Με την υπ. αριθ. (ΦΕΚ 90/Β/30-01-07) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολου Ανδρεουλάκου και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σάββα Τσιτουρίδη, γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες η αναζήτηση των παρακάτω εγγράφων...

Με την υπ. αριθ. (ΦΕΚ 90/Β/30-01-07) απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Απόστολου Ανδρεουλάκου και του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Σάββα Τσιτουρίδη, γίνεται αυτεπάγγελτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες η αναζήτηση των παρακάτω εγγράφων:

α) Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω Γήρατος, Αναπηρίας και Θανάτου όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων (Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και

β) Απόφαση Αναγνώριση Χρόνου Στρατιωτικής Υπηρεσίας όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων (Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας από τα Υπουργεία, τις αυτοτελείς Δημόσιες Υπηρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, διενεργείται υποχρεωτικά από την αρμόδια για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσία, χωρίς να απαιτείται πλέον σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου πολίτη.

Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) εξακολουθούν να αναζητούν και οι αρμόδιες Υπηρεσίες να εκδίδουν τις παραπάνω αποφάσεις μόνον, εφόσον ο πολίτης τις αναζητά προκειμένου να τις χρησιμοποιήσει σε φορείς που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης.

Η απόφαση τίθεται σε ισχύ από την 1η Μαρτίου 2007.

Ξεκάθαρα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και εμείς οι πολίτες, αλλά πολύ περισσότεροι οι υπηρεσίες ότι όπου καθιερώνεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση, οι δημόσιες υπηρεσίες υποχρεώνονται να αναζητούν οι ίδιες τα πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για την έκδοση της διοικητικής πράξης που ενδιαφέρει τον πολίτη.

Nα επιμένουμε και να καταγγέλουμε, όπου καταστρατηγείται.

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 361 επισκέπτες και κανένα μέλος