ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Αρ. Πράξης: 27 Αρ. Απόφασης: 185

Στην Βουλιαγμένη σήμερα 25 Νοεμβρίου 2008, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, μετά από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου Βουλιαγμένης, που έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και κοινοποιήθηκε με την δημοτικό υπάλληλο κα Νικολαΐδου Καλλιόπη στις 20/11/08, στα τακτικά μέλη, συνήλθε σε συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή Βουλιαγμένης.

Παρόντες είναι:

1) Γρηγόρης Κασιδόκωστας, Δήμαρχος και Πρόεδρος αυτής,

2) Φαρμακίδη Άννα, Αντιπρόεδρος

3) Παναγιώτης Καρυώτης, Τακτικό Μέλος

4. Παναγιώτης Σκουζής, Τακτικό Μέλος

5) Σωτήριος Ελευθερίου, Τακτικό Μέλος

Αφού υπάρχει η παρουσία όλων των μελών της πενταμελούς επιτροπής όπως το άρθρο 103 του Π.Δ. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», απαιτεί, η Δημαρχιακή Επιτροπή προχωρεί στην συζήτηση του παρακάτω θέματος.

Θέμα 10ον:

«Εισήγηση για χορήγηση άδειας στάσης και στάθμευσης των οχημάτων των πελατών των ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI», στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.α4 του Ν.3463/2006».

Ο κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής, εισηγούμενος το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη αυτής:

Α) τη με αριθμ. Πρωτ. 5593/3.7.08 αίτηση της κας Λουκαϊτου Ηλέκτρας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Ως ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «ΗΛΕΚΤΡΑ», Πανός 28 Βουλιαγμένη, αιτούμαι τη χορήγηση άδειας για τη στάση και στάθμευση των οχημάτων των πελατών του ξενοδοχείου στον προ του ξενοδοχείου χώρο, που βλέπει επί της οδού Πανός (δυνάμει του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006)»,

Β) τη με αριθμ. Πρωτ. 9578/7.11.08 αίτηση της κας Σταυρίδη Μαρίας η οποία αναφέρει τα εξής:

«Η εταιρεία μας είναι ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου «THE MARGI», το οποίο βρίσκεται στη Βουλιαγμένη, στην οδό Λητούς 9-11.

Παρακαλούμε πολύ, όπως μας χορηγήσετε άδεια για την στάση και στάθμευση των οχημάτων των πελατών του ξενοδοχείου μας επί της προσόψεως του ξενοδοχείου μας δυνάμει του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006. Ο χώρος είναι επίσης απαραίτητος για την φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων, την στάθμευση ταξί και την φορτοεκφόρτωση πούλμαν που μεταφέρουν πελάτες του ξενοδοχείου μας.

Απώτερος σκοπός είναι να συμβάλλουμε αποτελεσματικά στη σωστή λειτουργία της πόλης μας.»

Γ) Το υπηρεσιακό σημείωμα της Τεχνικής Υπηρεσίας το οποίο προτείνει να τοποθετηθούν πινακίδες (Ρ-40, απαγόρευση στάσης-στάθμευσης με ένδειξη: εξαιρούνται οχήματα ξενοδοχείου) και κίτρινη γραμμή επί του οδοστρώματος στην προβολή του υπόψη ξενοδοχείου για στάθμευση (επιβίβαση-αποβίβαση πελατών κλπ.).

Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 79 παρ.2 του Ν.3463/2006, τη χορήγηση αποκλειστικής άδειας στάσης και στάθμευσης των οχημάτων των ξενοδοχείων «ΗΛΕΚΤΡΑ» και «THE MARGI» επί των οδών Πανός 28 και Λητούς 11 αντίστοιχα, με την τοποθέτηση πινακίδων (Ρ-40, απαγόρευση στάσης-στάθμευσης με ένδειξη:εξαιρούνται οχήματα ξενοδοχείου), και κίτρινη γραμμή επί του οδοστρώματος στην προβολή του υπόψη ξενοδοχείου για στάθμευση (επιβίβαση - αποβίβαση πελατών κλπ.) υπό την επίβλεψη της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 78 guests και κανένα μέλος