Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας, συνεδρίασε εκτάκτως την περασμένη Τετάρτη 16/3 με μοναδικό θέμα την επανασυζήτηση για γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) για το ακίνητο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΙΠΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ».
 

Ο δήμαρχος Σωτήρης Μεθενίτης απουσίαζε (λόγω ανειλημμένων υποχρεώσεων), όπως ελέχθη στο Δ.Σ.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Καβασακάλης Γεώργιος, ο οποίος εξήγησε ότι το θέμα επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά τον Μάιο του 2015, με την ίδια εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία, τις απόψεις της οποία υιοθετεί και η Δημοτική Αρχή. Στη συνέχεια τόνισε τη διαφορά μεταξύ Σ.Μ.Π.Ε. και Μ.Π.Ε. επισημαίνοντας τη διαφορά στον τρόπο έγκρισής τους. Στην περίπτωση της Σ.Μ.Π.Ε. η μόνη διαδικασία που προβλέπεται είναι η δημοσίευσή της στη σελίδα της Δημόσιας Διαβούλευσης. Δεν προβλέπεται η γνωμοδότηση είτε από το Περιφερειακό, είτε από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Επεσήμανε μάλιστα ότι ο Δήμος, τυχαία πληροφορήθηκε και έπειτα αναζήτησε τη σχετική δημοσίευση. Δηλώνοντας ότι τα θέματα που θίγονται είναι σοβαρά ,έθεσε τον προβληματισμό του σχετικά με τη συμβατότητα των προτεινόμενων χρήσεων γης με τα σημερινά δεδομένα και στη συνέχεια έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την από 13-05-2015 Εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) «Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου», όπου σημειώνονται τα υπέρ και τα κατά. Όπως:

Η συνολική αξιοποιήσιμη έκταση του Δημοσίου έχει εμβαδόν 1.029.946,02 τ.μ.

Η πρόταση αντιμετωπίζει το ακίνητο ως μία ενιαία περιοχή η οποία χωρίζεται σε επιμέρους ζώνες

Οι όροι δόμησης της συγκεκριμένης ζώνης που ορίζονται με το ΕΣΧΑΔΑ έχουν σκοπό να δώσουν στο ακίνητο τη δυνατότητα ανάπτυξης περαιτέρω αθλητικών χρήσεων χωρίς όμως να αλλοιώσουν την μέχρι πρότινος ταυτότητά του. Για τον λόγο αυτό διατηρείται ο συντελεστής δόμησης σε 0,15 και αυξάνεται ο συντελεστής κάλυψης σε 0,15 με σκοπό να θέσει εφικτή την υλοποίηση του συντελεστή δόμησης. Με βάση τους παραπάνω συντελεστές στο σύνολο της Ζώνης Ι συνολικής έκτασης 305.514,05τ.μ. προκύπτει δυνατότητα δόμησης και κάλυψης ίση με 45.827,11τ.μ.. Με δεδομένη την ύπαρξη υφιστάμενης δόμησης 24.775,28τ.μ. και κάλυψης 28.632,10τ.μ., οι δυνατότητες της ζώνης σε υπολειπόμενη δόμηση υπολογίζονται σε 21.051,83τ.μ. υπολειπόμενης δόμησης και 17.195,01τ.μ. υπολειπόμενης κάλυψης. Οι δυνατότητες της ζώνης σε υπολειπόμενη δόμηση κρίνονται επαρκείς για την ανάπτυξη νέων αθλητικών χρήσεων και βοηθητικών χρήσεων. Στη ζώνη αυτή καθορίζεται γενική χρήση γης Θεματικό Πάρκο - Εμπορικό Κέντρο - Αναψυχή (όπως προβλέπεται στο άρθρου 11 παρ. Β σημείο 1 του νόμου 3986/2011 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4092/12) καθ’ οικονομία και επιτρέπεται:

α) Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής υπηρεσιών
β) Κοινωνική πρόνοια
γ) Γραφεία
ε) Κατοικία
στ) Εκπαίδευση
ζ) Αθλητικές εγκαταστάσεις
η) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις
θ) Θρησκευτικοί χώροι
ι) Περίθαλψη
ια) Χώροι συνάθροισης κοινού
ιβ) Εστίαση
ιγ) Αναψυκτήρια
ιε) Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα)
ιστ) Εγκαταστάσεις εκθεσιακών χώρων
ιζ) Τουριστικά καταλύματα και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις και υποδομές
κ) Κάθε άλλη συναφής χρήση, η οποία δεν μεταβάλλει το γενικό προορισμό του ακινήτου.
 

Όμως, οι προβλεπόμενοι περιβαλλοντικοί όροι της ΚΥΑ 109173/11.11.1999, δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς το περιβάλλον της περιοχής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Για το λόγο αυτό απαιτείται η κατάργηση, συμπλήρωση, τροποποίηση ορισμένων περιβαλλοντικών όρων καθώς και προσθήκη νέων.

