Ολοκληρώνονται στους Δήμους οι διαδικασίες έγκρισης των Τεχνικών Προγραμμάτων (Τ.Π.) του οικονομικού έτους 2009, όπως επιβάλει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συζητήθηκε και το Τ.Π. 2009, και στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, την περασμένη Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, το οποίο και υπερψηφίστηκε από τη δημοτική πλειοψηφία, ενώ το καταψήφισαν οι Σύμβουλοι και των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας...

Τεχνικό Πρόγραμμα Παλλήνης


Ολοκληρώνονται στους Δήμους οι διαδικασίες έγκρισης των Τεχνικών Προγραμμάτων (Τ.Π.) του οικονομικού έτους 2009, όπως επιβάλει ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων.

Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας συζητήθηκε και το Τ.Π. 2009, και στο Δημοτικό Συμβούλιο Παλλήνης, την περασμένη Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, το οποίο και υπερψηφίστηκε από τη δημοτική πλειοψηφία, ενώ το καταψήφισαν οι Σύμβουλοι και των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας.

- Σημειώνουμε ότι είχαν συνεναίσει τα δύο προηγούμενα χρόνια -

Το καταψήφισαν, όπως τόνισαν, όχι βεβαίως γιατί διαφωνούν  με την εκτέλεση των έργων που περιλαμβάνει, αλλά για να δηλώσουν τη διαφωνία τους με τον τρόπο που προωθεί την υλοποίησή του η δημοτική πλειοψηφία.

Καρκινοβατεί. « …κατά 60-65% το Τ.Π. του 2009 είναι το ίδιο με τα προηγούμενα Τ.Π. των ετών 2007 – 2008» τόνισε χαρακτηριστικά ο Δ. Σύμβουλος και πρώην Δήμαρχος Γεώργιος Σμέρος.


Το τεχνικό πρόγραμμα συνοπτικά, προβλέπει συνολική πίστωση περίπου τριών εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ, εκ των οποίων 1.550.000 € αναφέρονται στα συνεχιζόμενα έργα προηγουμένων ετών, ήτοι ποσοστό 45% περίπου. Ενώ τα «νέα έργα» προβλέπουν πίστωση 1.900.000 περίπου (55%).

Προμήθειες για πράσινο, πλατείες, αθλητικούς και άλλους χώρους, που περιλαμβάνονται κι αυτές στο Τ.Π., ανέρχονται στα 67.000 ευρώ, ενώ οι δαπάνες (οφειλές) για έργα παρελθόντων Οικονομικών Ετών (Π.Ο.Ε.) προβλέπουν πίστωση 65.000 ευρώ περίπου. (Σ.Σ. όλα τα παραπάνω ποσά έχουν δοθεί στρογγυλοποιημένα, χάρη των αναγνωστών.


Αναλυτικότερα, χωρίς την αναφορά σε κάθε έργο ξεχωριστά, αλλά κατά κατηγορία, έχουμε:

Για ύδρευση

Συνεχιζόμενα έργα και το 2009, 95.000 € περίπου – Νέα έργα 139.000€.

Έργα Καθαριότητας – Φωτισμού: Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης του Δήμου 100.000€.

Έργα εξυγίανσης (συνεχιζόμενα και νέα) 34.000€ Π.Ο.Ε. 55.000 €.


Οδοποιία

Συνεχιζόμενα (690 χιλ. €) και νέα (914 χιλ. €) συνολικά 1.600.000 € (Π.Ο.Ε. 17.000 €)


Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεως – Μελέτες

Από προηγούμενα έτη 388.650 €

Νέες μελέτες, περίπου 161.000 € ήτοι συνολικά 550 χιλ. €. Σ’ αυτή πρέπει να προστεθούν και Π.Ο.Ε. άλλα 420.000 € περίπου.


Πράσινο – πλατείες – Αθλητικοί και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι.

