Σήμερα το αναγνωρίζουν ακόμα και οι πιο ακραιφνείς φιλο-ευρωπαϊστές, εντός και εκτός της χώρας
Γράφει ο: Γιάννης Τόλιος, σχολιάζει ο Κώστας Βενετσάνος

 

Δεν αποφεύγεις έναν πόλεμο με το να τον αναβάλλεις!
Ν. Μακιαβέλλι
 
 

Προλεγόμενα Κώστα Βενετσάνου

Σπανίως παραχωρώ τη στήλη μου σε μια προσωπικότητα - διακεκριμένη ή μη - αλλά θα επαναλάβω τη σπάνια διάθεση και σήμερα, με τον διδάκτορα Οικονομικών, πρόεδρο του ΜΑΧΩΜΕ και στέλεχος της ΛΑ.Ε. Γιάννη Τόλιο, όπως και στο παρελθόν, με τον Φώτη Κουβέλη, τον Βύρωνα Πολύδωρα κ.ά.

Το ακόλουθο άρθρο του Γιάννη Τόλιου είναι απόσπασμα της 2ης έκδοσης του λίαν επίκαιρου βιβλίου του: «Η μετάβαση στο Εθνικό νόμισμα». Αφετηρία εξόδου από την κρίση, όπου με απλό, όσο γίνεται τρόπο, καταδεικνύει, χωρίς να ξεφεύγει από την επιστημονική υπευθυνότητα και ανάλυση, γιατί ήταν μέγα λάθος η ένταξη στο ευρώ, στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Μεγαλύτερο ωστόσο λάθος θα είναι η παραμονή σ’ αυτή, όπως έχει συνειδητοποιήσει το όλο και μεγαλύτερο, πλέον, μέρος του ελληνικού λαού.

Στο βιβλίο αυτό αναφέρει τις θετικές προοπτικές της μετάβασης στο εθνικό Νόμισμα, όσο και τις προσωρινές δυσκολίες. Κι ακόμα ξεκαθαρίζει πως η μετάβαση στο Εθνικό Νόμισμα είναι αναγκαία προϋπόθεση εξόδου από την κρίση, αλλά όχι από μόνη της αρκετά ικανή. Κάνει μια αναφορά, όπως είναι φυσικό, στο Γ’ Μνημόνιο, καθώς και στην ΕΞΟΔΟ (exit) γενικά, για να καταλήξει στο γνωστό «θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία»!

Να προσθέσω μόνον τούτο:

Η μάχη για την έξοδο από το ευρώ, είναι, όχι μόνο προϋπόθεση για την έξοδο από την κρίση, αλλά προϋπόθεση για την ελευθερία μας ως Έθνους, προϋπόθεση για τη διασφάλιση των δημόσων αγαθών και της ιδιωτικής περιουσίας μας. Προϋπόθεση για την αποφυγή ενός μελλοντικού αναπόφευκτου πολέμου καταστολής! Θα τ’ αναπτύξω σε προσεχή αρθρογραφία μου.

Ο λόγος τώρα στον φιλοξενούμενο.

 


 

Η ένταξη στο ευρώ ήταν μέγα λάθος, το οποίο σήμερα αναγνωρίζουν ακόμα και οι πιο ακραιφνείς φιλο-ευρωπαϊστές, εντός και εκτός της χώρας.

Οι κυριότεροι λόγοι είναι τρεις. Ο πρώτος λόγος έχει να κάνει με την ίδια τη θεσμική δομή της Ευρωζώνης, η οποία δεν επιτρέπει, όχι μόνο το σχεδιασμό και υλοποίηση μιας εναλλακτικής οικονομικής πολιτικής, αλλά ούτε και μια αποτελεσματική αντικυκλική οικονομική πολιτική, την οποία ωστόσο θεωρούν αναγκαία όλα τα πολιτικά κόμματα. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την ενίσχυση των τάσεων αποβιομηχάνισης και αναδιάρθρωσης της ελληνικής παραγωγικής βάσης προς τους τομείς των υπηρεσιών, της κατανάλωσης και των τραπεζών. Οι συγκεκριμένοι τομείς αποδείχτηκαν αδύναμοι να αντεπεξέλθουν στους κλυδωνισμούς της οικονομικής κρίσης, ενώ από την άλλη δεν υπήρχαν μηχανισμοί κοινοτικής αλληλεγγύης, με δραματικές επιπτώσεις στον ελληνικό λαό και συνολικά στη χώρα.

Τέλος, η Ελλάδα εισήλθε στην ONE ως «λαθρεπιβάτης», δηλαδή χωρίς να πληρεί τα «πραγματικά» αλλά ούτε και τα «τυπικά» κριτήρια σύγκλισης (εισόδου). Υπεύθυνοι για την ένταξη είναι οι αστικές δυνάμεις της χώρας και οι κυρίαρχες ελίτ των Βρυξελλών, που για διαφορετικούς λόγους μεθόδευσαν τη συμμετοχή της, χωρίς να ενημερωθεί, ούτε να ερωτηθεί ο ελληνικός λαός για το τί σημαίνει Ευρωζώνη.

