Διενεργήθηκαν, την περασμένη Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009 (πρώτη Κυριακή του έτους), οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα δημαιρεσίες, στους Δήμους και τις Κοινότητες, καθώς και στις Νομαρχίες της χώρας...

Δημαιρεσίες σε Νομαρχία και Δήμους

για την ανάδειξη προεδρείων

και πανίσχυρων Δημαρχιακών Επιτροπών


Διενεργήθηκαν, την περασμένη Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009 (πρώτη Κυριακή του έτους), οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα δημαιρεσίες, στους Δήμους και τις Κοινότητες, καθώς και στις Νομαρχίες της χώρας.

Στην περιοχή μας, στο μεγαλύτερο ποσοστό των Δήμων δεν υπήρξαν εκπλήξεις, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπου οι υποβόσκουσες αντιπαραθέσεις και οι προσωπικές φιλοδοξίες, άφησαν να βγουν στην επιφάνεια αναθυμιάσεις του μάγματος* που κοχλάζει στον πυρήνα αρκετών δημοτικών παρατάξεων.

Ηταν δε φυσικό να μην εκδηλωθούν εκρηκτικά ή αποστατικά φαινόμενα, αφού σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα (άρθρο 92) οι ψηφοφορίες ήταν φανερές, κάτι που δεν ίσχυε βέβαια στο  παρελθόν, αφού οι προϊσχύοντες κώδικες προέβλεπαν μυστική ψηφοφορία και για το σύνολο των συμβούλων κι όχι η παραταξιακή εκλογή που ισχύει σήμερα (Π.Δ. 323/1989, άρθρο 94 παρ. 1 & Ν. 2307/1995, αρθ. 5παρ.15).


«Μοναρχικές» δημαιρεσίες με δημοκρατικό μανδύα


Η παρούσα νομοθεσία, όπως είναι ευνόητο, ενισχύει το Δημαρχοκεντρικό σύστημα και την όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση των Συμβούλων από το Δήμαρχο, ώστε να ελαχιστοποιούνται, μέχρις εξαφανίσεως, οι πιθανότητες αποστασιοποίησης των συμβούλων από τις επιθυμίες των Δημάρχων.

Απλά, ποιος σύμβουλος θα τολμήσει να εναντιωθεί στην «πρόταση» - απόφαση του Δημάρχου, όταν προσδοκά από το Δήμαρχό «του» να (δι)οριστεί Αντιδήμαρχος ή έστω μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής!


Από την άλλη, δεν είναι λίγες οι φορές που Δήμαρχοι εκβιάζονται από συμβούλους για μία θέση επ’ αμοιβή. Την όποια αντίδραση βέβαια την εξαντλεί στα προσυμβούλια, άλλοτε με απλές παρεμβάσεις και άλλοτε με ανοιχτούς εκβιασμούς, έως ότου πάρει κι αυτός το μερίδιο που απαιτεί.


Αυτό, όπως είναι ευνόητο, καταργεί στην ουσία βασική διάταξη του Κώδικα που θέλει οι σύμβουλοι να έχουν «απεριόριστο δικαίωμα γνώμης και ψήφου κατά συνείδηση» (αρθρο 94 παρ.1). Να πώς καταστρατηγείται και πλήττεται η δημοκρατία σε τοπικό επίπεδο – και όχι μόνο – και μετατρέπεται στην ενός ανδρός αρχή, δηλαδή σε μια ιδιότητα, κατ’ ουσίαν, μοναρχία, στην οποία όλοι φαίνονται ότι ρέπουν, αν πρόκειται να είναι αυτοί οι «μονάρχες».

Ετσι εξηγείται η συναίνεσή τους, μέσω της ΚΕΔΚΕ, της ΕΝΑΕ, των Τοπικών Ενώσεων κλπ., στον προηγηθέντα «δημοκρατικό διάλογο» του Υπουργείου Εσωτερικών.