Συνολικά 219.000 € συν προμήθειες 48.000, συν Π.Ο.Ε. 156.000€.


Έργα Δημοτικών κτιρίων (πολιτιστικών, σχολικών, κλπ).

Συνεχιζόμενα και νέα 962.000 €, εκ των οποίων όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς, 500,000 επιδοτούνται από το Υπ. Εσωτερικών («από Παυλόπουλο»), για την αποπεράτωση του Μουσείου Οίκου – Πολιτιστικό Κέντρο του οποίου η μελέτη ολοκληρώνεται ήδη και ελπίζει μέχρι τον Απρίλιο 2009 να έχει ολοκληρωθεί και το έργο.

Για το νεκροταφείο τέλος, προβλέπονται 325.000 €.


Διεκδικούμενα Έργα

Το Τεχνικό Πρόγραμμα (Τ.Π.) περιλαμβάνει εν είδη παραρτήματος το β’ Κεφάλαιο που αφορά Διεκδικούμενα Έργα. Τέτοια έργα, χωρίς ν’ αναφερθούν αναλυτικά είναι:

– Η αποχέτευση των ομβρίων

– Μελέτη και διευθέτηση των ρεμάτων Παπαχωραφιού, Μαρίζας και του ρέματος Βακαλόπουλου.

– Κατασκευή δικτύου Ύδρευσης της περιοχής Βακαλόπουλου και του πολεοδομικού κέντρου.

– Ολοκλήρωση Σύνδεσης Κ-3 με την οδό Σολωμού

– Κατασκευή οδού Μάνης.

– Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου Πανοράματος.

– Απόκτηση λόφου Λεβίδη.

– Παραχώρηση στο Δήμο του Στρατοπέδου Λάμπρου.

– Κατασκευή πάρκου περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην περιοχή λόφου Έντισον.

– Μελέτη και κατασκευή Δημαρχείου.

– Ανέγερση στο Βακαλόπουλο, 7ου Δημοτικού, 5ου Νηπιαγωγείου, 3ου Γυμνασίου.

Τα παραπάνω έργα ως φορείς από τον οποίο διεκδικούνται περιλαμβάνουν τον ΟΣΚ για τα σχολεία, το Υπ. Εθνικής Άμυνας, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., τη Νομαρχία, Π.Ε.Π., το Τ.Π.Δ., την ΕΥΔΑΠ.

 

Κατά τη συζήτηση, η οποία διήρκεσε περί τις 4 ώρες, με ηρεμία και χωρίς εντάσεις, ο Δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάς εισηγήθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα και το παρουσίασε λεπτομερώς κατά κεφάλαιο, η δε μειοψηφία και συγκεκριμένα ο τ. Δήμαρχος Θ. Γκοτσόπουλος, Αναστ. Μπουντουβάς, Γ. Σμέρος (πρ. Δήμαρχος) και Μαρία Λεβαντή, που έλαβαν το λόγο επικέντρωσαν την κριτική τους στην καθυστέρηση του χωροταξικού σχεδιασμού, τις εντάξεις στο σχέδιο πόλης, στο αποχετευτικό, στο κυκλοφοριακό, στις κοινωνικές δομές, την ασφάλεια των μαθητών (Μπουντουβάς), όπως και τη Δημοτική Συγκοινωνία.

Ο Θ. Γκοτσόπουλος ιδιαίτερα (αρχηγός της μείζονος μειοψηφίας) ζήτησε για τα θέματα του χωροταξικού σχεδιασμού, την αποχέτευση, την κυκλοφοριακή μελέτη και τις κοινωνικές δομές (εκπαίδευση κλπ) να ορισθούν στην αρχή της νέας χρονιάς ειδικές συνεδριάσεις με αποκλειστικά και μοναδικά θέματα τα παραπάνω.

Ο Αναστ. Μπουντουβάς ιδιαίτερα για το ζέον και όζον – όπως είχαμε γράψει παλαιότερα – θέμα του αποχετευτικού, δήλωσε ότι είναι υπέρ του μεγάλου ΚΕΛ (Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων).


