ΜΕΡΙΚΕΣ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΣΙΔΟΚΩΣΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΥΘΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΗΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ

 

1. Η πρόταση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα για την νέα πόλη των τριων Β, δημιουργεί εύλογα μερικά βασικά ερωτήματα:

 

Η ουσία της πρότασης του Γρηγόρη Κασιδόκωστα είναι ότι η Βουλιαγμένη είναι κάτι σαν μια πρότυπη πόλη. Δηλαδή τα έχει όλα και δεν της λείπει τίποτα.

 

Η πρόταση του Γρηγόρη Κασιδόκωστα προχωρά και υπόσχεται ότι όλες οι άλλες πόλεις πρέπει να μοιάσουν με τη Βουλιαγμένη. Αυτή είναι όλη η βάση της προεκλογικής του επιχειρηματολογίας και υπόσχεσης.

 

Για το λόγο αυτό δεν έχει ανακοινώσει πρόγραμμα για όλη την περιοχή. Είναι σαν να λέει, δείτε τη Βουλιαγμένη, αυτή είναι η πόλη πρότυπο, αυτή είναι το πρόγραμμά μου.

Το γεγονός του μη προγράμματος, τον απαλάσσει από συγκεκριμένες δεσμεύσεις και του επιτρέπει να μείνει σε γενικές διατυπώσεις για προστασία του περιβάλλοντος, καθαρή πόλη κ.λ.π. Δεν προχωρά στη διατύπωση λύσεων για τα συγκεκριμένα προβλήματα που μας απασχολούν. Και είναι πολλά.

 

2. Μια και ζούμε στη χώρα του Αριστοτέλη, στη χώρα που γεννήθηκε η  αναλυτική σκέψη, θα πρέπει να δούμε τα πράγματα λίγο πιο συγκεκριμένα.

Για το λόγο αυτό παρουσιάζουμε ένα αναλυτικό εργαλείο με μετρήσιμα στοιχεία για το Δήμο. Σκοπίμως δεν βάλαμε συγκριτικά στοιχεία για τους άλλους συνεννούμενους Δήμους.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

 

 

Δήμος Βουλιαγμένης

Πληθυσμός*

5.778

Έκταση ΣΕ τ.χλμ.*

 

5.805

 

1. Προστασία Περιβάλλοντος & Βασικές Υποδομές

Επάρκεια Δικτύου Ομβρίων Υδάτων

Όχι

 

Ο Δήμος διαθέτει πλατεία;

Όχι

 

Εφαρμογή Προγράμματος Ανακύκλωσης

Όχι

 

Εφαρμογή Προγράμματος Κομποστοποίησης

Όχι

 

Ύπαρξη δημοτικής συγκοινωνίας για αποφυγή του αυτοκινήτου.

Όχι

 

Δημοτικό Πάρκιγκ

Όχι

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:

(α) Η έλλειψη πλατείας συνιστά μία βασική έλλειψη για ένα Δήμο. Η πλατεία μίας πόλης είναι πλέον ένα αρχαϊκό – συμβολικό στοιχείο και όχι ένα τεχνικό έργο. Σε αυτήν συναντώνται απόψεις, γίνονται αντιπαραθέσεις, εκεί υπάρχει η «ψυχή», η αναφορά της πόλης. Τη θεωρούμε ως βασική έλλειψη.

 

(β) Πρόγραμμα Ανακύκλωσης: Ο δήμος Βουλιαγμένης θέλει να θεωρηθεί περιβαλλοντικό πρότυπο. Δεν έχει όμως ακόμη καταφέρει να κάνει ο ίδιος πρόγραμμα ανακύκλωσης. Πως θα το κάνει στους άλλους Δήμους (Βάρη, Βούλα) οι οποίοι ήδη έχουν προγράμματα ανακύκλωσης; Είναι λίγο υπερβολή να υποδεικνύεις στους άλλους κάτι που οι ίδιοι έχουν κάνει και εσύ δεν το έχεις αγγίξει. Εάν για παράδειγμα η Βουλιαγμένη είχε υιοθετήσει κάποιο καινοτομικό σύστημα ανακύκλωσης, θα είχε το δικαίωμα της υπόδειξης ή της καθοδήγησης.

 

(γ) Βασικό στοιχείο ενός Δήμου περιβαλλοντικού προτύπου είναι η βιώσιμη κινητικότητα. Δηλαδή η αποτροπή χρήσης του αυτοκινήτου και η χρήση άλλων μέσων. Ο Δήμος δεν έχει διαχειρισθεί το ζήτημα αυτό.

 

(δ) Δίκτυο ομβρίων: Ο Δήμος θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ομβρίων, που να καλύψει τις ανάγκες της Βουλιαγμένης. Οι υπάρχουσες υποδομές είναι ελλιπείς και αυτό γίνεται φανερό στις βροχές.