Μετά τα αναγκαία – κατά την άποψή μας – εισαγωγικά παραθέτουμε ορισμένα τυπικά αποτελέσματα αυτών των Δημαιρεσιών σε ορισμένους Δήμους, για να γνωρίζουμε ποιοι μας «κυβερνάνε» σε τοπικό επίπεδο και οι οποίοι αποφασίζουν μετά από «εισήγηση» των δημάρχων συνήθως, για την ποιότητα της ζωής μας, για την οικονομική μας επιβάρυνση, για τη διαχείριση των τοπικών πραγματών, για τη λειτουργία των καταστημάτων, για την ησυχία μας ή την ενόχλησή μας από τη λειτουργία των νυκτερινών κέντρων, που πλέον περνάει μόνο μέσα από τη Δημαρχιακή Επιτροπή(!) κλπ.

 

–––––––––––––––

* μάγμα: ηφαιστειακό υλικό

** Οι Αντιδήμαρχοι όπως και ο πρόεδρος του Δ.Σ. λαμβάνουν έκαστος αποζημίωση ίση με το μισό των εξόδων παραστάσεως του Δημάρχου. Δηλαδή γύρω στα 3000 σ’ έναν τυπικό Δήμο. Επίσης παίρνουν αποζημίωση τα μέλη της Δημαρχιακής Επιτροπής.

 


Παραμένει η ίδια πρόεδρος στη Νομαρχία Ανατολικής Αττικής


Σε ένα γιορταστικό και  κλίμα συνεργασίας πραγματοποιήθηκαν και οι εκλογές για το προεδρείο και τις νομαρχιακές επιτροπές στη Νομαρχία.

Στο Προεδρείο ανανεώνεται η εκλογή της προέδρου Μαρίας Κατσιμίχα και της γραμματέως του Ν.Σ. Αγγελικής Γκιόκα, αφού ψηφίστηκαν ομόφωνα από όλες τις παρατάξεις.

Από την παράταξη της μείζονος μειοψηφίας εξελέγη ως Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου ο Αντώνης Γάκης.

Η Μαρία Κατσιμίχα, πράγματι είχε μία πολύ καλή θητεία ως πρόεδρος του Ν.Σ. και αυτό εκτιμήθηκε από όλους.

Ακόμη μένουν αμετακίνητοι κάποιοι νομαρχιακοί σύμβουλοι στις διάφορες επιτροπές.


Η Νομαρχία έχει χωρίσει τις αρμοδιότητες σε 6 Επιτροπές. Οι επιτροπές συνεδριάζουν για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς τους και εισηγούνται στο Νομαρχιακό Συμβούλιο το οποίο τελικά αποφασίζει. Η στελέχωση των επιτροπών έχει ως εξής:


ΕΠΙΤΡΟΠΗ I  Διοικητικό, Οικονομικό, Αστικής και Δημοτικής κατάστασης, ΚΕΠ και Προγραμματισμού.

Τακτικά μέλη:

Φυτάς Γεώργιος, Τσάκωνας Ανδρέας, Πέππας Νικόλαος (πλειοψηφία).

Μπαρούτας Δημοσθ., Κατσίκης Πέτρος, Κοκκινόπουλος Ιππ. (μειοψηφία)


Αναπληρωματικά μέλη:

Τόλιας Στυλιανός, Ράπτης Ευάγγελος, Κατσίκης Δημήτριος.

Ντούρος Χρήστος, Στεφανίδης Νικόλαος, Μετοχιάτη Καλλιόπη


ΕΠΙΤΡΟΠΗ II

Γεωργία, Κτηνιατρική, Ανάπτυξη, Ανώνύμες Εταιρίες, Τοπογραφική, ΥΕΒ

Τακτικά μέλη:

Φράγκου Χριστιάνα, Αυγερινός Αθανάσιος, Γρίβας Θεόδωρος  (πλειοψηφία) 

Ντούρος Χρήστος, Ασπραδάκης Παντελής, Στεργίου Ιωάννα  (μειοψηφία).

