Σας φαίνεται αδιανόητο εάν σας έλεγα….


1. Για την διάθεση ακινήτου σας να εισπράξετε 300.000 €, ενώ ο αγοραστής του θα καταβάλλει μόνο 70.000 €?
2. Αν  ως ξενοδόχος επιθυμούσατε  υψηλές αποδοχές, π.χ. (300€ το δωμάτιο) και ως πελάτης να πληρώνατε χαμηλό τίμημα π.χ. (80€ το δωμάτιο)?
3. Να έχετε μισθό 1.200 €, ενώ ο εργοδότης σας θα κατέβαλλε 800 €, καλύπτοντας και  τις ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου?
4. Να μπορέσετε να διαθέσετε το λάδι σας (καλύτερης ποιότητας) σε τιμή 5.000€ τον τόνο όταν η τιμή διάθεσης αγοράς περιορίζεται σε 3.600€ τον τόνο.

Με τα σημερινά δεδομένα αυτό δεν είναι δυνατό, ας προσπαθήσουμε όμως να βρούμε τρόπο να πραγματοποιήσουμε τις επιδιώξεις μας, αλλά πρώτα ας αποκαταστήσουμε την αλήθεια για κάποιους ορισμούς και κάποιες εκφράσεις που επικαλούμαστε (επικαλούνται και επιβάλουν με την πειθώ τους οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και τα φερέφωνα των δανειστών μας) και να επαληθεύσουμε κάποια γνωμικά.
Λάθος κατανοούμε (παραπλανημένοι από πολιτικούς, δημοσιογράφους και φερέφωνα)  τους ορισμούς…  χρήμα, ρευστό, χρέος, δανεισμός, εγγύηση, αξία ομολόγου, πληθωρισμός.


Και τις εκφράσεις…..
l Χρήματα που μας δάνεισαν και χρήματα που τους στερήσαμε.
l  Έσοδα από ορυκτό πλούτο που καλύπτουν τις δανειακές μας υποχρεώσεις.
Μας μείωσαν χαριστικά το εφαρμοζόμενο επιτόκιο.
l  Μας  μείωσαν το χρέος αυξάνοντας τον χρόνο εξόφλησης των υποχρεώσεων μας..
l Μας έδωσαν χρήματα οι δανειστές μας.
l Παρά την λιτότητα, «το καλάθι της νοικοκυράς» παραμένει σε ψηλές τιμές.

Να επαληθεύσουμε γνωμικά όπως…
- Το χρέος είναι χρήμα.
- Το χρήμα δεν τοκίζεται.
- Το κακό χρήμα τρώει το καλό.

Χρήμα θεωρούμε το μέσο που χρησιμοποιούμε ως μέσο συναλλαγής και κατ’ επέκταση και το νόμισμα.
Λάθος το χρήμα αντικατοπτρίζει την αξία κάποιων περιουσιακών στοιχείων που έχουν δηλωθεί, (δεν ισχύει η παλαιά ερμηνεία ότι το χρήμα αντιπροσωπεύει απόθεμα χρυσού)  νέο λοιπόν χρήμα μπορεί να δημιουργηθεί μόνο με την προσθήκη νέων περιουσιακών στοιχείων ή με την δημιουργία νέας περιουσίας από παραγωγική εργασία.
 Το μέσο συναλλαγής που εμείς αποκαλούμε χρήμα, δεν είναι το πραγματικό χρήμα που στα αγγλικά αποκαλείται REAL MONEY, αλλά κάποιο άλλο χρήμα με προσμίξεις. Το χρήμα συναλλαγής περιέχει πρόσμιξη και κάποιου άλλου χρήματος το οποίο στα αγγλικά αποκαλείται NEAR MONEY (περίπου χρήμα).

Τι είναι αυτό το NEAR MONEY?
Είναι μια απλή υπόσχεση κάποιου ότι θα παράγει έργο, το οποίο έργο θα δημιουργήσει περιουσία, περιουσία η οποία θα δηλωθεί ώστε να αντικατοπτρίζεται με πραγματικό χρήμα (REAL MONEY) και εάν δεν τα καταφέρει υπόσχεται ότι θα αντικαταστήσει το μη παραχθέν έργο με κάποιο άλλο δικό του περιουσιακό στοιχείο που μέχρι τώρα δεν έχει δηλωθεί.
Έχοντας λοιπόν τη βεβαιότητα ότι στο μέλλον η υπόσχεση θα δημιουργήσει χρήμα, θεωρούμε την υπόσχεση σαν εκκολαπτόμενο χρήμα· χρήμα που του επιτρέπουμε να δημιουργεί συναλλαγές ως εάν ήταν πραγματικό χρήμα.