Ειδικότερα στο θέμα του ύψους του χρέους, έγινε το γνωστό «μασάζ» με το swap της Goldman Sachs, ενώ η ισοτιμία ευρώ/δραχμής υπερεκτιμήθηκε. Στην πορεία, η πολλά υποσχόμενη οικονομική σύγκλιση, μετατράπηκε γρήγορα σε απόκλιση. Οι πολιτικές μνημονίων έδωσαν την «χαριστική βολή» με αποτέλεσμα η ελληνική οικονομία και ο ελληνικός λαός να βιώνει σήμερα μια τρομερή καταβύθιση, που έχουν φέρει τη χώρα στα πρόθυρα της Κόλασης! Κατά συνέπεια αν ήταν σοβαρό λάθος η ένταξη στην Ευρωζώνη, θα ήταν πολύ μεγαλύτερο λάθος η παραμονή σ’ αυτήν.».

Ποιες θεσμικές ρυθμίσεις της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. θέτουν αξεπέραστα εμπόδια στην πολιτική προοδευτικής – φιλολαϊκής εξόδου από την κρίση;

Τόσο από τη μελέτη του ευρωπαϊκού – οικονομικού, θεσμικού – πλαισίου της ΟΝΕ, όσο και από την πρόσφατη ελληνική εμπειρία, μπορούμε να διακρίνουμε τα εξής εμπόδια που μπαίνουν στην πολιτική της προοδευτικής εξόδου από την κρίση: Πρώτον, το ίδιο το πλαίσιο της ΟΝΕ δεν επιτρέπει, την ανάπτυξη αντικυκλικών οικονομικών πολιτικών, τόσο με δημοσιονομικά, όσο με νομισματικά και άλλα μέσα. Χαρακτηριστική η δήλωση του προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνκερ στις αρχές του 2016, ότι: «δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατική επιλογή ενάντια στις συνθήκες της Ε.Ε.». Δημιουργείται επομένως εντός της ΟΝΕ, ένας πολιτικός μονόδρομος επιβαλλόμενος με νομικά και θεσμικά μέσα. Δεύτερον, οι υπερεξουσίες, της ΕΚΤ που καθορίζουν το εποπτικό πλαίσιο των συστημικών και μη-συστημικών τραπεζών, καθώς και την παρεχόμενη ρευστότητα στα τραπεζικά ιδρύματα των κρατών-μελών, παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επιβολή της βούλησης των κυρίαρχων ελίτ της Ευρωζώνης, σε βάρος των αδύναμων.

Τρίτον, η εξάρτηση συγκεκριμένων τομέων και κλάδων της εθνικής οικονομίας, από χρηματοδοτικά προγράμματα κοινοτικών ταμείων, τα οποία σε μια ενδεχόμενη ρήξη με το πλαίσιο της ΟΝΕ, είναι πιθανό να οδηγήσουν σε de facto διακοπή μέρους αν όχι του συνόλου των κονδυλίων, δημιουργεί μια πρόσθετη ασφυξία στην εθνική οικονομία.

Τέταρτον, η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της κοινοτικής νομοθεσίας, έχει δημιουργήσει συγκεκριμένους κανόνες στο «οικονομικό παιχνίδι» υπέρ των ισχυρών πολυεθνικών και εθνικών ομίλων, που βραχυπρόθεσμα δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή ενός εναλλακτικού οικονομικού σχεδίου.

Τέλος οι δεσμεύσεις των δανειακών συμβάσεων και των Μνημονίων δημιουργούν ένα ακόμα πιο ισχυρό ασφυκτικό μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας, που δεν αφήνουν περιθώρια εφαρμογής εναλλακτικής πολιτικής με βάση τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και συνολικά της χώρας.


σ.σ. Επειδή όλα τα παραπάνω είναι γνωστά πλέον και επώδυνα αισθητά, επιβάλλεται η άμεση (χτες) έξοδος από την ΟΝΕ και αντικατάσταση του ευρώ με εθνικό νόμισμα: Πρωτοποριακό, καινοτόμο, σύγχρονο, επαναστατικό. Και αυτό είναι το μοναδικό - όχι εναλλακτικό ή παράλληλο - Ηλεκτρονικό, χωρίς παρέμβαση Τράπεζας και αναφορά ισοτιμίας στους συντελεστές παραγωγής: Εργασία - Κεφάλαιο - Γη και Περιβάλλον (Ήλιος, ατμόσφαιρα κ.λπ.).

 

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 80 guests και κανένα μέλος