Μια νέα διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαφύλαξη του φυσικού τοπίου της Ανατολικής Αττικής εισάγεται από την Νομαρχία προκειμένου να δίδονται άδειες κοπής δέντρων από την πολεοδομική υπηρεσία για την ανέγερση οικοδομών σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης...

Η έκδοση οικοδομικής άδειας θα συνοδεύεται με βεβαίωση του Δήμου, για τα δέντρα

που υπάρχουν στο ακίνητο  αποτυπωμένα σε τοπογραφικό διάγραμμα


Μια νέα διαδικασία για την προστασία του περιβάλλοντος και την διαφύλαξη του φυσικού τοπίου της Ανατολικής Αττικής εισάγεται από την Νομαρχία προκειμένου να δίδονται άδειες κοπής δέντρων από την πολεοδομική υπηρεσία για την ανέγερση οικοδομών σε περιοχές εντός σχεδίου πόλης.


Με ομόφωνη απόφαση του Ν.Σ, μετά από εισήγηση του Νομάρχη, προκειμένου οι επεμβάσεις στο φυσικό ανάγλυφο και οι κοπές δέντρων να είναι οι ελάχιστες, αλλά και να διασφαλίζεται η τήρηση των όρων και περιορισμών που τίθενται σε κάθε μία περίπτωση, θεσμοθετείται η εξής διαδικασία σε δύο στάδια:

Α) Για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι υποχρεωτική η υποβολή βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο η Κοινότητα που θα πιστοποιεί την θέση, τον αριθμό και το είδος των υφισταμένων δέντρων, όπως αυτά αποτυπώνονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της υπό έκδοση αδείας, έτσι ώστε η αρχιτεκτονική επιτροπή της Πολεοδομίας να έχει πλήρη γνώση της πραγματικής κατάστασης για να ασκήσει τις αρμοδιότητές της.


Β) Για την σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα κοινής ωφελείας είναι υποχρεωτική η υποβολή και βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα που θα πιστοποιεί την τήρηση των προβλεπόμενων από την οικοδομική άδεια για την κοπή των δέντρων.

Η διαδικασία αυτή θα υλοποιείται σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα με την υπογραφή σχετικού μνημονίου εφαρμογής με την Νομαρχία Ανατολικής Αττικής.


Η πρόταση ψηφίστηκε ομόφωνα και ο Νομάρχης δήλωσε: «με την αλλαγή της διαδικασίας που θεσπίζουμε δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε να περιορίσουμε την αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος.

Είμαι βέβαιος ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχουμε την συνεργασία όλων των Δήμων και Κοινοτήτων της περιοχής μας, γεγονός που θα επιτρέψει την άμεση υλοποίηση της ομόφωνης απόφασης του Ν. Σ.»

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 122 guests και κανένα μέλος