 

Κοινωνική Πολιτική - Υγεία & Πρόνοια

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

 

 

 

Λειτουργία ΚΑΠΗ

Όχι

 

Υποδομές για ΑμΕΑ σε Δημόσιες Υπηρεσίες & Δημόσιους Χώρους

Όχι

 

Γραφείο Εύρεσης Εργασίας & Υποστήριξης Ανέργων

Όχι

 

 

Βρεφονηπιακός Σταθμός

Όχι

 

Γραμμή Εξυπηρέτησης του Δημότη

Όχι

 

Παροχή  Ιατρικών Υπηρεσιών στα πλαίσια του Δήμου

Όχι

 

Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Όχι

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ:

Συνολικά θεωρούμε ότι ο Δήμος υστερεί σημαντικά στον τομέα Κοινωνικής Πολιτικής. Ίσως η δημοτική αρχή ως τώρα να θεώρησε ότι, στη Βουλιαγμένη δεν έχουν τέτοιες ανάγκες. Η έλλειψη όμως κοινωνικών υποδομών, όπως Βρεφονηπιακού σταθμού δημιουργεί πρόβλημα στις εργαζόμενες μητέρες, που αναζητούν λύση στους γειτονικούς Δήμους. Το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ υπήρχε, αλλά έχει σταματήσει. Άλλοι δήμοι το διατήρησαν με δικά τους έξοδα. Ομοίως η παροχή ιατρικών υπηρεσιών έχει σταματήσει.

Οι ελλείψεις αυτές οφείλονται σε ένα βαθμό στο μικρό μέγεθος του Δήμου και στη μη δυνατότητα να εξασφαλίσει αντίστοιχη τεχνογνωσία.

Επίσης η απουσία οργανωμένων δραστηριοτήτων για τα παιδιά (ΚΔΑΠ) κρίνεται ως βασική έλλειψη σε έναν ΟΤΑ. Πού είναι τα προγράμματα για τα παιδιά;

 

Πολιτισμός

Πνευματικό / Πολιτιστικό Κέντρο

Όχι

 

Δημοτική Βιβλιοθήκη

Όχι

 

Δημοτικός Κινηματογράφος

Όχι

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Ο Δήμος στερείται βασικών πολιτιστικών υποδομών και αντιστοίχων δραστηριοτήτων. Βασική κρίνεται η έλλειψη ενός πολιτιστικού Κέντρου, γύρω από το οποίο δημιουργείται και ενισχύεται η

 

 

Αθλητισμός

Κλειστό Γυμναστήριο

 

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Η απουσία Κλειστού Γυμναστηρίου στο Δήμο Βουλιαγμένης κρίνεται σημαντική. Ο Δήμος Βάρης διαθέτει ήδη δύο κλειστά Γυμναστήρια, το ίδιο και ο Δήμος Βούλας (τα οποία δεν επαρκούν)

 

 

Ψηφιακός Δήμος - Διαφάνεια & Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Λειτουργία Ιστοσελίδας

Όχι

 

Κατάλογος Υπηρεσιών στο Διαδίκτυο για την Υποστήριξη του Δημότη και την Καλύτερη Εξυπηρέτησή του

Όχι

 

Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου

Όχι

 

Δημοσίευση Αποφάσεων ΔΣ στο Διαδίκτυο

Όχι

 

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: Ο Δήμος υστερεί σημαντικά στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ενδεικτικό είναι ότι ο Δήμος δεν διαθέτει ούτε ιστοσελίδα.

Νομίζω ότι η ενημέρωση μέσω διαδικτύου και η παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες αποτελεί πρωτεύουσα υποχρέωση των ΟΤΑ.

Οι άλλοι δύο Δήμοι (Βάρη, Βούλα) έχουν οργανωμένες ιστοσελίδες και υπηρεσίες προς τους Δημότες.

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

 

Μέσα από την αναλυτική προσέγγιση μπορεί να καταλήξει κανείς στο συμπέρασμα ότι ο Δήμος Βουλιαγμένης έχει βασικές ελλείψεις.

Επομένως, ο ισχυρισμός ότι πρέπει να γίνουν όλοι οι Δήμοι όπως η Βουλιαγμένη δεν τεκμηριώνεται. Αντιθέτως είναι τουλάχιστον ένας υπερβολικός ισχυρισμός.

 

Βεβαίως πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάτι μας αρέσει στη Βουλιαγμένη. Αν θα λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένας «μύθος περί Βουλιαγμένης», αυτός πρέπει να αναζητηθεί όχι στη δράση μιας δημοτικής αρχής, αλλά στην παρουσία, κυρίως στο Λαιμό Βουλιαγμένης, μεγαλοπαραγόντων, εφοπλιστών κ.λ.π., που έχουν δημιουργήσει τη δική τους περιοχή. Ο Λαιμός Βουλιαγμένης, με τον Αστέρα, τις πλαζ, τους αστέρες που κατά καιρούς παρελαύνουν από την περιοχή κ.λ.π.,  δημιουργεί και ανήκει σε ένα γενικότερο εθνικό μύθο. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο της ταυτότητας της Βουλιαγμένης. Αυτό φαντασιώνονται όλοι ότι θα δημιουργηθεί και στην περιοχή τους. Συνεπώς παγιδεύονται στο «μύθο της πρότυπης Βουλιαγμένης».

 

Ιωάννης Σκουμπούρης,

Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., www.prasini-poli.blogspot.com

 

Δημοτικός Σύμβουλος ΒΟΥΛΑΣ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ – ΠΑΝ. ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ

 

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 163 guests και κανένα μέλος