Η συνύπαρξη REAL MONEY & NEAR MONEY δημιουργεί το χρήμα συναλλαγών το οποίο αποκαλούμε ρευστό, το νόμισμα που εκδίδουμε αντιπροσωπεύει το ρευστό που είναι χρήμα με προσμίξεις εκκολαπτόμενου χρήματος και όχι καθαρό χρήμα.
Το νόμισμα που εκδίδεται και το κυκλοφορούν διαθέσιμο,  αντικατοπτρίζει το προς διάθεση ρευστό και όχι το χρήμα που συνυπάρχει εντός του ρευστού.
Αυτό λοιπόν που αποκαλούμε χρήμα δεν είναι χρήμα, είναι ρευστό.

Το κανονικό χρήμα δεν μπορεί να αυξηθεί δίχως προσθήκη περιουσιακού στοιχείου που αποκτάται με παραγωγική εργασία,  άρα και ο τοκισμός του χρήματος δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, μη δυνάμενος να παραχθεί απουσία παραγωγικού έργου και με συνεπακόλουθο, να μην μπορεί να εκχωρηθεί αφού δεν έχει δημιουργηθεί.
Αυτό που εμείς αποκαλούμε χρήμα και στην πράξη είναι ρευστό, μπορεί να δημιουργήσει με βάση την υπόσχεση  εκκολαπτόμενο χρήμα, χρήμα που μπορεί να εκχωρηθεί ως τόκος.  

1. Το χρήμα δεν τοκίζεται, το ρευστό τοκίζεται.
2. Αυτό που αποκαλούμε χρήμα, δεν είναι χρήμα αλλά ρευστό.


Οι πολύ συζητούμενες εκφράσεις…
- Χρήματα που μας έδωσαν οι δανειστές μας.
- Δίκαιο είναι να μας ζητούν τα χρήματα που μας δάνεισαν.
- Χρήματα που στερήθηκαν οι πολίτες άλλων χωρών, για να μας δανείσουν.
- Χρήματα μας έδωσαν χρήματα πρέπει να πάρουν.
- Αυτοί δανείζονται με υψηλότερο επιτόκιο και μας δανείζουν με χαμηλότερο.

Είναι λαθεμένες· δεν μας έδωσαν χρήματα, μας έδωσαν ρευστό και εάν κάποιοι μας έδωσαν χρήματα (όπως τα ασφαλιστικά ταμεία που το χρήμα τους προέρχεται από παραγωγική εργασία), οι συνεργαζόμενες τράπεζες αντικατέστησαν και αυτό με ρευστό.
Το ρευστό δεν είναι χρήμα (περιέχει όμως χρήμα).
Ρευστό που δεν στερήσαμε από κανέναν, μας δάνεισαν συναλλακτικό μέσο που εκχωρείται στις τράπεζες (συνεργάτες της κεντρικής ευρωπαϊκής τράπεζας) από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με την μέθοδο FIAT και με  πολλαπλασιαστή ένα προς 20 (5% συμμετοχή).   

Είναι αληθές ότι αυτοί που μας δάνεισαν δανείζονται με υψηλότερο επιτόκιο, δανείζονται για τις δικές τους ανάγκες, δεν τα δανείζονται για να μας τα εκχωρήσουν (εάν δεν τα χρειάζονται ας μην τα δανειστούν), τα χρήματα που μας δανείζουν προέρχονται δανεικά από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα με χαμηλό επιτόκιο, μας δανείζουν για να πάρουν πίσω αυτά που λανθασμένα μας δάνεισαν στο παρελθόν (τα υψηλά επιτόκια που μας είχαν επιβάλλει  και είχαν δοθεί με δικό τους ρίσκο), ο δικός τους δανεισμός πραγματοποιείται με σκοπό την εξάλειψη του δικού τους ρίσκου.

Για να επιβεβαιώσουμε την διαφορά χρήματος και ρευστού,  ας προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την έκφραση...

