομισθώνει τμήματα του ακινήτου σε τρίτους, μετά από σύμφωνη γνώμη της ΕΤΑΔ.

― Το χρηματικό ποσό που θα καταβάλει ο Δήμος στην ΕΤΑΔ ανέρχεται σε ποσοστό 20,75% επί των πάσης φύσεως ακθαρίστων εσόδων που θα εισπράξει ο Δήμος ή αμιγής επιχείρησή του. Ο Δήμος υποχρεούται έως 30 Νοεμβρίου κάθε έτους να υποβάλλει στην ΕΤΑΔ όλα τα στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του.

― Στο ελάχιστο εγγυημένο ετήσιο αντάλλαγμα που θα καταβάλει ο Δήμος το αργότερο μέχρι την 31/7 κάθε έτους θα ανέρχεται, ανά ακίνητο, στα εξής ποσά:

1. Κάμπινγκ Βούλας, υποχρέωση του Δήμου προς την ΕΤΑΔ 45.000 ετησίως.

2. Εκταση από το τέλος της Α’ πλαζ μέχρι και το Δημαρχείο Βούλας υποχρέωση Δήμου 79.000 €

3. Β’ πλαζ Βούλας, υποχρέωση 90.000 €

4. Τμήματα αιγιαλού και παραλίας στη Βουλιαγμένη 25.000 €

5. Εκταση στη Βάρκιζα, δυτικά από την πλαζ, 5.000€

6. Εκταση στη Βάρκιζα, ανατολικά της πλαζ, 51.500€

 

varkiza akti47

 

Η υποχρέωση ανταλλάγματος ως ποσοστού επί των εσόδων του Δήμου, θα προκύψει από την πραγματοποίηση εσόδων από την εκμετάλλευση των παραχωρούμενων ακινήτων.

Ως αντάλλαγμα θεωρούνται και οι δαπάνες που θα καταβάλει ο Δήμος για τα μελλοντικά έργα ανάπλασης και αναβάθμισης καθώς και οι δαπάνες φύλαξης και επίβλεψης των ακινήτων. Οι δραστηριότητες μπορεί να αναπτύσσονται από το Δήμο είτε με δική του εκμετάλλευση είτε μέσω υπομίσθωσης.

Ο Δήμος πρέπει να συντάξει με δικά του έξοδα οικονομοτεχνική μελέτη και σχέδιο (master plan) των προτεινόμενων διαμορφώσεων.

Η παράδοση της χρήσης των ακινήτων θα γίνει με υπογραφή Πρωτοκόλλου Παράδοσης - Παραλαβής μεταξύ της ΕΤΑΔ και του Δήμου.

Ο Δήμος από την ημέρα που θα παραλάβει τα ακίνητα βαρύνεται με όλα τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, φύλαξης, ασφάλισης και λοιπά έξοδα χρήσης και εκμετάλλευσης των παραχωρούμενων χώρων.

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στην διημερίδα που είχε οργανωθεί (10.12.14) με τίτλο “Οι παραλίες στους Δήμους” σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής. Μίλησε με κολακευτικά λόγια για την Περιφέρεια και την Περιφερειάρχη Ρένα Δούρου καθώς και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατ. Αττικής Πέτρο Φιλίππου που παρευρισκόταν στο πάνελ, δίπλα από το δήμαρχο, τονίζοντας ότι «η συνέργεια και η συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής είναι έξω και πέρα από μικρές και μεγάλες επιδιώξεις και ελπίζουμε να έχουμε βάλει ένα λιθαράκι στην Τ.Α.».

Είχε προσκαλέσει στη συνεδρίαση και κυβερνητικά στελέχη που ασχολήθηκαν με την διαπραγμάτευση, όπως Φλαμπουράρης, Μπαλάφας, Τερζάκης (ΕΤΑΔ) και ο πρόεδρος της ΕΤΑΔ Πιτσιόρλας, αλλά δεν παρευρέθηκαν λόγω κωλύμματος.

Ο Υπ. Επικρατείας Αλ. Φλαμπουράρης απέστειλε επιστολή την οποία ανάγνωσε ο δήμαρχος. «Ενα αίτημα της Τ.Α. αλλά και όλου του Λεκανοπεδίου έγινε πράξη, εξασφαλίζοντας ελεύθερη πρόσβαση στις ακτές», γράφει μεταξύ άλλων η επιστολή.

"Εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα"

Στην εισήγησή του ο δήμαρχος τόνισε κατ’ επανάληψιν (και το κρατάμε) ότι «εμείς δεν θέλουμε να βγάλουμε χρήματα. Θέλουμε τη διαχείριση. Να γνωρίζουμε αυτά που συμβαίνουν στην παραλία μας».

Ανέφερε σε κάθε τμήμα που παραχωρείται τί μπορεί να αναπτυχθεί, όπως:

Στο πρώην Κάμπινγκ δεν θα μπει ούτε ένα τετραγωνικό δόμησης παραπάνω. Υπάρχει δυνατότητα κλειστού κολυμβητηρίου ή θερινού κινηματογράφου, ενοικιαζόμενες ομπρέλες, αθλητικές εγκαταστάσεις. Τα έσοδα από αυτά θα καλύπτουν το μίσθωμα στην ΕΤΑΔ.

Στις υποχρεώσεις του Δήμου κατ’ απαίτηση της ΕΤΑΔ είναι «να απομακρύνει τους αυθαίρετους χρήστες των εγκαταστάσεων. Επίσης να φροντίσει ώστε οι λουόμενοι να μην εισέρχονται ανεξέλεγκτα στη γειτονική οργανωμένη ακτή Α’ Βούλας»!!!  

(σ.σ. ανέφικτη υποχρεώση· θα σηκώσει ...τείχη; θα φέρει τα ΜΑΤ;)!!!

Στην ελεύθερη παραλία από το τέλος της Α’ πλαζ μέχρι και το Δημαρχείο της Βούλας, όπου ήδη λειτουργεί το καφέ Νότος και ο ΝΑΟΒ και τα μισθώματά τους καλύπτουν ήδη την υποχρέωση καταβολής στην ΕΤΑΔ (79.000 €).

Στη Β’ πλαζ Βούλας θα αναπτυχθούν 2 αναψυκτήρια, ένα εστιατόριο και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Στην Ακτή της Βουλιαγμένης υπάρχει εμπορική δραστηριότητα από την οποία προκύπτουν έσοδα.

Στη Βάρκιζα (δυτική παραλία) έχουν απλωθεί τραπεζοκαθίσματα από εμπορικές δραστηριότητες χωρίς να πληρώνουν. Με πολυνομία που δεν ξέρει ποιος και πού έχει αρμοδιότητα, χωρίς να μπορεί ο Δήμος να εισπράξει.

Στην Ανατολική παραλία της Βάρκιζας προβλέπει 3 αναψυκτήρια, ένα εστιατόριο, ομπρέλες και ξαπλώστρες, αθλητικούς χώρους, παιχνίδια και πάρκινγκ.

"Είναι ένα στοίχημα για την Τ.Α."

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πέτρος Φιλίππου, επεσήμανε ότι «ίσως είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που οι Δήμοι δεν έχουν το φυσικό τους χώρο, τις ακτές. Είτε λιμενικό ταμείο ήταν αυτό, είτε ΕΟΤ, είτε Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ήταν ένα τεράστιο φρένο στο να μπορούμε να έχουμε τις παραλίες. Αντίθετα στην κοινή γνώμη, όλος ο κόσμος ήξερε και πίστευε ότι οι παραλίες ανήκουν στους Δήμους».

[...] «Είναι ένα στοίχημα για την Τ.Α. Θα πετύχει το πείραμα, θα πετύχει η απόδοση των ακτών στους Δήμους. Είμαστε στο επίκεντρο να αποδείξουμε όλα αυτά που λέγαμε τόσα χρόνια», τόνισε και επεσήμανε: «Πρέπει να είναι τέτοιες οι επενδύσεις που να μπορεί όλος αυτός ο κόσμος που δεν πάει διακοπές λόγω κρίσης να τις επισκέπτεται και να είναι οι πελάτες μας... Να αλλάξουμε το παραλιακό μέτωπο από το Φάληρο και κάτω. Να κάνουμε μια ριβιέρα για το λαό»!

Σημείωσε δε ότι: «Πολιτικά με χαλάει λίγο το 20% αλλά δεν πειράζει. Εχει και το κράτος ανάγκες».

(σ.σ. γιατί τελικά θα το πληρώσει ο λαός, που δεν μπορεί να πάει διακοπές;!)

"Δικαιωνόμαστε για το στόχο που είχαμε βάλει"

Ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Σπύρος Πανάς, αισθάνεται δικαιωμένος για την παραλιακή ζώνη, γιατί όπως είπε είχε προχωρήσει σε σχεδιασμό της παραλίας και έκανε αγώνα για να την πάρει.

