Κοσμᾶ καί Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων σήμερα, 1η Ἰουλίου καί κάτι μ’ ἔσπρωχνε ἀπό χθές πρός τήν ἐκκλησία. Πῆγα, πού λέτε, τόν ἀνήμπορο καί ὑπερήλικα πεθερό μου νά κοινωνήσει. Συγχωρεῖστε μου τήν ἔπαρση, ἀλλά μ’ αὐτούς τούς δύο Ἁγίους ἔχω κάτι κοινό! Ἀπό τότε πού οἱ συμπατριῶτες μου περιφρόνησαν τά ἰ δ α ν ι κ ά καί τό ’ριξαν στά δ α ν ε ι κ ά, αἰσθάνομαι κι ἐγώ ἀνάργυρος, κοινῶς ἀπένταρος!..

 

Ὅλα πήγαιναν κατ’ εὐχήν, ὥσπου ὁ ἱεροκήρυκας ἐκτόξευσε ἕνα ἁμαρτωλό πύραυλο πού ἐξερράγη στά μοῦτρα μου! Κεντρικό θέμα τοῦ κηρύγματος ἦταν «ὁ φθόνος», καί πυροκροτητής «ὁ φθόνος ὁδήγησε τό Χριστό στό θάνατο, ἀφοῦ ἔτσι ἀποφάσισαν οἱ ὁμοεθνεῖς του Ἰουδαῖοι»!!!

 

Ὅταν κατάφερα νά δαμάσω τήν ὀργή μου καί νά σταματήσω τίς ἰλιγγιώδεις περιστροφές τοῦ τρούλου τῆς ἐκκλησίας, μάζεψα τά θραύσματα τῆς ἔκρηξης καί τά ταξινόμησα. Δέν μέ εἶπαν Θωμᾶ εἰκῇ καί ὡς ἔτυχε, ἀλλά ἐπειδή βάζω «τόν δάκτυλον ἐπί τόν τύπον τῶν ἥλων» καί ἰδοῦ τ’ ἀποτελέσματα τῆς δακτυλοσκοπίας: (Τί κρίμα πού ὁ ἀρχιμανδρίτης δέν ἦταν δίπλα μου νά τόν ρωτήσω):

 

Πῶς, πανοσιολογιώτατε, καταλήξατε στήν Ἰουδαϊκή ἰθαγένεια τοῦ Χριστοῦ; (Πρός ἀποφυγήν παρερμηνειῶν, ἐπιτρέψτε μου νά διευκρινίσω πώς δέν ἔχω τίποτα κατά τῶν Ἰουδαίων, ἀλλά εἶμαι ἄσπονδος ἐχθρός τῶν παραχαρακτῶν τῆς ἱστορίας!).

 

  1. 1.Δέν παραδέχεστε τό Σύμβολον τῆς Πίστεως; Γιά τόν Χριστό λέει καθαρά: «...τόν ἐκ τοῦ πατρός γεννηθέντα πρό πάντων τῶν αἰώνων». Ὑπῆρχαν Ἰουδαῖοι «πρό πάντων τῶν αἰώνων»;

 

  1. 2.Μήπως ξεχάσατε, πανοσιολογιώτατε, τήν περικοπή «ὁμοούσιον τῷ πατρί δι’ οὗ τά πάντα ἐγένετο;» Εἶναι «ὁμοοῦσιοι τῷ πατρί» οἱ Ἰουδαῖοι; Φυσικά ὄχι, γιά νά μή σᾶς πῶ ὅτι δέν εἶναι «ὁμοούσιοι» οὔτε μέ τόν γενάρχη τους τόν Ἀβραάμ, ἀφοῦ ὁ πρωτότοκος γιός του, ὁ Ἰσμαήλ, εἶχε μητέρα του τήν Αἰγυπτία Ἄγαρ, δούλα τῆς στείρας Σάρας πού ἦταν ἡ νόμιμη σύζυγός του! (Ἄς παραβλέψουμε καί τό ἁμάρτημα τῆς μοιχείας πού διέπραξε ὁ Ἀβραάμ!)

 

  1. 3.Μήν ἀποπειραθεῖτε νά προτείνετε, πανοσιολογιώτατε, ὅτι ἡ Ἰουδαϊκή ἰθαγενεια προέρχεται ἀπό τήν πλευρά τῆς Μαρίας! Ἐκτός ἀπό τήν Ἄγαρ πού μόλις ἀνέφερα (οἱ δύσπιστοι μποροῦν νά διασταυρώσουν τήν ἐγκυρότητα ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη, Γένεσις ΙΣΤ΄/1) ὁ γενάρχης τῶν Ἑβραίων «ἔσπειρε» πολλά νόθα παιδιά, ἀφοῦ οἱ ἀλλοδαπές παλλακίδες του ἦταν πολυάριθμες (Γένεσις ΚΕ΄/6).

 

Ἐπειδή «οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τό εὖ», θά παρακαλέσω τούς ἰεράρχες μας νά προσέξουν λίγες ἐπισημάνσεις τῆς ταπεινότητός μου:

 

  • Ἡ ἐποχή τοῦ «πίστευε καί μή ἐρεύνα» παρῆλθε ἀνεπιστρεπτί!

 

  • Ὕβρεις ὅπως: «γιατί ’ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νά τουρκέψει» πού σέ ἁπλῆ ἑλληνική σημαίνει: «ὁ Θεός θέλει νά γίνουμε μουσουλμάνοι» μᾶς ταπεινώνουν ἀνεπανόρθωτα!

 

  • Μήπως πρέπει ν’ ἀλλάξουν ἐπάγγελμα οἱ ἱερωμένοι πού, ἐνῶ κηρύσσουν τήν ταπεινοσύνη καί γνωρίζουν ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἔπλυνε τά πόδια τῶν μαθητῶν του, αὐτοί προσφωνοῦν τόν Θεό «Ἅ γ ι ο» καί τόν πατριάρχη «Π α ν α γ ι ώ τ α τ ο»;

 

Ἐπειδή δέν εἶμαι θεολόγος, ὑπογράφω ὡς
1η Ἰουλίου, 2011
Θ.Θεολόγης
ἱστοριοδίφης / συγγραφέας

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 182 επισκέπτες και κανένα μέλος