Αναπληρωματικά μέλη

Μάρκου Δημήτριος, Ξηντάρας Γεώργιος, Γρηγοριάδης Παναγιώτης

Κατσίκης Πέτρος, Κοροβέση Βασιλική, Στεφανίδης Νικόλαος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ III

Χωροταξία, Πολεοδομία και Περιβάλλον

Τακτικά μέλη:

Δαμάσκος Χαράλαμπος, Ευαγγελίου Παρασκευάς, Καπετάνιος Ιωάννης (πλειοψηφία)

Ντούρος Χρήστος, Στεφανίδης Νίκος, Καλαποθαράκος Χρήστος (μειοψηφία)


Αναπληρωματικά μέλη

Αβράμη Παν., Πλακίτσης Γ., Φράγκου Χριστιάνα,  Κωνσταντινίδης Δημ., Ασπραδάκης Παντελής, Στεργίου Ιωάννα


ΕΠΙΤΡΟΠΗ IV

Τεχνικές Υπηρεσίες, Μεταφορών και ΚΤΕΟ).

Τακτικά μέλη:

Ράπτης Ευάγγ., Πλακίτσης Γεώρ., Τόλιας Στυλ. (πλειοψηφία)

Μπαλής Αθανάσιος, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Μετοχιάτη Καλλιόπη (μειοψηφία)


Αναπληρωματικά μέλη:

Πέππας Νικόλαος, Τσάκωνας Ανδρέας, Μάρκου Δημήτριος

Μπαρούτας Δημοσθένης, Στεφανίδης Νικόλαος, Στεργίου Ιωάννα


ΕΠΙΤΡΟΠΗ V

Υγείας, Πρόνοιας, Προστασίας Καταναλωτή, Απασχόλησης και Μεταναστών

Τακτικά μέλη

Παπασταυρόπουλος Σταύρος, Αβράμη Παναγιώτα, Ξηντάρας Γεώργιος (πλειοψηφία)

Ασπραδάκης Παντελής, Κοκκινόπουλος Ιπποκράτης, Στεργίου Ιωάννα (μειοψηφία)


Αναπληρωματικά μέλη

Γρηγοριάδης Παναγιώτης, Πολυχρονίου Κωνσταντίνος, Γρίβας Θεόδωρος

Κατσίκης Πέτρος, Μπαρούτας Δημοσθένης, Πάντζας Γεώργιος


ΕΠΙΤΡΟΠΗ VI

Πολιτισμός, Αθλητισμός, Παιδείας, Ομογενών, Νεολαίας, Ισότητας, Εθελοντικών Οργανώσεων και Τουρισμού


Τακτικά μέλη

Κατσίκης Δημήτριος, Πολυχρονίου Κωνσταντίνος, Φουρναράκη Μαρία (πλειοψηφία)

της μειοψηφίας: Μπαρούτας Δημοσθένης, Κοροβέση Βασιλική, Πάντζας Γεώργιος (μειοψηφία)


Αναπληρωματικά μέλη:

Αυγερινός Αθαν., Καπετάνιος Ι., Παπασταυρόπουλος Σταύρος (πλειοψηφία)

Κατσίκης Πέτρος, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Μετοχιάτη Καλλιόπη (μειοψηφία)

 

Στην Παλλήνη,

λοιπόν, ξεκίνησε η συνεδρίαση με προεδρεύοντα τον Ι. Σαμέλη, δεύτερο σε ψήφους δημοτικό σύμβουλο, αφού ο πρώτος Θεοδ. Σμυρλιάδης ήταν απών καθώς επίσης και ο Μ. Κοντογιάννης.

Με την εκκίνηση προέκυψε “θρίλερ”, αφού ο Δήμαρχος δεν είχε αποφασίσει (ένεκα οι πιέσεις που λέμε στο εισαγωγικό μας...) και ζήτησε δεκάλεπτο διάλειμμα...

Το δεκάλεπτο έγινε μισάωρο· προφανώς ήταν μεγάλες οι αντιδράσεις. Επανήλθαν στη συνεδρίαση και αφού κατέθεσε την πρόταση για πρόεδρο τον Ι. Σαμέλη, η μειοψηφία (και οι τρεις πτέρυγες συνεργάζονται πλέον) ζήτησε με τη σειρά της πεντάλεπτο διάλειμμα. Ετσι και έγινε.

Επανήλθε λοιπόν και η μειοψηφία και η “εγκυμοσύνη” έτεκε με ομοφωνία του Δημοτικού Συμβουλίου:

Πρόεδρο τον Ιωάννη Σαμέλη,

Αντιπρόεδρος η Μαρία Λεβαντή και

Γραμματέας ο Εμμ. Μάκαρης.


