«...μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες» Ιησούς κατά Ιωάννην (κ΄ 29)

Ημέρες που είναι... ημέρα Λαμπρή, ας αφήσουμε τους ιούς και ας την αφιερώσουμε στον Υιόν του Θεού και οι «Μακάριοι» και «οι μη ιδόντες» άπιστοι Θωμάδες.

Και ας το κάνουμε με πνεύμα λογικής που Αυτός μας εχάρισε –εάν πιστεύουμε – ή οι εξελικτικές δυνάμεις της υλικής φύσης – εάν δεν πιστεύουμε.

Και πρώτα - πρώτα πως πρέπει να ονομάζουμε αυτή την ημέρα;

Πάσχα; Ακούω τις ευχές, κι επίσημες ακόμη, «Καλό Πάσχα»! Το Πάσχα (αραμαϊκά pasha, εβραϊκά pesah)1 σημαίνει «πέρασμα» και αναφέρεται στην έξοδο των Ιουδαίων από την Αίγυπτο και το πέρασμά τους στη γη της επαγγελίας.                

Τιμώ τους Εβραίους – όπως και κάθε λαό – γιατί χάρη στην ιδιαίτερη θρησκεία τους κατάφεραν να κρατήσουν τη συνοχή τους ως έθνος, επί χιλιετίες και ν’ αναστηθούν στις ημέρες μας και να χαίρουν του σεβασμού και ισχυρότατων ακόμη κρατών. Όμως δεν έχει να κάνει το Πάσχα με μας τους Έλληνες και όλους τους χριστιανούς.

Εμείς έχουμε το αντίστοιχό μας, στο ένδοξο Μεσολόγγι, την έξοδο του Μεσολογγίου, πριν 200 χρόνια χωρίς τη μεσολάβηση κανενός θεού, κι έχουμε λέξεις απ’ την πάμπλουτη γλώσσα μας: ΑΝΑΣΤΑΣΗ αν θέλουμε να περιοριστούμε στο γεγονός τη πίστεως υπό στενή έννοια, ή της συμβολικής της αξίας, υπό την ευρεία γενική έννοια.

Ακριβώς αυτή η συμβολική σημασία της αναστάσεως έχει και τη μεγαλύτερη αξία. Είναι εκείνη που περικλείει την πεμπτουσία της διδασκαλίας του Ιησού: Η Αγάπη: Αυτή κατ’ ουσίαν γιορτάζεται την Κυριακή της Λαμπρής, είτε στην πρωινή λειτουργία, είτε στον εσπερινό (το εσπέρας –ες πέρας της ημέρας, στο τελείωμά της).

Η Αγάπη, λοιπόν είναι η διδασκαλία του Ιησού, και τα πολλά και περίπλοκα αν δεν είναι «εκ του πονηρού», είναι εκ παραπλανήσεως ή σκόπιμο αποπροσανατολισμό από την κεντρική ιδέα του χριστιανισμού. Από το θεμελιακό νόμο του Ιησού: «...εντολή καινήν δίδωμι υμίν ίνα αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα υμάς» (Ιωάν. ΙΓ΄34).

Και για να παραλλάξω τη γραφή του Παύλου προς τους Κορινθίους, «εί δε ουκ αγαπάτε αλλήλους (Ιωάν. ΙΓ, 34) ουδέ αγαπάτε τους εχθρούς υμών, (Ματθ. ε΄, 44) κενόν άρα το κήρυγμα ημών κενή δε και η πίστις υμών» (προς Κορινθ. Α΄, ιε΄, 13-15)

Ο Παύλος τα λέει αυτά για εκείνους που δεν πιστεύουν στην ανάσταση των νεκρών και επομένως και «ο Χριστός ουκ εγήγερται...».

Ομως ο Ιησούς δεν απαίτησε κάτι τέτοιο, παρόλο που μακαρίζει «τους μη ιδόντες και πιστεύσαντες», λέει στον δύσπιστο Θωμά: «...φέρε τον δάκτυλόν σου ώδε και ίδε τας χείρας μου(...) (και) εώρακάς με, η πεπίστευκας» (Ιωάν. Κ΄27-29).

[...βάλε το δάκτυλό σου εδώ στο αποτύπωμα, στο σημάδι, στην ουλή των καρφιών και της λόγχης στο πλευρό, για να πισθείς, και αφού τα διαπίστωσες, επίστευσες].

