Ειλικρινή, ρεαλιστικό, αναπτυξιακό και απόλυτα εφαρμόσιμο, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2008, που ψηφίστηκε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 17/12/2007, ο Δήμαρχος Σπάτων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ N. ΤΟΥΝΤΑΣ...

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2008 στα Σπά

 

Ειλικρινή, ρεαλιστικό, αναπτυξιακό και απόλυτα εφαρμόσιμο, χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του 2008, που ψηφίστηκε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 17/12/2007, ο Δήμαρχος Σπάτων κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ N. ΤΟΥΝΤΑΣ.

Τον προϋπολογισμό του 2008, εισηγήθηκε στο σώμα ο Αντιδήμαρχος Σπάτων κ. Χρήστος Γ. Μάρκου, ο οποίος και επισήμανε το καινοτόμο του νέου προϋπολογισμού να αποτυπώνει στην πράξη βέβαια και ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ, που θα χρηματοδοτούν προγραμματισμένες επενδύσεις.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου προϋπολογισμού που διαμορφώθηκε ως κατωτέρω:

Εσοδα  15.795.133,98

ΤΑΚΤΙΚΑ                      13.843.751,02  

ΕΚΤΑΚΤΑ                      13.843.751,02  

ΧΡΗΜ. ΥΠΟΛ.                2.248.145,00   

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ           31.887.030,00 €

ΕΞΟΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ          31.113.856,33  

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ             773.173,67    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ          31.887.030,00 €

  1. Το ύψος των εισπραχθέντων κατά το 2007 ΕΣΟΔΩΝ είναι το μεγαλύτερο που έχει σημειωθεί στο Δήμο.
    13.290.637 € ήταν το πρώτο δεκάμηνο του 2007. Στο μέγεθος αυτό περιλαμβάνονται και οι εισροές από το «ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ» που δεν ξεπερνούν σε ποσοστό το 19% του συνόλου.
  2. Ο ρυθμός αύξησης των εσόδων διαρκώς βελτιώνεται. Στο 17,28% αυξήθηκαν τα πραγματικά έσοδα το 2007 σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.
  3. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των διασφαλισμένων εκτάκτων εσόδων στην τελική σύνθεση του προϋπολογισμού (43,41%). Το μέγεθος αυτό αποτυπώνει τη μεγάλη ευχέρεια της Δημοτικής Αρχής να αντλεί διασφαλισμένες πιστώσεις από πηγές έξω από το Δήμο.
  4. Σε ύψος ρεκόρ έφτασε το Χρηματικό Υπόλοιπο της 31/10/2007 αγγίζοντας το ύψος των 2,5 εκ. € ποσό που αντιστοιχεί με το 7% του συνόλου των εσόδων.
  5. Μειωμένες παρουσιάζονται οι δαπάνες του 2007 (11.485.814 €) με ποσοστό 5,15% σε σχέση με τις αντίστοιχες της προηγούμενης χρήσης.
  6. Βελτιωμένος σημαντικά είναι ο δείκτης υστέρησης εσόδων (ο καλύτερος που έχει ποτέ σημειωθεί). Δείκτης που δείχνει ότι οι πραγματοποιηθείσες  εισροές βρίσκονται όλο και πιο κοντά στις προϋπολογισθείσες αντίστοιχες.
  7. Ο προϋπολογισμός του 2008 αναμένεται να χρηματοδοτήσει ένα πρόγραμμα έργων και επενδύσεων στο ύψος των 11.908.896 €.

Οι κυριότερες από τις επενδύσεις είναι:

• Ανακατασκευή υπάρχοντος κτιρίου προθήκη ΑΠΧ και 3 αιθουσών στο Γυμνάσιο

• Μ/Κ δημιουργία χώρου πολιτιστικών εκδηλώσεων, αναπλάσεις περιοχών Δ. Σπάτων

•Προσθήκη πτέρυγας 9 αιθουσών και αναδιαρρυθμίσεις υπάρχοντος κτιρίου στο Α' Δημοτικό

• Μ/Κ κλειστού Γυμναστηρίου

•Δημιουργία πάρκου πρασίνου στο επιχ. Πάρκο (ΒΟΥΛΙΑ-ΠΡΟΚΑΛΗΣΙ)

Από το ύψος των 11.908.896 € δεσμευμένα σε έργα πιστώσεων, τα 9.936.213 € (83,44% του συνόλου) είναι απολύτως διασφαλισμένες και χρηματοδοτούν όπως προαναφέραμε επενδύσεις που θα κάνουν τα ΣΠΑΤΑ την ΠΙΟ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.     

Και όλα αυτά χωρίς καμιά αύξηση στους Δημοτικούς φόρους.

Ο Δήμος Σπάτων έχοντας γνώση της δύσκολης οικονομικής κατάστασης των πολιτών για μια ακόμα χρονιά δεν αυξάνει τους Δημοτικούς Φόρους.

                                   

  

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 139 guests και κανένα μέλος