Εξαιρούνται κατηγορίεςΈγγραφο προς τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, που αφορά τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, για το 2015, απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Οι εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με σύμβαση έργου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα είναι μειωμένες κατά 10%, σε σχέση με το 2014.

Από τον περιορισμό αυτό εξαιρείται το προσωπικό ανταποδοτικού χαρακτήρα, το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και οι απασχολούμενοι με σύμβαση έργου, που αμείβονται αποκλειστικά από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου, καθώς και το προσωπικό που απασχολείται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων Κοινοτικών προγραμμάτων, κατά το σκέλος που δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός ή οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι.

Από τον προγραμματισμό προσλήψεων εξαιρούνται:

1. Πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»

Τα αιτήματα των ΟΤΑ α ́ & β ́ βαθμού, ΝΠΙΔ αυτών, για την πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος «Άθληση για Όλους» δεν θα υποβληθούν στο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. στο πλαίσιο της παρούσας εγκυκλίου, αλλά στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, έπειτα από την ισχύ του άρθρου 29 του ν.4151/2013

 

2. Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Με την παρ. 1 του άρθρου 64 του ν. 4277/2014 παρατάθηκε εκ νέου η διάρκεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» καθώς και η διάρκεια των συμ βάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών από τη λήξη τους μέχρι 31-12-2015

3. Πρόγραμμα «Ενέργειες Στήριξης Ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των εμμέσως ωφελούμενων ατόμων» (ΚΗΦΗ)

Παρατάθηκε η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολούμενων από τη λήξη τους μέχρι τις 30-9-2015 (παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 4312/2014)

4. Γιατροί εργασίας και τεχνικοί ασφαλείας.

Δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ, εφόσον δεν διαθέτουν τακτικό προσωπικό, για την διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων, η σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών (της παρ. 2δ του άρθρου 15 του ν. 4281/2014) με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

Η αποστολή των αιτημάτων για συμβάσεις έργου στο ΑΣΕΠ θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τουλάχιστον έως τις 31-3-2015, προκειμένου το ΑΣΕΠ να έχει το χρονικό περιθώριο να επεξεργαστεί τα εν λόγω αιτήματα.

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 211 guests και κανένα μέλος