Συγκεκριμένα είπε: «Καλωσορίζω τον φίλο Πέτρο Φιλίππου και τον ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για άλλη μια φορά. Μετά τον Αστέρα που σώσαμε την περιοχή με την παρέμβασή μας, τώρα το Παράκτιο μέτωπο. Τα βήματα είναι πολύ θετικά.

Και ένα μπράβο στο δήμαρχο που κατάφερε να πετύχει το στόχο που κι εμείς είχαμε βάλει. Κι εμείς και οι προηγούμενοι δήμαρχοι, ο Αναστασίου και ο Καπετανέας.

Παντού βλέπαμε μία εμπορευματοποίηση και μία καταστροφή. Είχαμε κάνει ένα μάστερ πλαν από τον Πειραιά μέχρι το Σούνιο συνδέοντας τις αρχαιότητες με πεζοπορικά μονοπάτια, ποδήλατο κ.ά.

Πιστεύω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συμφωνήσει ομόφωνα».

«Να δούμε με λίγη φειδώ την παραχώρηση. Ηταν συλλογικό αίτημα να δοθούν οι παραλίες στους Δήμους. Τώρα πρέπει να δείξουμε ότι δεν υποκύπτουμε στα συμφέροντα και σε όλους αυτούς που λυμαίνονται τις παραλίες τόσα χρόνια», δήλωσε ο επικεφαλής των “Ελεύθερων Πολιτών”, Δημήτρης Δαβάκης.

 

3v d.s meiocifia

 

Δυσμενής η σημερινή εξέλιξη

Ο Θάνος Ματόπουλος επικεφαλής της ΡΙ.ΚΙ.Π.Β, δήλωσε ότι «οι παραλίες πρέπει να διαχειρίζονται από τους Δήμους μέσα από ένα Περιφερειακό σχέδιο για να αναπτυχθεί το παραλιακό μέτωπο ενιαία.

Προϋπόθεση είναι η ελεύθερη και ΔΩΡΕΑΝ πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.

Πού ήταν ο Δήμος όταν έβγαζαν τις γυναίκες και τα παιδιά από την παραλία του Κάμπινγκ ως αυθαίρετους; Η σημερινή εξέλιξη είναι δυσμενής. Η προηγούμενη απόφαση του Δήμου ήταν να πάρουμε τις παραλίες χωρίς εμπορικούς όρους.

Το 76% των πολιτών και τουριστών θέλουν τις παραλίες και τις ακτές ελεύθερες, με ήπιες δράσεις, χωρίς τσιμέντο.

Εδώ ο δήμαρχος βλέπει δομές με επιχειρηματικές δράσεις. Παράδειγμα το 450 τ.μ. εστιατόρια με 15 στρέμματα περίφραξη στην Ανατολική παραλία της Βάρκιζας.

 

Δεν υπάρχει καμμιά νομιμοποίηση σε προσθήκη τσιμέντου.

«Η Α. πλαζ αποχετεύει στο Κάμπινγκ με μία αντλία», αποκάλυψε ο Θάνος Ματόπουλος και αυτό δίνει απαντήσεις γιατί βλέπουμε κατά καιρούς ρύπους λυμάτων στη θάλασσα της περιοχής, όπως πέρυσι που απαγόρευσαν την κολύμβηση στο Κάμπινγκ και στο ΠΙΚΠΑ, ενώ η εμπορικώς εκμεταλλευόμενη πλαζ λειτουργούσε κανονικά!!!

Αναφέρθηκε επίσης στη δικαστική διένεξη της ΜΕΕΚΒ θέτοντας ερωτηματικά για την εξέλιξή της καθώς και για τη διένεξη στη Β’ πλαζ με το Δήμο και τις Απολλώνιες Ακτές, που η ΕΤΑΔ ζητάει από το Δήμο να παραιτηθεί από τις υφιστάμενες μεταξύ τους δικαστικές διενέξεις. Δήλωσε

Ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης”, Δημοσθένης Δόγκας συμφώνησε εν πολλοίς με τα στοιχεία και τον προβληματισμό του Θ. Ματόπουλου και επεσήμανε ότι το μάστερ πλαν θα πρέπει να μοιράσει ισομερώς τις εμπορικές δράσεις για να μοιράζεται και ο κόσμος.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Κώστας Πασακυριάκος ...χάλασε το πανηγυρικό κλίμα:

«Με δύο φράσεις ο Δήμος μπαίνει συνέταιρος εξπρές σε εμπορικά σχήματα αναζητώντας πελάτες όπως είπε και ο αντιπεριφερειάρχης. Αυτό μπορεί να λέγεται παραχώρηση στο Δήμο, αλλά εμένα με ενδιαφέρει παραχώρηση στους κατοίκους του Λεκανοπεδίου.