Δημαρχιακή Επιτροπή:

Τακτικά μέλη:

Παν. Λάκκος, Λάζ. Μερτύρης, Αργ. Βασιλόπουλος, Ισίδ. Παπαμακάριος, Γ. Μερτζάνος και Αν. Μπουντουβάς


Αναπληρωματικά μέλη: Μάριος Κοντογιάννης, Αγνή Παυλή, Γ. Πλατανιώτης, Πόπη Ζινέλη και Δημ. Νάτσης.

 

Ο νέος πρόεδρος Γιάννης Σαμέλης δήλωσε μεταξύ άλλων: “Είναι διπλή η τιμή που μου κάνει γιατί δεν είχα σκεφθεί ποτέ κάτι τέτοιο. Ο Δήμαρχος με κατέλαβε εξ’ απήνης”.

Ευχαρίστησε όσους συμβούλους τον πρότειναν και όσους δεν τον πρότειναν και τη μειοψηφία που τον ψήφισε. Δήλωσε δε: “Δήμαρχε, αν είμαι μια φορά αυστηρός, με τους συμβούλους, θα είμαι δύο φορές αυστηρός με σένα”

Ο Γιάννης Σαμέλης δεν υπολείπεται σε ρητορική από τον πατέρα του και λόγω του επαγγέλματός του (Δικηγόρος), πιστεύω ότι θα έχει μια λαμπρή θητεία.


Ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς δήλωσε “υπακοή!” στις υποδείξεις του.


Ο Θ. Γκοτσόπουλος  ως επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας δήλωσε ότι “αν οι νέοι άνθρωποι είναι ένα κριτήριο επιτυχίας, είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι τρεις νέοι άνθρωποι θα βρεθούν στο προεδρείο”.

 


Στα Σπάτα

Προεδρείο

Ιωάννης Μάρκου Πρόεδρος

Σταύρος Κατραμάδος Αντιπρόεδρος

Πηνελόπη Λίγκου  Γραμματέας


Δημαρχιακή Επιτροπή

Τακτικά Μέλη:

Λούκα Φλώρα, Γκίκας Κωνσταντίνος,

Γεώργας Γεώργιος, Κατσούλης Πέτρος (πλειοψηφία) και Κατρακάζης Παντελής, ο Μπάτρης Παναγιώτης (μειοψηφία).

Αναπληρωματικά Μέλη:

Παπαχρήστου Γεώργιος, Γεωργακόπουλος Χρήστος, Παπαχρήστου Νικόλαος (πλειοψηφία) και Τσαντήλας Χρήστος, Στάμου Δημήτριος (μειοψηφία)


Η σειρά κατάταξης των αναπληρωματικών μελών της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας, λόγω ισοψηφίας, καθορίστηκε κατόπιν κλήρωσης.

 

Στη Βάρη,

της συνεδρίασης προηγήθηκε η κοπή της βασιλόπιττας από το Δήμαρχο, και οι δηλώσεις του για το “έγκλημα που συντελείται στην Παλαιστίνη. Καταγγέλω, είπε,  ΗΠΑ και Ευρωπαϊκή Ενωση για κωλυσιεργεία και ντρέπομαι ως εκ τούτου να λέγομαι Ευρωπαίος πολίτης”.

Αξίζει να επαινεθεί η αναφορά του Δημάρχου Παν. Καπετανέα για την Παλαιστίνη, (πράγμα που δεν είδαμε σε άλλους Δήμους) αλλά και των επικεφαλής των παρατάξεων (Δ. Αναστασίου, Δ. Κυπριώτη).