Η προτεινόμενη αύξηση του συντελεστή κάλυψης θα οδηγήσει σε αύξηση των δομημένων επιφανειών και κατ’ επέκταση σε μείωση της κατείσδυσης του νερού άρα σε αύξηση της απορροής, έτσι που τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα θα γίνουν εντονότερα.

Οι θέσεις συγκέντρωσης των λιμναζόντων υδάτων εμπίπτουν στις λεκάνες απορροής και πλημμύρας των ρεμάτων Αγίου Γεωργίου και Μαλέξη και επειδή, η διευθέτηση των ρεμάτων όμως δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, τα όμβρια ύδατα τόσο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου όσο και των γύρω περιοχών δεν έχουν τελική δίοδο προς τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση πριν την εφαρμογή του σχεδίου είναι η ολοκλήρωση και η υλοποίηση των ήδη προγραμματισμένων βασικών αντιπλημμυρικών έργων.

Δεν αναφέρεται μέσα στη μελέτη πως θα γίνει η διαχείριση των απορριμμάτων τόσο κατά τη διάρκεια της κατασκευής όσο και κατά τη λειτουργία του ΕΣΧΑΔΑ. Θα πρέπει να υπολογιστεί ή να εκτιμηθεί ο όγκος των παραγόμενων απορριμμάτων και να σχεδιαστεί η διαχείριση τους.

Ο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΔΥΝΑΜΗ ΕΛΠΙΔΑΣ» Αδάμος Γεώργιος επεσήμανε ότι αφού ο Δήμος δεν είναι ο ελεγκτικός οργανισμός, όσον αφορά το βιολογικό καθαρισμό και τη χρήση των υδάτων, ποιος παρακολουθεί και ελέγχει;

Ο επικεφαλής της παράταξης «Διέξοδος» Κωνσταντίνος Μεθενίτης ανέφερε ότι ο βιολογικός ουσιαστικά δεν λειτούργησε ποτέ! Τόνισε δε ότι δεν κατάλαβε τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στο Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο και του φαίνεται περίεργο για έναν ιδιώτη να αγοράσει μια τόσο μεγάλη έκταση

Επεσήμανε δε ότι το ΟΙΚ όταν αποκτήθηκε είχε κάποια χρήση να προάγει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Αυτό καταστρατηγείται, προϊδεάζοντας ότι ο συγκεκριμένος χώρος παύει να έχει αρχαιολογικό ενδιαφέρον, ενώ θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάτι πολύ αξιόλογο, π.χ. αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, καθιστώντας το Δήμο Μαρκοπούλου κέντρο πολιτισμού και εξόρμησης από όλη την Αττική. Αντίθετα, με τον τρόπο που προτείνεται να χρησιμοποιηθεί, με τη δημιουργία μιας κλειστής πόλης με περιορισμένη πρόσβαση, η όλη διαχείριση φαίνεται να φεύγει από τα χέρια του Δήμου.

Θεωρεί απαράδεκτο να πωλούνται τα ακίνητα του δημοσίου, που θα μπορούσαν να προσφέρουν χρήματα, για ένα κομμάτι ψωμί.      

Η Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΡΑ» Θάλεια Μπέη επεσήμανε πως: αυτό που ουσιαστικά μας ζητείται σήμερα είναι να συμφωνήσουμε, ούτως ώστε από αύριο οι νέοι ιδιοκτήτες να διαλαλούν ότι η κοινωνία του Μαρκοπούλου παρείχε τη σύμφωνη γνώμη». Ως παράταξη αρνείται να συμμετέχει σ’ αυτήν την κάλυψη, αφήνοντας το Μαρκόπουλο να φυτοζωεί. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στο νερό, στα αντιπλημμυρικά έργα και κυρίως να γίνει τροποποίηση του αρ. 7 του Ν.3342/2005, ώστε να διεκδικεί ο Δήμος μας τα δημοτικά τέλη.

Αυξάνει το συντελεστή κάλυψης από 0,10 σε 0,15 ώστε να επιτρέψει την οικοδόμηση επιπλέον 21.051 τ.μ. από την υφιστάμενη κατάσταση.

Αντίθετη στην επένδυση δήλωσε και η Επιτροπή Αγώνα με το μέλος της Τουλγαρίδη με επιστολή που κατετέθη στο προεδρίο, στην οποίο επισημαίνεται κυρίως ότι: «Προσθέτει νέες “χρήσεις γης“ οι οποίες περιγράφονται γενικόλογα και αφήνουν τη δυνατότητα να υλοποιηθούν κάθε είδους επενδυτικά σχέδια με πυρήνα Ξενοδοχεία 5 αστέρων, καταστήματα, γήπεδα γκολφ και πολλά άλλα.

