Αγαπητοί,

Με αφορμή τον «θόρυβο» που έχει πρόσφατα δημιουργηθεί, σχετικά με την προτεινόμενη, από την παρούσα Δημοτική Αρχή, και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τροποποίηση του Ρυμοτομικού Σχεδίου στον χώρο που περικλείεται από τις οδούς Β. Παύλου/Λυκούργου Ξενοφώντος/Περικλέους, ύστερα από το έμπρακτο ενδιαφέρον που αυτή επέδειξε για την αντιμετώπιση επιτέλους, της - κατά κοινή ομολογία - απαράδεκτης κατάστασης που επικρατεί από πλευράς συνθηκών υγιεινής και κυρίως ασφάλειας των αθλουμένων στις εγκαταστάσεις του γηπέδου όπου φιλοξενείται το Σωματείο μας, από μακροτάτου χρόνου, και ειδικότερα σε σχέση με τις εκφραζόμενες ανησυχίες των περιοίκων και των τοπικών Συλλόγων της Βούλας αναφορικά με το είδος και το μέγεθος των προτεινόμενων έργων, απευθυνόμενοι πρώτιστα σ’ αυτούς αλλά και γενικότερα σε όλους τους κατοίκους της δημοτικής ενότητας Βούλας και αποκλειστικά για τους χώρους δραστηριοποίησής μας, θέλουμε να γνωρίσουμε τα παρακάτω:

aris ghpedo 1Όπως ίσως γνωρίζετε, ο «Γ.Σ. ΑΡΗΣ ΒΟΥΛΑΣ» αποτελεί το αρχαιότερο Σωματείο της αγαπημένης μας Βούλας και αποτελεί επί δεκαετίες - από την στιγμή μάλιστα που ίδρυσε και λειτούργησε πρώτος ακαδημίες μικρών ηλικιών - την «κυψέλη» συγκέντρωσης σημαντικού τμήματος της νεολαίας της περιοχής μας. Το Σωματείο μας, διατηρεί, τα τμήματα ποδοσφαίρου και επιτραπέζιας αντισφαίρισης (πινγκ – πονγκ) ενώ σημειώνουμε ότι το καταστατικό του προβλέπει πολύ περισσότερες δραστηριότητες, πέραν των λοιπών αμιγώς αθλητικών που δεν υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, ακόμη και με πνευματική διάσταση (π.χ τμήμα μπριτζ), πλην όμως η καταφανής έλλειψη χώρων και υποδομής και η δεδομένη διακριτικότητα των κατά καιρούς διοικησάντων το Σωματείο μας, που δεν επιθυμούσαν να επιβαρύνουν περισσότερο τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις με την συνακόλουθη δημιουργία επιπλέον (πιθανώς) όχλησης στους περιοίκους, δεν επέτρεψαν την επέκταση των δραστηριοτήτων μας. Επιπλέον, όπως ίσως γνωρίζετε, το γήπεδο που φιλοξενεί το Σωματείο μας, δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και στο χώρο που βρίσκεται σήμερα, σε μία εποχή δηλαδή που οι τυχόν επιπτώσεις από τη λειτουργία του ήταν κυριολεκτικά ανύπαρκτες, δεδομένου ότι οι συντριπτικά περισσότερες ιδιοκτησίες περιμετρικά αυτού ήσαν αδόμητες εκείνη την εποχή. Χωρίς βεβαίως να επιχειρείται εκ μέρους του Σωματείου μας, η παραγνώριση όλων των συνθηκών που έχουν έκτοτε δημιουργηθεί με την εκτεταμένη δόμηση που ακολούθησε στην περιοχή και των δυσκολιών που ίσως αντιμετωπίζουν οι περίοικοι του χώρου του γηπέδου - στην κατανόηση των οποίων πάντοτε προσβλέπαμε και τους ευχαριστούμε γι’ αυτήν που έχουν επιδείξει μέχρι σήμερα - επιθυμούμε, να αναφερθούμε ειδικώς στα έργα που θεωρούμε ως απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να διατηρηθούν σε στοιχειώδη λειτουργική κατάσταση οι πεπαλαιωμένες εγκαταστάσεις του γηπέδου, προς διασφάλιση των στοιχειωδέστερων όρων υγιεινής και ασφάλειας των αθλουμένων και των συνοδών γονέων τους, λαμβανομένου υπόψη, όπως μας γνωρίστηκε υπευθύνως και επανειλημμένως, ότι δεν υπάρχει η παραμικρή προοπτική μετεγκαταστάσεως του γηπέδου σε άλλο χώρο της δημοτικής ενότητας Βούλας, τουλάχιστον στο στοιχειωδώς ορατό μέλλον.

Τα έργα αυτά είναι τα ακόλουθα:

1.-Συγκέντρωση όλων των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων προς την επί της οδού Β. Παύλου πλευρά και στον εντοπισμένο χώρο όπου βρίσκονται οι σημερινές εγκαταστάσεις του γηπέδου και μέρος του σημερινού γηπέδου αντισφαίρισης. Το κτίριο του σημερινού γραφείου διοίκησης θα κατεδαφιστεί και στην θέση του θα τοποθετηθεί η είσοδος του γηπέδου. Μοναδικό κτίσμα που θα παραμείνει μελλοντικώς στην πλευρά του γηπέδου, προς τις κερκίδες, θα είναι ένα περιορισμένο σε διαστάσεις και χαμηλότατου ασφαλώς ύψους ανακαινισμένο κυλικείο για την εξυπηρέτηση των θεατών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο κάθε δυνητική «όχληση» προς την πλευρά της οδού Περικλέους, θα μειωθεί δραματικά σε καθημερινή βάση.  

