Ι -  ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ
α) Η αλλαγή του νομίσματος, από δραχμή σε ευρώ, χωρίς  την  πρόληψη, για την επερχόμενη οικονομική επίπτωση και τις συνέπειες αυτής, με έμμεση συνέπεια την ακαριαία « πτώχευση » των Ελλήνων,  λόγω  μείωσης της  αγοραστικής  αξίας του εθνικού μας πλέον νομίσματος, σε σχέση, με τα των αντιστοίχων εταίρων μας, κρατών μελλών, της  Ε.Ε...

Συνοπτική ανάλυση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα 

Μέτρα αντιμετώπισης αυτής

 

Ι -  ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΑ ΑΙΤΙΑ

α) Η αλλαγή του νομίσματος, από δραχμή σε ευρώ, χωρίς  την  πρόληψη, για την επερχόμενη οικονομική επίπτωση και τις συνέπειες αυτής, με έμμεση συνέπεια την ακαριαία « πτώχευση » των Ελλήνων,  λόγω  μείωσης της  αγοραστικής  αξίας του εθνικού μας πλέον νομίσματος, σε σχέση, με τα των αντιστοίχων εταίρων μας, κρατών μελλών, της  Ε.Ε.

β) Η σκανδαλώδης, επικρατήσασα ασυδοσία και έλλειψης κρατικής ελεγκτικής επίβλεψης των τραπεζών, στον υπέρμετρο  και  αλόγιστο υπερδανεισμό, ο οποίος αποσκοπούσε αποκλειστικά στα τοκογλυφικά υπερκέρδη αυτών, αδιαφορώντας για την επερχόμενη, με μαθηματική ακρίβεια, αδυναμία  αποπληρωμών, με άμεση συνέπεια  την  αναπτυξιακή ύφεση, με εκατομμύρια ακάλυπτων επιταγών, γραμματίων, ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και σε ολοκλήρωση της συμφοράς, ήρθε το πλήθος των  κατασχεθέντων και  πτωχευθέντων  επιχειρήσεων, ακόμη  και ιδιωτών.

γ) Η  κρατική  αναπτυξιακή  εγκατάλειψη,  των  βασικών   εθνικών πλουτοφόρων  πηγών,  όπως  ο τουρισμός, η ναυτιλία, η γεωργία,  η κτηνοτροφία, η αλιεία, η βιομηχανία, η κατάργηση των πριμοδοτήσεων των εξαγόμενων προϊόντων και εμπορευμάτων, κλπ, κλπ.

δ) Ο κρατικός υπερδανεισμός, από  όλες τις  μεταπολεμικές  κυβερνήσεις, τόσο από το εξωτερικό, όσο και από το εσωτερικό, με έμμεσο δανεισμό, (γραμ. Ελλ. Δημ. ομόλογα Δομημένα, κλπ). η γνωστή λαθροχειρία στα ασφ/κά ταμεία, με αποκορύφωμα βεβαίως, την άκαιρη τέλεση των ολυμπιακών αγώνων, από την ελλειμματική ελληνική  οικονομία,  με σκοπό την «ωφέλεια  προβολής » και ό,τι  άλλο, των κρατούντων  και των  «παραφυάδων»  αυτών,  αδιαφορώντας  παντελώς,  για  το  πόσο  αυτές  οι  αλόγιστες ενέργειες, θα υποσκάψουν  εκ  βάθρων,  την  οικονομική  ανάπτυξη   και  το  μέλλον  της Ελλάδος.

ε) Η διάλυση  του  ελεγκτικού  και φοροεισπρακτικού   μηχανισμού (ΣΔΟΕ),  αλλά   και  η  αποδιοργάνωση  των  ασφαλιστικών  ταμείων, σε συνδυασμό και παράλληλα με την ανέλεγκτη διακίνηση πλαστικού χρήματος, με εικονικές επιταγές και γραμμάτια «ευκολίας», στις εμποροβιομηχανικές συναλλαγές, με την  καταφανέστατη  ανοχή  κυβερνώντων και τραπεζών, με  εγκληματικές  ευθύνες που  παραμένουν  ατιμώρητες. ( Πού  ήταν  το Υπουργείο  Εθνικής Οικονομίας, η Τράπεζα της Ελλάδος,  και  οι  λοιποί «αρμόδιοι»)

στ) Η ευθύνη και των Ελλήνων πολιτών, δεν ήταν καθόλου αμελητέα.

