Εχει τεθεί σε διαβούλευση το Νομοσχέδιο για ευνοϊκές ρυθμίσεις χρεών προηγουμένων ετών και μέχρι το τέλος του μήνα θα έχει πάει στη Βουλή

Μεταξύ άλλων, στο νομοσχέδιο γίνεται ευνοϊκότερη η κλίμακα διαγραφής των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων, η ελάχιστη μηνιαία δόση περιορίζεται σε 20 ευρώ, καταργείται η επιβάρυνση με τόκους για οφειλές εντός ρύθμισης έως 5.000 ευρώ ενώ για υψηλότερα ποσά ο ετήσιος τόκος περιορίζεται σε 3%.

Στο νομοσχέδιο προβλέπονται επίσης ευνοϊκότερες διατάξεις για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στα ασφαλιστικά ταμεία, αύξηση από 5.000 σε 50.000 ευρώ του ορίου της ληξιπρόθεσμης οφειλής, ώστε το αδίκημα να οδηγεί σε ποινικές διώξεις, κατάργηση των προστίμων 10%,20% και 30% τα οποία επιβάλλονται σήμερα σε ληξιπρόθεσμες οφειλές ανάλογα με το χρόνο καθυστέρησης, κατάργηση της ελάχιστης ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης σε περιπτώσεις απόκτησης εισοδήματος μόνο από τόκους και ακίνητα και συγκέντρωση του συνόλου των ακινήτων του δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ.

α) Εφάπαξ καταβολή, με απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 100%.

β) από δύο (2) έως και πέντε (5) μηνιαίες δόσεις με απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%).

γ) από έξι (6) έως και δέκα (10) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

δ) από 11 έως και 20 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 75%.

ε) από 21 έως και 30 μηνιαίες δόσεις, απαλλαγή 70%.

στ) από 31 έως και 40 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 65%

ζ) από 41 έως και 50 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%).

η) από πενήντα μία (51) έως και εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 55%.

θ) από 61 έως και 70 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 50%.

ι) από 71 έως και 80 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 45%.

ια) από 81 έως και 90 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό 40%

ιβ) από 91 έως και 100 μηνιαίες δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%)
ολόκληρο το νομοσχέδιο εδώ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 105 guests και κανένα μέλος