Ο Γ. Σμέρος τόνισε ιδιαίτερα την ιδιότητα της Παλλήνης ως «πρωτεύουσας του Νομού» και του εσωτερικού μεταναστευτικού κύματος προς αυτήν από την Αθήνα και τα προάστια.

(Σ.Σ. Και ο Δήμαρχος Σπ. Κωνσταντάς τόνισε επανειλημμένα την ιδιότητα αυτή της Παλλήνης, ως πρωτεύουσας της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, πλην όμως, το ίδιο το Τεχν. Πρόγραμμα στην κορωνίδα του τίτλου του γράφει:

«Νομός Αττικής, Δήμος Παλλήνης». Και ξαναρωτάμε: Ποιος είναι ο Νομάρχης του «Νομού» Αττικής; Η Αττική είναι πλέον περιφέρεια, δια νόμων).


Η Μαρία Λεβαντή τέλος, αναφέρθηκε ιδίως στα ΒΙΟΠΑ, στο οικιστικό και στην καθυστέρηση προώθησης των μελετών.

 


Το Δ.Σ. Παλλήνης παίρνει «λίαν καλώς»


Επειδή παρακολουθώ τις Συνεδριάσεις πολλών Δ.Σ., δεν μπορώ παρά να επισημάνω, αφού το διαπίστωσα, για μια ακόμη φορά, ότι και στο επίπεδο διαδικασίας και δημοκρατικής λειτουργίας, το Δ.Σ. Παλλήνης παίρνει «λίαν καλώς». Θα έπαιρνε «άριστα», αν υπήρχε ενεργότερη συμμετοχή στο διάλογο από πλευράς Συμβούλων της πλειοψηφίας και εάν οι ομιλητές, ιδιαίτερα οι επικεφαλής και ο Δήμαρχος δεν σπαταλούσαν το χρόνο τους, ώστε να δίνεται αντικειμενικά η δυνατότητα στους φορείς και τους πολίτες να κάνουν χρήση του εθιμικού αλλά σωστού δικαιώματος συμμετοχής που τους δίδεται διαχρονικά.

Αυτή τη διαχρονικότητα της καλής, κόσμιας και δημοκρατικής εικόνας, την έχω επιβεβαιώσει και με τους τρεις τελευταίους Προέδρους.

Και με τον Νικηταρά και τον Οικονόμου (ίσως ο καλύτερος) και με τον παρόντα Δημ. Μουτζούρη.

Τελειώνοντας τη δημοσιογραφική αυτή «ευφημο-μνεία», από έναν δημοσιογράφο – πολιτικό, που βρίσκεται 30 χρόνια στο προσκήνιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θέλω ν’ αναφέρω ως παράδειγμα φωτεινό το Δήμαρχο Σπύρο Κωνσταντά, που διέκοψε μια και μοναδική φορά το Σύμβολο της μειοψηφίας, πρ. Δήμαρχο Γ. Σμέρο, ζητώντας του «συγνώμη» και στρεφόμενος αμέσως προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του είπε: «Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε που πήρα το λόγο, χωρίς να σας τον ζητήσω! (Ως όφειλε βεβαίως, από τον Κώδικα).

Αυτό κατ’ αντιδιαστολή με άλλους δημάρχους που όχι μόνο παίρνουν το λόγο αυθαιρέτως συνεχώς, αλλά υποδείχνουν στον Πρόεδρο αν πρέπει να τον δώσει σε Σύμβουλο, φορέα ή πολίτη ή όχι!

Καλό θα ήταν οι Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Δ.Σ., αλλά και σύμβουλοι, να επισκέπτονταν τα Δημοτικά Συμβούλια άλλων Δήμων. Θα γύριζαν σοφότεροι.

 

 


Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 197 επισκέπτες και κανένα μέλος