Αρρωστημένη  τάση,  πρόσκαιρου «υπερευδαιμονισμού»,  σε συνδυασμό με τον άκρατο μιμητισμό-μαϊμουδισμό, με την υποβοήθηση και των Μ.Μ.Ε, για την καλοπέραση με δανεικά, με πρωταρχικό μέλημα  το ακριβό ΙΧΕ, το σκάφος, το εξοχικό, τα πολλαπλά  ταξίδια  αναψυχής  και  της  κατασπατάλησης  ξένου  κεφαλαίου   (διακοποδάνεια, εορτοδάνεια, κλπ, κλπ.) 

 Συμπερασματικά, η οικονομική κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, θα μπορούσε να προσομοιασθεί, με κατοχική περίοδο  και εν πολλοίς με «εμπόλεμη κρίση».   


ΙΙ. ΜΕΤΡΑ  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ  ΤΗΣ  ΚΡΙΣΗΣ

α) Αμεση  περιστολή  των  οικονομικών απολαβών  της  άρχουσας τάξης, ήτοι υπουργών, βουλευτών, διοικητών  ΔΕΚΟ, κρατικών λειτουργών, (κοινώς όλων των  “golden  boys”),  με  παράλληλη ελαχιστοποίηση των διοικητικών  οργάνων,  με  συνενώσεις των κρατικών υπηρεσιών και των  αντίστοιχων  δήμων  και  κοινοτήτων. Ας σημειωθεί ότι  αριθμούμε  εξαπλάσιο  αριθμό  δημοσίων υπαλλήλων, από Ευρωπαϊκές χώρες με τον ίδιο πληθυσμό, με εμάς. 

β) Αμεση κρατική παρέμβαση για την διάλυση όλων των «καρτέλ» και των μεσαζόντων κάθε μορφής, με υποχρεωτική την επιβεβαίωση των κοστολογίων σε βασικά είδη, όπως, πετρέλαιο, βενζίνη, γαλακτοκομικά, δημητριακά, τρόφιμα, εικονικές εκπτώσεις Super Market,‘υπό’ και ‘υπέρ’ τιμολογήσεις εμπορευμάτων και  προϊόντων, με στόχευση πάντοτε τα αφανή και αφορολόγητα υπερκέρδη,  που  αναπόφευκτα, εκτινάσσουν κατακόρυφα τον πληθωρισμό, σε βαθμό που να έχει καταστεί η Ελλάδα, μία από τις ακριβότερες χώρες του κόσμου  και  με  άμεσες  επιπτώσεις, τόσο  στον τουρισμό, όσο  και στην επιδείνωση της υφιστάμενης φτώχειας.

γ) Αμεση κρατικοποίηση τριών τραπεζών, της Εθνικής, της Αγροτικής και του Ταμιευτηρίου, εις τρόπον ώστε, να επιβληθεί η  χρηματοδοτική αποστολή και των άλλων ιδιωτικών τραπεζών, στην αναγκαστική  ανταγωνιστική  ευθυγράμμιση, με τις  αμιγώς  κρατικές.

δ) Αμεση άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, για τους νεοπροσλαμβανόμενους, εις τρόπον ώστε, αφ’ ενός να υπάρξει  περιστολή των περιττών κρατικών δαπανών, αφ’ ετέρου δε, να καταστεί αποδοτικότερη  και  υπευθυνότερη η  εργασιακή  απόδοση,  εξαλείφοντας  οριστικά  από τους πολιτικούς, την πηγή της εύκολης ψηφοθηρίας και της  σύμπραξής  τους,  στην  επιβράβευση  της  αναξιοκρατίας, με την παράλληλη ανάσχεση της πνευματικής  και επιμορφωτικής των  ανέλιξης, αφού διασφαλίζονται βιοποριστικά, δια  βίου.

ε) Αμεσος διπλασιασμός των κατωτάτων ορίων, συντάξεων και  μισθών, ξεπερνώντας τα όρια της φτώχειας και ευθυγραμμιζόμενα με τα αντίστοιχα των Ευρωπαίων συναδέλφων των.

Δεν είναι νοητές εντολές και οδηγίες, του διευθυντηρίου των Βρυξελλών, για περιστολές  και  επιτηρήσεις  οικονομικές,  αγνοώντας την  καταφανέστατη  συγκριτική  ανισότητα, στον τομέα  των  κατωτάτων μισθών και συντάξεων.