...Κρατάω μικρό καλάθι γιατί ζούμε σε εποχές πονηρές για το ποια θα είναι η εξέλιξη. Δεν θέλω να χαλάσω το πανηγυρικό κλίμα, αλλά πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα για να μη βρεθούμε να τα χάνουμε όλα», κατέληξε.

Δ. Κοντονής: «Τα φιλέτα δεν δόθηκαν! Δόθηκαν μέρη που ντροπιάζουν την Αθήνα, όπως είπε ο Π. Φιλίππου. Η κυβέρνηση απάλλαξε τον εαυτό της από αυτό τον μπελά...»

Δ. Κιούκης: «Η παραχώρηση είναι μια σημαντική ενέργεια. Κάτι που αγωνιζόμαστε χρόνια. Το Κάμπινγκ και η παραλία είναι ζωτικός χώρος.

Θεωρώ ότι δεν θα βρεθούν και επενδυτές σ’ αυτές τις ημέρες. Ιδιαίτερα η Ανατ. Βάρκιζα χρειάζεται πολλά χρήματα που δεν μπορεί ο Δήμος να αντέξει».

 

Το ποσό είναι υπερασφαλές και δεν πρόκειται να το πληρώσει ο δημότης

Στις αρνητικές αιτιάσεις των συμβούλων ο δήμαρχος αντέτεινε ότι «η συνολική υποχρέωση του Δήμου προς την ΕΤΑΔ είναι 292.000 € ετησίως. Ήδη παίρνουμε τα 150.000 από τις υφιστάμενες εμπορικές χρήσεις. Το ποσό είναι υπερασφαλές και δεν πρόκειται να το πληρώσει ο δημότης. Δεν θέλουμε να βγάλουμε κέρδος.

600 ευρώ ανά στρέμμα μας αναλογεί. Αν κάποιος δεν μπορεί να το διαχειειρεί και αποτύχει θα είναι άξιος της μοίρας του».

 

Ο ενεργός πολίτης είναι το “κλειδί”

Τα αισθήματα είναι ανάμικτα. Θετικά και αρνητικά. Θετικά γιατί δεκαετίες τώρα διεκδικούμε να περιέλθουν οι παραλίες στους Δήμους για να έχουν ήπια ανάπτυξη προς όφελος των πολιτών και εν μέρει έγινε. Eν μέρει γιατί δεν δόθηκε ενιαίο το παραλιακό μέτωπο αλλά τμηματικά. Το Καβούρι βρίσκεται καθ’ ολοκληρίαν απέξω με πολλά ερωτηματικά.

Αρνητικά γιατί ο τρόπος που έγινε με παραχώρηση μίσθωσης κατ’ ουσίαν, ελοχεύει κινδύνους, να αναπτυχθούν έντονες εμπορικές δραστηριότητες προκειμένου ο Δήμος να αντεπεξέλθει στα έξοδα εξωραϊσμού και συντήρησής τους αφενός και πληρωμής του μισθώματος αφετέρου.

Απ’ την άλλη ο φόβος να περάσει το παραλιακό μέτωπο στα χέρια των Ευρωπαίων κατακτητών - δανειστών μας μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, είναι μεγάλος και με αυτό τον τρόπο ίσως διασφαλίζεται.

Οπως και να ‘χει κάθε “συνοικέσιο” έχει και τα καλά και τα μελλούμενα ίσως κακά. Στο χέρι του κάθε πολίτη και όλων μαζί είναι να τηρήσει ο δήμαρχος την δήλωση ότι οι παραλίες θα είναι ελεύθερες και δωρεάν και ότι θα αναπτυχθούν «μικρές νοικοκυρεμένες δράσεις».

Στο χέρι του ενεργού πολίτη, που θα παρακολουθεί, θα ελέγχει και θα καταγγέλει την κάθε δράση που θα αντιβαίνει στα υπεσχημένα. Η δύναμη του πολίτη είναι πολύ μεγάλη, αν είναι συλλογική. Αυτό πρέπει να μας γίνει συνείδηση.

 

Oλόκληρη η πρόταση παραχώρησης εδώ

Αννα Μπουζιάνη

 

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 187 επισκέπτες και κανένα μέλος