Απορρίπτεται το αίτημα της Ελληνικός Χρυσός για τη χορήγηση παρεκκλίσεων για την ανέγερση του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, με απόφαση το Ε” τμήμα του ΣτΕ.
 
Συγκεκριμένα η 1449/2015 απόφαση του Ε΄Τμήματος ακυρώνει την από 9.7.2013 απόφαση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης) με την οποία απορρίπτεται το αίτημα της Ελληνικός Χρυσός.
 
Στην από 8.12.2014 ΑΙΤΗΣΗ-ΑΝΑΦΟΡΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ του «Παρατηρητηρίου» σχετικά με την «έγκριση δόμησης» του εργοστασίου στις Σκουριές αναλύεται λεπτομερώς και το θέμα στο οποίο αναφέρεται η απόφαση 1449/2015. Συγκεκριμένα:
 
Για την έκδοση της Άδειας Δόμησης του εργοστασίου έπρεπε προηγουμένως να εκδοθεί Έγκριση Δόμησης. Για την Έγκριση Δόμησης έπρεπε: α) να τηρούνται οι όροι αρτιότητας του γηπέδου, β) το γήπεδο να είναι κατά 100% ιδιοκτησία της Ελληνικός Χρυσός και να έχει πιστοποιητικό μεταγραφής στο οικείο υποθηκοφυλακείο και γ) να τηρούνται «οι όροι και περιορισμοί δόμησης κατά τον κανόνα ή κατά παρέκκλιση». Αρμόδια αρχή για την έκδοση Έγκρισης Δόμησης ήταν μέχρι τη δημοσίευση του νόμου 4280/2014 στο ΦΕΚ 159 Α’/8.8.2014 το Γραφείο Πολεοδομίας Αρναίας.
 
Η Πολεοδομία αρνήθηκε τη χορήγηση της Έγκρισης Δόμησης επειδή το γήπεδο δεν ήταν κατά 100% ιδιοκτησία μεταγεγραμμένη της εταιρείας και επειδή απαιτείτο έγκριση τεράστιων παρεκκλίσεων (ποσοστού κάλυψης από το επιτρεπόμενο κατά τον κατόνα 30% στο 80%, ύψους από τα 11 μ. στα 38, αριθμού ορόφων από τους τρείς στους έξι και επεμβάσεων επί του φυσικού εδάφους από το 2,5 μ. στα 40 μ!)
 
Στη συνέχεια υπεβλήθη από την Ελληνικός Χρυσός αίτηση προς τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας για την έκδοση των προαναφερθέντων τεράστιων παρεκκλίσεων, χωρίς να έχει τακτοποιηθεί προηγουμένως και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του γηπέδου ανέγερσης του εργοστασίου. Όπως ήταν απολύτως αιτιολογημένο, με την από 9.7.2013 απόφασή της, η ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. απέρριψε το αίτημα.
 
Κατόπιν η εταιρεία προσέφυγε στο αρμόδιο ΥΠΕΚΑ (σήμερα ΥΠΑΠΕΝ). Το Υπουργείο δεν είχε δυνατότητα κατά την υπάρχουσα νομοθεσία για την εκτός σχεδίου δόμηση (Π.Δ. 24-5-1985) και κατά το άρθρο 161 του ν.δ. 210/1973 (Μεταλλευτικός Κώδικας) να εγκρίνει τις τερατώδεις παρεκκλίσεις ούτε φυσικά να λύσει το θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του γηπέδου.
 
Όταν ο νόμος δε βολεύει την Ελληνικός Χρυσός, τόσο το χειρότερο για το νόμο. Η προηγούμενη κυβέρνηση έφτιαξε μια φωτογραφική διάταξη για την εξυπηρέτηση της Ελληνικός Χρυσός την οποία ενέταξε στο νόμο 4280/2014. Σύμφωνα με αυτήν, τροποποιείται το άρθρο 161 του Μεταλλευτικού Κώδικα κατά το οποίο: «Η έγκριση της τεχνικής μελέτης ή και η χορήγηση της άδειας εγκατάστασης αποτελεί και έγκριση δόμησης. Η ως άνω έγκριση δόμησης δύναται να χορηγείται και κατά παρέκκλιση του Οικοδομικού Κανονισμού ύστερα από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας (της Δ/σης Μεταλλευτικών, Ενεργειακών και Βιομηχανικών Ορυκτών)».

Έτσι όλες οι αρμοδιότητες για θέματα αρχιτεκτονικά, στατικά, όρων δόμησης και παρεκκλίσεων, αφαιρέθηκαν από τις αρμόδιες πολεοδομικές αρχές και τη ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ. και μεταφέρθηκαν στην υπηρεσία μεταλλείων, τη ΔΙΜΕΒΟ/ΥΠΑΠΕΝ, η οποία έτσι μετατράπηκε σε μια Υπερ-Πολεοδομική Αρχή, με απόλυτα και ανεξέλεγκτα δικαιώματα χορήγησης οποιωνδήποτε παρεκκλίσεων και εγκρίσεων δόμησης».
 
Πηγή: e-inon.gr
Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 222 guests και κανένα μέλος