Καταλήγει δε ότι: ...Έχουν τεράστια ευθύνη ο Δήμος Μαρκοπούλου και η Περιφέρεια Αττικής ΑΝ ΕΓΚΡΙΝΟΥΝ ΤΗ ΣΜΠΕ καθώς αποδέχονται, συγκαλύπτουν και προωθούν τα κάθε είδους ιδιωτικά συμφέροντα και υλοποιούν τις απαιτήσεις του Μνημονίου της ΕΕ και των θεσμών σε βάρος των κατοίκων του Δήμου Μαρκοπούλου, των γύρων δήμων και του περιβάλλοντος».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Αντιδημάρχου Γεωργίου Καβασακάλη, έλαβε υπόψη και την από 13-05-2015 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και Ν.3852/2010 και τις διατυπωθείσες απόψεις των μελών αυτού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Αριθμ. Απoφ. 87/2016

H απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ένας προβληματισμός σε κάθε μορφή ανάπτυξης και τα προβλήματα που συμπαρασύρει. Ουσιαστικά είναι Πυθιακή, γιατί δεν λέει ούτε ναι στην μελέτη ούτε όχι.

Ή λέει ναι με προϋποθέσεις σοβαρές.

Επισημαίνει τις παθογένειες που θα προκύψουν από το έργο και βέβαια θέτει ως όρο απαράβατο ότι η μεταβίβαση αυτή του ακινήτου, δεν θα συμπαρασύρει το χαρακτηρισμό ως «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ», με την απαλλαγή καταβολής δημοτικών φόρων και τελών του αρ. 7 του Ν.3342/2005 «ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ».

Μεταξύ των εγκαταστάσεων που περιλαμβάνει το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο υπάρχει ένα συγκρότημα στάβλων αποτελούμενο από 5 ενότητες, χωρητικότητας 280 αλόγων, συνολικού εμβαδού 9.171τ.μ., όπου θα πρέπει να γίνεται καθημερινή αλλαγή στρωμνής.

Σύμφωνα με την αλληλογραφία που υπάρχει στα αρχεία του Δήμου Μαρκοπούλου δεν επετράπη η εγκατάσταση μονάδας συγκέντρωσης της στρωμνής δίπλα στο βιολογικό καθαρισμό, διότι σύμφωνα με τα ανεμολογικά στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού Μαρκόπουλου επικρατούν βόρειοι άνεμοι όλο το έτος. Θα πρέπει είτε να χωροθετηθεί και να κατασκευαστεί κατάλληλος χώρος για τη συγκέντρωση της στρωμνής σε άλλη θέση από αυτή που προβλεπόταν αρχικά, είτε να συλλέγεται και μεταφέρεται από κατάλληλα αδειοδοτημένη εταιρεία.

― Θα πρέπει στη ΜΠΕ, να αποσαφηνιστεί ποιος θα είναι ο αρμόδιος για την λειτουργία, επίβλεψη, συντήρηση και φύλαξη της μονάδας βιολογικού καθαρισμού.

― Η επεξεργασία της παραγόμενης από τον βιολογικό καθαρισμό, λάσπης θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πλήρως σταθεροποιημένη, προκειμένου να διατεθεί κατάλληλα, είτε σε λειτουργούντα χώρο διάθεσης απορριμμάτων, είτε στη γεωργία ως βελτιωτικό εδάφους.

― Οι θέσεις συγκέντρωσης των λιμναζόντων υδάτων εμπίπτουν στις λεκάνες απορροής και πλημμύρας των ρεμάτων Αγίου Γεωργίου και Μαλέξη. Επειδή όμως η διευθέτηση των ρεμάτων δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, τα όμβρια ύδατα τόσο του Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου όσο και των γύρω περιοχών δεν έχουν τελική δίοδο προς τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση πριν την εφαρμογή του σχεδίου είναι η ολοκλήρωση και η υλοποίηση των ήδη προγραμματισμένων βασικών αντιπλημμυρικών έργων.

― Στη ζώνη (Ι) ζώνη θεματικού πάρκου - εμπορικού πάρκου - αναψυχής επιτρεπτές χρήσεις είναι όπως περιγράφονται παραπάνω. Θα πρέπει όμως να αποσαφηνιστεί στα πλαίσια της ΜΠΕ, τι δυναμικότητας εγκαταστάσεις θα επιτρέπονται.

― Κρίνεται αναγκαία η δημιουργία αστικής συγκοινωνίας και η επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου.

― Οι προτεινόμενες χρήσεις που περιγράφονται στη μελέτη θα πρέπει να συσχετιστούν με την μελέτη αναθεώρησης του ΓΣΠ.

― Η εν γένει πρόθεση του Δήμου είναι, η οποιαδήποτε επένδυση στο Ολυμπιακό Ακίνητο να έχει χρήση αντισταθμιστικών (θέσεις εργασίας, παροχή χώρου για χρήση σχολικής στέγης κλπ).

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Κων/νος Μεθενίτης   και Θάλεια Μπέη καταψήφισαν τη μελέτη.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 126 επισκέπτες και κανένα μέλος