Ας υπάρξει κάποτε, έστω και η  μερική  σύγκλιση των ακροτήτων, περιορίζοντας εις το ελάχιστο, την υπάρχουσα άκρατη ανισοκατανομή, του εθνικού μας  εισοδήματος και πλούτου, με αποκλειστική ευθύνη  των  πολιτικών.

στ) Σε ποιά λογική εδράζεται, η  αναλογικά υπέρμετρη  στρατιωτική δαπάνη,  που  κατ’ έτος  επιβαρύνει  τον  ελληνικό  κρατικό  προϋπολογισμό, με βασικό αιτιολογικό κυρίως   «τον εξ ανατολών κίνδυνο», εφ’ όσον «υποτίθεται» ότι είμαστε, αφ’ ενός μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και αφ’ ετέρου, του στρατιωτικού σκέλους του ΝΑΤΟ.

Εάν αυτές οι «συμμαχίες», δεν παρέχουν την  διασφάλιση της  εδαφικής ακεραιότητας και υπόστασης της Ελλάδος,  ποιόν σκοπό εκπληρούν, αφού  προφανώς θα μείνουν παντελώς αμέτοχες, στην  όποια τυχόν απειλή και εμπλοκή.

Συνεπώς, το επιζητούμενο απο τις συμμαχίες  μας, είναι η  μόνιμη και κατ’ έτος οικονομική αφαίμαξη, για «άχρηστους» εξοπλισμούς, επ’ ωφελεία των συμμάχων προμηθευτών, κατέχοντες έτσι οι Ελληνες την μεγαλύτερη αναλογική συμμετοχή στο κατά  κεφαλήν εισόδημα.

Διερωτάται κανείς εάν σε αυτό μπορεί να δωθεί άλλος χαρακτηρισμός, πλην του σαφέστατου εκβιασμού και αντίστοιχα οι πολιτικοί πόση «υποτελική»  ανεκτικότητα  πρέπει να έχουν  διαχρονικά  επιδείξει προς τους «συμμάχους» μας, εκτός και εάν συνέτρεχε παράλληλα  άδηλη  υποκρυπτόμενη  και  μη  ανακοινώσιμη ωφέλεια.

Αμεσα, εν πάσει περιπτώσει,  επιβάλλεται η δραστική  μείωση,  με στόχο την ελαχιστοποίηση των εξοπλιστικών δαπανών, επ’ ωφελεία της  παιδείας, της περίθαλψης, της κοινωνικής συνδρομής στούς ασθενέστερους  οικονομικά, της ανεργίας, δωρεάν παιδείας  και της οικονομικής  ανάπτυξης  της  Ελλάδος.  

ζ) Τα ανωτέρω μέτρα, για να τύχουν εφαρμογής με αποτελεσματικότητα, θα πρέπει να υπάρξει, αναγκαστική πολιτική συναίνεση και καθολική σύμπραξη όλων των πολιτικών παρατάξεων, εάν βεβαίως επιθυμούν να αισθάνονται και να είναι συνειδητά ΕΛΛΗΝΕΣ, μεταβάλλοντες το «επάγγελμα» του πολιτικού, σε «λειτούργημα».

Το πολιτικό κόστος είναι ατομικό ενδιαφέρον των  πολιτικών και σαφέστατα παντελώς αδιάφορο για τον  Ελληνα  ψηφοφόρο,  που στην  παρούσα  κρίσιμη  κατάσταση, προέχει  πάντων  η  ανάγκη της  προσωπικής  και  οικογενειακής του  αξιοπρεπούς επιβίωσης, συνειδητοποιώντας την τεράστια ευθύνη όλων των πολιτικών, αλλά και την ατομικά, δική του.

η) Η επιβεβλημένη εφ’ εξής  ριζική αλλαγή της  υφιστάμενης  νοοτροπίας, πολιτικών και  πολιτών, για την εμπέδωση της ανάγκης προσαρμογής, στην διαμορφωθείσα παγκόσμια οικονομική κατάσταση, αποτελεί αναπόδραστη πραγματικότητα, μακροχρόνιας διάρκειας,  που  όσο  ταχύτερα  ευθυγραμμισθούμε  με  αυτήν,  τόσο ανωδυνότερα,  θα  τύχουμε  της,  μερικής  έστω,  αποθεραπείας.

 

Νίκος  Γ.  Θωκταρίδης

(Οικονομολόγος - Φοροτεχνικός)

 

Διαφήμιση (2)

Προσεχή Γεγονότα

Καμία εκδήλωση

Διαφήμιση (1a)

ebdomi-dimosiefseis

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 84 guests και κανένα μέλος