2.-Ριζική ανακαίνιση των υφισταμένων κτισμάτων αποδυτηρίων, τουαλετών κ.λπ και χωροθέτηση των γραφείων του σωματείου στον χώρο αυτόν, ο οποίος προς τούτο θα επεκταθεί στο μέτρο του απολύτως αναγκαίου. Προβλέπεται, επιπλέον, η δημιουργία, επιτέλους, ενός χώρου που θα φιλοξενούνται οι γονείς και οι συνοδοί των παιδιών των μικρών ηλικιών που προπονούνται στα γήπεδα διαστάσεων 5 Χ 5 (δηλαδή στο υφιστάμενο και σε αυτό που θα δημιουργηθεί στο χώρο όπου το σημερινό γήπεδο αντισφαίρισης) οι οποίοι, είναι εκτεθειμένοι στις καιρικές συνθήκες χειμώνα /καλοκαίρι και εξ αυτού του λόγου - έστω και ανεπίτρεπτα - σταθμεύουν τα οχήματά τους κατά μήκος της Β. Παύλου με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς ασφάλειας όλων. Το ύψος της εν λόγω κατασκευής θα είναι ίσο με τις υφιστάμενες (και ορατές) σήμερα μεταλλικές σιδηροκατασκευές στηρίξεως επί του δώματος των αποδυτηρίων.

3.-Ανακαίνιση των υφισταμένων κερκίδων κυρίως για λόγους ασφαλείας αυτών, χωρίς την ελάχιστη μεταβολή των κατά το μέγεθος (χωρητικότητα) και ύψος. Αναγκαία κρίνεται η τοποθέτηση σύγχρονου και ασφαλούς στεγάστρου συνολικού ύψους από το έδαφος 6,5 μέτρων περίπου.

4.- Μετακίνηση των ορίων του γηπέδου, επί των οδών Λυκούργου και Περικλέους, χωρίς τον ελάχιστο περιορισμό του πραγματικώς υφισταμένου και χρησιμοποιουμένου τμήματος του πεζοδρομίου (και ασφαλώς του οδοστρώματος) σύμφωνα με την πρόταση τροποποίησης, προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των αθλουμένων εφόσον η σημερινή απόσταση μεταξύ οριογραμμής (τοίχου) και αγωνιστικού χώρου είναι απολύτως ανεπαρκής. Ούτε ένα πεύκο δεν θα κοπεί, οι δε ελιές θα μεταφυτευθούν. Το υφιστάμενο γήπεδο 5 Χ 5 θα παραμείνει όπου ακριβώς βρίσκεται σήμερα, προκειμένου να διατηρηθεί ακώλυτη η ορατότητα επί της συμβολής των οδών Βασ. Παύλου και Περικλέους.

5.-Αποξήλωση του υφισταμένου περιτοιχίσματος του γηπέδου για την μετατόπιση των πλευρικών ορίων αυτού (προς τις οδούς Λυκούργου και Περικλέους) κατά τα αμέσως προαναφερθέντα και αντικατάσταση αυτού με πολύ φιλικότερη προς το περιβάλλον χαμηλή κατασκευή με αναρριχητικά φυτά κ.λπ καθ’όλο το μήκος της νέας της περίφραξης.

6.-Υπό την αίρεση της συμφωνίας της Δημοτικής Αρχής προς τούτο, μελέτη και διερεύνηση των δυνατοτήτων για την αποξήλωση των υφισταμένων πυλώνων προβολέων και τοποθέτηση του φωτισμού επί της βάσεως της οροφής του σκεπάστρου που τυχόν θα κατασκευαστεί επί των εξεδρών, με θέα αυτών αποκλειστικώς προς τη Λεωφόρο Βασ. Παύλου (όπου απέναντι δεν υπάρχουν κατοικίες). Έτσι, ο φωτισμός του γηπέδου θα επιτυγχάνεται με εγκατάσταση, ασφαλώς σύγχρονη, πολύ χαμηλή κατά το ύψος, η οποία παράλληλα θα περιορίζει δραματικά την λεγομένη «φωτορύπανση».

aris grafeia

Σημειωτέον, ότι το σύνολο της δαπάνης του κόστους των μελετών, θα καλυφθεί από την συνεισφορά των μελών μας/γονέων του Σωματείου μας.

Με βάση όλα τα παραπάνω, εκτιμούμε ότι οι εκφρασθείσες ανησυχίες των περιοίκων και των Συλλόγων της περιοχής, δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα και αποτελούν προϊόν, πιθανώς, ελλιπούς ενημέρωσής των.

Για τον λόγο αυτό, τελούμε, στην διάθεση κάθε ενδιαφερομένου, προκειμένου, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με το Δ.Σ. του Σωματείου μας, επισκεφθεί τους χώρους των εγκαταστάσεων του γηπέδου, διαπιστώνοντας αυτοπροσώπως τη σχεδόν δραματική κατάσταση που βρίσκονται αυτές, με ό,τι δυσμενές συνεπάγεται τούτο για την νεολαία της περιοχής μας, όχι απλώς στο κατώφλι του 21ου αιώνα όπως συνηθίζαμε να λέμε μέχρι πρότινος χρόνου, αλλά 15 ολόκληρα χρόνια μετά την είσοδο του!

Βούλα 12-4-2016
Με τιμή
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 133 επισκέπτες και κανένα μέλος