Απευθυνθήκαμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης για σοβαρότατο θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού με κρατική συνέργια. Συγκεκριμένα: θεωρούμε αδιανόητο και πέραν κάθε έννοιας δικαίου να απαλλάσσεται, με νόμο, της υποχρέωσης εισπράξεως και αποδόσεως αγγελιοσήμου, ημερήσια τοπική εφημερίδα και να υποχρεούται να εισπράττει και να αποδίδει το περιβόητο αγγελιόσημο (φόρο υπέρ τρίτων), εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, που κατά τεκμήριο μάλιστα είναι ασθενέστερη οικονομικά...

του Υπ. Ανάπτυξης

Απευθυνθήκαμε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης για σοβαρότατο θέμα αθέμιτου ανταγωνισμού με κρατική συνέργια.

Συγκεκριμένα: θεωρούμε αδιανόητο και πέραν κάθε έννοιας δικαίου να απαλλάσσεται, με νόμο, της υποχρέωσης εισπράξεως και αποδόσεως αγγελιοσήμου, ημερήσια τοπική εφημερίδα και να υποχρεούται να εισπράττει και να αποδίδει το περιβόητο αγγελιόσημο (φόρο υπέρ τρίτων), εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα, που κατά τεκμήριο μάλιστα είναι ασθενέστερη οικονομικά.

Ξέρετε τι απάντηση λάβαμε από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, της οποίας πολιτικός προϊστάμενος είναι ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γεώργιος Βλάχος, βουλευτής της περιφέρειάς μας, στον οποίο βεβαίως, κοινοποιήσαμε το έγγραφό μας;

Ότι η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ είναι αναρμόδια!

«…η Υπηρεσία μας έχει ως αποκλειστική αρμοδιότητα την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 703/77 “περί ελέγχου των μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού”, όπως ισχύει» και μας ενημερώνει ότι η καταγγελία μας «… τίθεται στο αρχείο της Υπηρεσίας μας επειδή ακριβώς δεν εμπίπτει στις διατάξεις του ν. 703/77, όπως ισχύει».

Ευχαριστούμε και συγχαίρουμε δημοσίως για την ταχεία απάντηση: 6 εργάσιμες ημέρες.

Αλλά εδώ, βεβαίως, τίθενται δύο θέματα:

1ον η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ιεραρχικά προϊσταμένη της Γενική Δ/νση Ανταγωνισμού πρέπει να μετονομαστούν – πράγμα που ελάχιστα μας ενδιαφέρει – ώστε να δηλώνουν αυτό που ενδιαφέρει ένα καπιταλιστικό κράτος: δηλαδή το μεγάλο κεφάλαιο των μονοπωλίων και των ολιγοπωλίων και η εξασφάλιση του «ελεύθερου ανταγωνισμού», που εστί μεθ’ ερμηνευόμενο ν’ ανταγωνιστεί στο ρινγκ της αγοράς «ο κατηγορίας μύγας» ή «πετεινού», τον «βαρέων βαρών» μποξέρ, με τους κανόνες που αυτός έχει επιβάλλει.

Βέβαια πρέπει να θυμίσουμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ότι το 80% των εργαζομένων απασχολείται στις μικρές επιχειρήσεις. Στις επιχειρήσεις κατηγορίας «μύγας» ή «πετεινού».

Το 2ο που πρέπει να γίνει και μας ενδιαφέρει, είναι να τροποποιηθεί και να συμπληρωθεί άμεσα ο νόμος, ώστε να συμπεριλάβει στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού τις αρμοδιότητες του εννοιολογικού της περιεχομένου.

Δεν μπορεί να είναι ταμπέλα χωρίς περιεχόμενο. Και πρώτιστο καθήκον και μέλημα κάθε ελεγκτικού μηχανισμού του ανταγωνισμού είναι ο Αθέμιτος Ανταγωνισμός.

Ιδού λοιπόν λαμπρό πεδίο δράσεως του νέου Υφυπουργού του εξ΄ Αττικής ορμώμενου Γ. Βλάχου. Η υπόθεση του αθέμιτου ανταγωνισμού, πέραν της ηθικής βάσεως, ενδιαφέρει την ίδια την οικονομική ανάπτυξη της χώρας, την εργασία και το «ασφαλιστικό».

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 353 guests και κανένα μέλος