«Έσοδα από ορυκτό πλούτο που καλύπτουν τις δανειακές μας υποχρεώσεις».
Θεωρώντας λαθεμένα ότι το χρέος μας είναι στατικό (όπως το χρήμα που το εκφράζει), αποδεχόμαστε ότι το χρέος μας είναι το ποσό που έχουμε δανειστεί (χωρίς τους επιπρόσθετους τόκους)  όπως μας έχουν πείσει οι πολιτικοί μας και οι δημοσιογράφοι, το ποσό αυτό ας το κατονομάσουμε (320 δισεκατομμύρια) όσα και ο δανεισμός μας.
Τα έσοδα από τον ορυκτό μας πλούτο ας δεχθούμε έχουν υπολογισθεί σε 360 δισεκατομμύρια, σε βάθος 30 ετών αρχίζοντας την απόδοση από το  11ο έτος από την έναρξη της  εκμετάλλευσης και για τα 20 επόμενα χρόνια.
Με δεδομένο ότι πρόκειται για χρήμα, μαθηματικά σκεφτόμενοι αποδεχόμαστε ότι τα έσοδα μας 360 δισεκατομμύρια, υπέρ καλύπτουν το χρέος μας των 320 δισεκατομμυρίων και μας περισσεύουν 40 δισεκατομμύρια.
Δυστυχώς δεν μιλάμε για χρήμα αλλά για ρευστό.      
Το ρευστό τοκίζεται και το σημερινό χρέος (που δεν πρόκειται για χρέος αλλά για δανεισμό), στην δεκαετία μέχρι την πρώτη χρονιά που θα αποφέρει κέρδη η εξόρυξη θα έχει διαμορφωθεί σε χρέος  430 δισεκατομμύρια (με χαμηλό επιτόκιο 3%), η εξόρυξη θα αποδίδει τα επόμενα 20 χρόνια, ποσό 18 δισεκατομμυρίων ετησίως, το χρέος όμως θα απαιτεί ετησίως τόκο 13 δισεκατομμυρίων, το καθαρό κέρδος εξόρυξης μετά την πληρωμή τόκων  θα αποδίδει έσοδα 5 δισεκατομμυρίων ετησίως για τα επόμενα 20 χρόνια, θα μειώσει λοιπόν το χρέος μας κατά 100 δισεκατομμύρια και από 430 δισεκατομμύρια που είχαν διαμορφωθεί στην δεκαετία πριν την πρώτη εξόρυξη θα  μειωθούν σε 330 δισεκατομμύρια.

Τα ορυκτά κοιτάσματα θα έχουν παραχωρηθεί στους δανειστές μας  και θα τους χρωστάμε και 330 δισεκατομμύρια, όλα αυτά συμβαίνουν γιατί κάποια φερέφωνα μας έπεισαν λαθεμένα για την αξία του χρέους μας και για το μέγεθος των εσόδων μας.   


Εγγύηση-επισφάλεια.

Ένα  βασικό αίτιο που επηρεάζει τα αιτιατά αποτελέσματα είναι η εγγύηση, ένα αίτιο που αφανώς επηρεάζει αυτά σε μεγάλο βαθμό, δεν επηρεάζει αριθμητικά αποτελέσματα που είναι εμφανή, επηρεάζει όμως το βασικότερο αιτιατό αποτέλεσμα που είναι η επισφάλεια. Αίτιο που χρειάζεται ιδική διερεύνηση.

Με την έκδοση ομολόγου, ο εκδότης εγγυάται την παρούσα αξία της τελευταίας καταβολής, την υποχρέωση των ενδιάμεσων καταβολών καθώς και το κτίσιμο της τελευταίας καταβολής  υπόσχεται ο εκδότης, εγγυάται όμως ο κάτοχος.
Εγγυητής για την εξόφληση ομολόγου καθιστάτε ο κάτοχος του.

Το επιτόκιο δεν μας το μείωσαν χαριστικά οι δανειστές μας· είναι αποτέλεσμα της μείωσης εγγυήσεων και επισφάλειας του δανειστή.
Μειωμένο επιτόκιο επιβάλλεται αυτοδικαίως εφ όσον η επιμήκυνση πραγματοποιείται με σκοπό την μείωση επισφάλειας του ομολόγου .
Επιβάλλεται αυτοδικαίως ο καθορισμός επιβολής επιτοκίου και σε περίπτωση σύναψης νέου δανεισμού έχοντας σκοπό την μείωση επισφάλειας ομολόγου.

Το ποσοστό μείωσης του επιτοκίου είναι υπολογίσιμο με συνάρτηση την προϋπάρχουσα δανειακή σύμβαση, μία μελέτη που μπορώ να σας αναπτύξω, θα μεταθέσω την ανάπτυξη αυτή στο μέλλον για να μην σας κουράσω σήμερα.

γράφει ο: Πέτρος Αλιμαντίδης
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Τηλ. 6939 868627
 
 
 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 789 guests και κανένα μέλος