Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που συνεδρίασε στις 31 Ιανουαρίου, έλαβε υπ’ όψιν το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’/87/07-06-2010 παρ. Α’) και τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και αποφάσισε ομόφωνα.

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 

1) Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ» στον ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟ ΣΤΥΛΙΑΝΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για το κατάστημα που ευρίσκεται στην οδό Παπακωνσταντίνου 20 στο Μαρκόπουλο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 977/25-01-2011 αίτησή του.

2) Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος  «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» στην ΓΟΥΝΑΡΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για το κατάστημα που ευρίσκεται στην Λεωφόρο Πόρτο Ράφτη 54 στο Μαρκόπουλο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 468/14-01-2011 αίτησή της.

Εξουσιοδοτείται ο κ. Δήμαρχος για την έκδοση των σχετικών προεγκρίσεων ίδρυσης καταστήματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2011.

Περιφέρεια Αττικής

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 171 guests και κανένα μέλος