Ο Δήμαρχος τίμησε τον δημότη με τις μεγαλύτερες παρουσίες στο Δημοτικό Συμβούλιο, Λάκη Αργυρουδάκη, με ένα δώρο και στη συνέχεια έκοψε σε εορταστική ατμόσφαιρα τη βασιλόπιτα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αμέσως μετά προχώρησαν στην εκλογή του Προεδρείου, με προεδρεύουσα τη Μαρία Γεμελιάρη, ως πρώτη εκλεγμένη σε σταυρούς, όπου ομόφωνα εξελέγησαν και οι τρεις υποψήφιοι (πλειοψηφίας και μειοψηφίας), όπως παρακάτω:


Πρόεδρος Θωμάς Δεληγιάννης

Αντιπρόεδρος Βασίλειος Γούλας

Γραμματέας Κουρζούνη – Μποζιάρη Κυριακή


Ο εκ νέου πρόεδρος του Δ.Σ. Θωμάς Δεληγιάννης, μετά την εκλογή του, αφού ευχαρίστησε το Δήμαρχο και τους συμβούλους τόνισε ότι αναγνωρίζει πως έγιναν λάθη, αλλά δεν υπήρχε σκοπιμότητα: ήταν και θέμα απειρίας.

Ζήτησε δε πλήρη συνεργασία και εποικοδομητική συζήτηση.

 

Η Κυριακή Μποζιάρη, ελπίζουμε να βρει ενδιαφέρον στα δημοτικά συμβούλια, μετά την εκλογή της στο προεδρείο....


Δημαρχιακή Επιτροπή:

Τακτικά μέλη:   

Αν. Χατζηδαβιτίδης, Πασπαλιάρη, Γούλα-Μακρή, Μελιδώνης (πλειοψηφίας) και Δημ. Αναστασίου, Λογοθέτης (μειοψηφίας).


Αναπληρωματικά μέλη:

Δημ. Σουτόγλου, Εξαρχος, Σπ. Τριβιζάς (πλειοψηφίας), Ελ. Αργυρουδάκης και Δ. Κυπριώτης (μειοψηφίας).


Ο Δήμαρχος Παν. Καπετανέας δεν έχει ορίσει ακόμη Αντιδημάρχους και όπως διαφαίνεται θα έχουμε αλλαγές. Αφού ο Αν. Χατζηδαβιτίδης εξελέγη στην Δημαρχιακή Επιτροπή, πιθανολογούμε ότι δεν θα παραμείνει στην Αντιδημαρχία, η οποία απαιτεί καθημερινή ενασχόληση με το Δήμο.

Αντιδημάρχους δεν έχει ορίσει ακόμη ούτε ο Δήμαρχος Βούλας, ο οποίος για κάποιο λόγο το μετέθεσε κατά το Φεβρουάριο μεριά!

Πάντως αυτές τις μέρες παίχτηκε και παίζεται ένα μαγείρεμα άνευ προηγουμένου με τις θέσεις των Αντιδημάρχων στους περισσότερους Δήμους.

Κάποιοι δήμαρχοι το λένε και φωναχτά (χωρίς αιδώ) ότι «θα σας τσιτσιρίσω, θα έχετε αγωνία μέχρι να μάθετε ποιους θα ορίσω!». Αλλοι πάλι θα ρίξουνε ζαριά μεταξύ των υποψηφίων! Βλέπεις η «αρισταρχία» του Σωκράτη είναι μακράν όποιας λογικής στις επιλογές. Οι θέσεις που θα έπρεπε να επιλέγονται με αξιοκρατικά κριτήρια, επιλέγονται με πιέσεις και τσαμπουκάδες ορισμένων συμβούλων και βεβαίως αδύναμων να εφαρμόσουν ορθή πολιτική δημάρχων.     Α.Μπουζιάνη


Στη Βούλα
Τα πράγματα κύλησαν ομαλά, μέχρι μονότονα και ευτυχώς γιορτινά! Μετά τις αναγκαίες ευχές για τον νέο χρόνο, ο επί μία δεκαετία πρόεδρος Ανδρέας Κάσδαγλης, ως πλειοψηφήσας σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού «μπήκε» στην Ημερήσια Διάταξη για την εκλογή Προεδρείου και Δημαρχιακής Επιτροπής της δεύτερης διετίας της Δημοτικής περιόδου 2009-2010.

Πρόεδρος επανεξελέγη ο Ανδρέας Κάσδαγλης με την ψήφο όλων των παρόντων, πλην του Πέτρου Θανόπουλου – αρχηγού της ελάσσονος μειοψηφίας – που ψήφισε «λευκό», σε όλες τις δημαιρεσίες.