Και τίθεται πράγματι το ερώτημα σε κάθε λογικό άνθρωπο: Αν ο Ιησούς ή οποιοσδήποτε άλλος, κοινός θνητός, έλεγε τα ίδια που δίδαξε ο Ιησούς στην επί του όρους ομιλία κι αλλαχού, θα τα ασπάζονταν όλοι εκείνοι που δηλώνουν χριστιανοί; Και ενίοτε, ακόμη και στις μέρες μας οι ίδιοι αποστρέφονται ή ακόμη και μισούν με θρησκευτικό φανατισμό, όσους αντιμετωπίζουν με σεβασμό αλλά και ορθολογικό σκεπτικισμό τη μεταφυσική ή υπερφυσική πλευρά του χριστιανισμού;

Το κοινωνικό μέρος της θρησκείας

Θα εδέχοντο δηλαδή

  • Όχι απλά, το «ου φονεύσεις», αλλά και το «πας ο οργιζόμενος τω αδελφώ αυτού, ένοχος έσται;
  • Το «ου μοιχεύσεις» που είναι ψωμοτύρι και στα υψηλά ιστάμενα κοινωνικά στρώματα και στα χαμηλά και καταργήθηκε εδώ και 39 χρόνια ως ποινικό αδίκημα – και καλώς – θα δέχονταν οι καλοί χριστιανοί να θεωρηθεί μοιχός «...πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμείσαι αυτήν, ήδη εμοίχευσεν αυτήν...» (Ματθ. ε΄, 28). (και γιατί μόνο «γυναίκα», δεν συμβαίνει και τ’ αντίθετο;).
  • Εκείνο το «...όστις σε ραπίσει επί την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την άλλην», πώς το ακούτε, πώς σας φαίνεται; Καλά, σίγουρα δεν το τηρούμε!
  • «Σού δε ποιούντος ελεημοσύνην, μη γνώτω η αριστερά σου τι ποιεί η δεξιά σου...». Όχι να χαράσσουν και τ’ όνομά σου σε μαρμάρινη πλάκα!
  • Αμ, εκείνο το «Μη θησαυρίζετε υμίν θησαυρούς επί της γης...», (Ματθ. ς΄,19) πού το πάτε; Ουαί υμίν Φαρισαίοι υποκριτές!

Αυτά είναι ο χριστιανισμός με πρώτη την αγάπη κι όχι τα υπερφυσικά θαύματα, και οι μεταφυσικές υποσχέσεις και απειλές.

Θα τα δεχόσαστε λοιπόν αυτά αν σας τα δίδασκε στην...παραλία ή στο καφενείο ή στο αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου, στην αίθουσα του δικαστηρίου ή του κοινοβουλίου ή «θα τον παίρνατε με τις πέτρες», θα τον χλευάζατε μήπως;

Ιδιαίτερα εκείνο το τελευταίο, «ου θησαυρίζετε...» με πρώτους το Ιερατείο που τόσο ασχολείται, εσχάτως, μετά πάθους με την «περιουσία του», και την αξιοποίησή της!

Αλήθεια, πώς την απέκτησε; Με την εργασία των ιερέων και των μοναχών ή με την τίμια επιχειρηματική δραστηριότητα;

Η ελληνική εκκλησία, το ανώτατο ιδιαίτερα ιερατείο, ενώ έχει να επιδείξει ένδοξες και άγιες στιγμές στη δισχιλιόχρονη διαδρομή της έχει και πολλές γκρίζες ή μαύρες σελίδες, στο παθητικό της, που δεν είναι το παρόντος.

Τα ευαγγέλια, με τα λόγια του Χριστού, κι όχι με τις θεωρίες και τις «ερμηνείες» των διαφόρων ιερών αναθεωρητών της διδασκαλίας του Ιησού και των (αυτοκρατορικών) συνόδων, και τη Συνταγματική ακόμη κατοχύρωση των πολλαπλών αναθεματισμών των Ελλήνων και της σοφίας τους. Θεέ και κύριε...!

Τα Ευαγγέλια και οι πράξεις των αποστόλων, εν μέρει, είναι το «καταστατικό» της χριστιανικής θρησκείας.

Το Ειρήνη υμίν και το αγαπάτε αλλήλους είναι η πραγματική πίστη που δεν επιβάλλει τίποτε το μεταφυσικό, το υπερφυσικό, το θαυματουργό!

Η ειρήνη και η αγάπη είναι απόλυτα φυσικές και εφικτές – κατάσταση και συναίσθημα.

Μα πόσο τα τηρούμε; Πόσο τα διδάσκουμε με λόγια και κυρίως με πράξεις παραδειγματικές και πόσο μεριμνούμε για τις αναγκαίες προϋποθέσεις;

Πότε αισθανόμαστε πιο ευτυχείς; Όταν μας αγαπάνε ή όταν αγαπάμε, άσχετα απ’ την ανταπόκριση;

Πιστέψτε με, κι ας μην είμαι θεός: Η αγάπη καθρεφτίζεται! Εκπέμπεται στον καθρέπτη – τον πλησίον – και αντικατοπτρίζεται.

Κι όπου υπάρχει αγάπη, υπάρχει και ειρήνη!

Κι αν δεν αντικατοπτρισθεί, ή δεν εκπέμπεται, ή δεν υπάρχει καθρέφτης ή έχει θρυμματιστεί.

 


1. Μπαμπινιώτης: «Ετυμολογικό Λεξικό».

 

 

Αφήστε σχόλιο...

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 140 guests και κανένα μέλος