Αντιπρόεδρος επανεξελέγη από τη μειοψηφία, όπως ορίζει ο κώδικας, η επικεφαλής του συνδυασμού «Οραμα» Ηλέκτρα Τσιριγώτη, με την ψήφο όλων, πλην της «λευκής» του Π. Θανόπουλου.

Γραμματέας, από την πλειοψηφία, στη θέση που μέχρι πρότινος κατείχε η Μαριάννα Μαυραγάνη, ο Γιώργος Χατζηϊωάννου.


Δημαρχιακή Επιτροπή

Προεδρεύει ex officio ο Δήμαρχος

Τακτικά μέλη:

Δημ. Βαμβασάκης, Αρης Δημακόπουλος, Ευθ. Ρουσσάκης, Γ. Σταμπέλος (πλειοψηφίας) και Ωσανά Καραγιάν, Ι. Κουρεμέτης (μειοψηφίας)

Αναπληρωματικά μέλη:

Δ. Δαβάκης, Γρ. Κωνσταντέλλος, Ν. Ψαλλίδας (πλειοψηφίας) και Τζούλια Γερακιού, Ευστράτιος Καλτσής (μειοψηφίας).


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ανδρέας Κάσδαγλης έκανε την παρακάτω δήλωση:   

«Ευχαριστώ θερμά το Δήμαρχο Βούλας, Γεώργιο Μάντεση, που για έκτη συνεχή φορά, μου έδειξε την εμπιστοσύνη του και με πρότεινε για τη θέση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης, ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους μου Δημοτικούς συμβούλους, της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας που με τίμησαν επανειλημμένα με την ψήφο τους.Υπόσχομαι να συνεχίσω να είμαι συνεπής στις αρχές και στα καθήκοντά μου, ώστε και πάλι να φανώ αντάξιος της εμπιστοσύνης τους».

 

Νέος Πρόεδρος στο Κορωπί


Η συνεδρίαση στο Κορωπί ξεκίνησε με προεδρεύοντα τον πρώτο σε ψήφους και Αντιδήμαρχο και με νέα εντολή Σεραφείμ Κόλλια.


Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ εξελέγη ο  Αντώνης Ντούνης,  Πολιτικός Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και μέλος του ΤΕΕ. Ο Α. Ντούνης  υπηρέτησε το Δήμο Κρωπίας από το 2003 ως μέλος του Δ.Σ της ΔΕΑΚΕ. Το 2007 ορίστηκε πρόεδρός της και στη Δημοτική  Επιτροπή Παιδείας.

Ο απερχόμενος Πρόεδρος  Τάσος Χρήστου συμπλήρωσε  4 χρόνια στη θέση του προέδρου. Φεύγοντας από την προεδρεία αφήνει τις καλύτερες εντυπώσεις γιατί διαχειρίστηκε την κάθε περίπτωση με σύνεση και δημοκρατικές διαδικασίες.

 

Ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αθανασόπουλος συνεχάρη τον Τάσο Χρήστου για την πολύχρονη θητεία του στο Δ.Σ. και τις προσπάθειες που κατέβαλε για την ορθή και ομαλή δημοκρατική λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου και ευχήθηκε στο νέο Πρόεδρο καλή δύναμη.

Αντιπρόεδρος επανεξελέγη ο Ανδρέας Κ. Ντούνης.

Γραμματέας  η Ελένη Τσεβά στη θέση της Σοφίας Γρίβα-Χατζή. 


Δημαρχιακή Επιτροπή:

Στο Κορωπί τη θέση του Προέδρου δεν κράτησε όπως είχε το δικαίωμα ο Δήμαρχος, αλλά την ορίζει. Ετσι Πρόεδρος της Δ.Ε. είναι η Γεωργία Γιαννίτσα, αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών


Μέλη:  Μαρία Γκίκα, Τάσος Χρήστου, Ελένη Ταξίδη, Κώστας Παπαμιχάλης (πλειοψηφίας), Μανώλης Γρινιεζάκης, Αντώνης Κορωνιάς (μειοψηφίας).


ΝΕΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΚΟΡΩΠΙ

Σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Κρωπίας Θεόδωρου Β. Αθανασόπουλου τις θέσεις για τις αντιδημαρχίες καταλαμβάνουν:

Σεραφείμ Κόλλιας, παραμένει αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, μια και λόγω του επαγγέλματός του - διπλωματούχος Τοπογράφος-Μηχανικός - είναι στο κατάλληλο πόστο.


Γεωργία Γιαννίτσα, αντιδήμαρχος Διοίκησης και Οικονομικών, είναι νέα σχετικά σύμβουλος αφού εξελέγη για πρώτη φορά στην παρούσα δημοτική 4ετία.

Είναι απόφοιτος σχολής Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και μόνιμη κάτοικος Αγίας Μαρίνας. 

Παναγιώτης Τσούκας, αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, επίσης ορίζεται για πρώτη φορά, και έχει εκλεγεί την τελευταία 4ετία. Είναι κτηνοτρόφος συνεχίζοντας την παλαιά παράδοση της οικογένειάς του και της ευρύτερης περιοχής.

Ελένη Ταξίδη, Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, Πρόνοιας και Παιδείας.

Είναι ελεύθερη επαγγελματίας, με σπουδές στον τομέα Οικονομίας και Διοίκησης, ποντιακής καταγωγής.

 


Και στο Μαρκόπουλο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου επανεξελέγη η Μαρία Μαντάλα η οποία χαίρει της εμπιστοσύνης του Δημάρχου Φώτη Μαγουλά.

Αλλωστε λόγω τους επαγγέλματός της - δικηγόρος - είναι η πλέον κατάλληλη και το έχει αποδείξει στη διαδικασία.


Αντιπρόεδρος ο δημοτικός σύμβουλος  Σπύρος Γέγος και Γραμματέας η δημοτική σύμβουλος η  Κωνσταντίνα Κιμπεζή.

Δημαρχιακή Επιτροπή:


Τακτικά Μέλη

Κώστας Δαρεμάς (Αντιδήμαρχος)

Νίκος Αλλαγιάννης, Σπύρος Γιαννάκης, Σέβη Χριστοφορίδου-Ανδρέου,

Νίκος Σουρμπάτης  Παναγιώτης Σουλιώτης  

Αναπληρωματικά Μέλη:

Ευάγγελος Δημητρίου, Σπύρος Κλεφτογεώργος, Κων/νος Κωτσοβασίλης, Σωτήρης Μεθενίτης, Σταμάτης Μάρας.

 

Στα Καλύβια

Πρόεδρος στα Καλύβια παραμένει η Μαρία Κόλλια, η οποία σημειωτέον έχει σπάσει ρεκόρ, αφού προεδρεύει δεκατρία χρόνια. Αυτό είναι μία επιβράβευση.

Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Μιχάλη

Γραμματέας: Δημήτριος Διβάνης


Δημαρχιακή Επιτροπή:

Τακτικά Μέλη

Αλέξ. Αθανασόπουλος, Δημήτριος Αγγελής, Ευάγγελος Ζεκάκος, Χαράλαμπος Πλιάκος, Σταύρος Πετρόπουλος, Γεώργιος Μητρογιάννης


Αναπληρωματικά Μέλη

Γεράσιμος Κολαξής, Μιχάλης Αδάμης, Γεώργιος Σοφρώνης, Αναστάσιος Σιδέρης, Γεώργιος Σιδέρης

Η Πρόεδρος Μαρία Κόλλια ευχαρίστησε το Δημοτικό Συμβούλιο, τόσο τη συμπολίτευση όσο και την αντιπολίτευση, για την εκτίμηση που έδειξαν στο πρόσωπό της και την τιμή να την εκλέξουν για ακόμα μια φορά στη θέση της Προέδρου και υποσχέθηκε να απευθύνεται στους συμβούλους από τη θέση αυτή μόνο με δημοκρατικές διαδικασίες και να τους αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο είτε είναι στη συμπολίτευση είτε στην αντιπολίτευση.


Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δήμαρχος  Πέτρος Φιλίππου, ο οποίος συνεχάρη το Προεδρείο και τα μέλη της Δ.Ε. για την εκλογή τους και ευχήθηκε καλή συνεργασία προς όφελος του Δήμου.

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 147 επισκέπτες και κανένα μέλος