H καθηγήτρια Βούλα Λαμπροπούλου και Βουλιώτισσα δικαιώνεται στον αγώνα της να γίνει Σπίτι Πολιτισμού και Εστία Μουσών, ένα παλιό κλασικό, πέτρινο σπίτι στη Βούλα, ιδιοκτησία της Ακαδημίας Αθηνών.

Μέχρι σήμερα, όποτε απευθυνόταν στη Δημοτική Αρχή, άκουγε ότι στην περιοχή (επί της Βασ. Παύλου) λίγο πριν την πλατεία, δεν επιτρέπεται αυτή η χρήση!

Δεν επιτρέπεται δηλαδή να γίνει Σπίτι Πολιτισμού και Βιβλιοθήκη του Δήμου.

Ετσι λοιπόν απευθύνθηκε στην επίτιμο Σύμβουλο Επικρατείας Ιωάννα Μαρή, η οποία υπηρέτησε δεκαπέντε χρόνια στο Ε’ Τμήμα του ΣτΕ και η οποία κατέθεσε γνωμάτευση με θέμα «Εάν οι πολεοδομικές διατάξεις του Δήμου Βούλας επιτρέπουν τη χρήση κτηρίου για τον πολιτισμό, και βιβλιιοθήκη, εις το επί των οδών Αισώπου 2 και Βασ. Παύλου παραδοσιακό κτήριο, ιδιοκτησίας της Ακαδημίας Αθηνών».

Τι γράφει εν κατακλείδι η Ι. Μαρρή:

«Σαφής γίνεται η διάκριση από το νομοθέτη μεταξύ των κτηρίων χρήσεως κατοικίας ή πολιτισμού, όπου ο άνθρωπος ικανοποιεί ατομικές, φυσικέςκαιπνευματικέςτουανάγκες, καιτωνκτηρίωνχρήσεωςεμπορικήςήβιομηχανίαςκλπ., όπουκάποιοςασκείμεσκοπότοκέρδος,τηνεπαγγελματικήτουδραστηριότητα. Ο σκοπός του νομοθέτη που ίδρυσε τέτοια διαφορετική μεταχείριση είναι η διαφορά των δύο χρήσεων και από άποψη εξωτερικής εμφάνισης του κτηρίου, και από άποψη θορύβου, κίινησης και ενόχλησης προς τους κατοίκους προκαλούμενης κατ’ ανάγκην από μια επαγγελματική χρήση. Τουναντίον η χρήση για πολιτισμό ομοιάζει προς τη χρήση κατοικίας και εξωτερικά και από άποψη όχλησης - διότι πολιτισμός και πολιτιστικές συναντήσεις μπορούν να γίνονται και στις κατοικίες χωρίς κανένας να ενοχληθεί. Δεν υπάρχει όχληση διότι η κίνηση είναι κατ’ ανάγκην μικρή και αθόρυβη και η εξωτερική εμφάνιση του κτηρίου δεν διαφοροποιείται από εκείνην της κατοικίας.

Ο νέος νόμος 4269/2014 (ΦΕΚ 142Α), ο οποίος προβλέπεται ότι θα αντικαταστήσει όλες τις προηγούμενες διατάξεις, προβαίνει σε νέα χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση. Οι προβλεπόμενες κατηγορίες κατοικίας Κ1, κατοικίας επιπέδου γειτονιάς, και λοιπές προβλέπουν σαφώς χρήσεις κτηρίων πολιτισμού (Αρθρο 16, 1.5 - άρθρο 17, 1.3)».

Και καταλήγει η Ι. Μαρρή: «Θεωρώ ότι είναι απολύτως σύμφωνη με τις ισχύουσες, παλαιές εξίσου καθώς και με τις νέες πολεοδομικές διατάξεις και πιστεύω ότι η απόφαση του Δήμου να επωφεληθεί της ανιδιοτελούς προσφοράς των δημοτών, θα εμπλουτίσει το Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης με μια νέα πολιτιστική χρήση αναγκαία περισσότερο από ποτέ στους καιρούς μας».

Μετά ταύτα η Βούλα Λαμπροπούλου επανέρχεται στη Δημοτική Αρχή, με νέα επιστολή της, σημειώνοντας:

«Κύριε Δήμαρχε,

Γνωρίζετε βέβαια για την … αλληλογραφία των τελευταίων ετών μεταξύ του Δήμου (των προηγουμένων Δημάρχων) και εμού σχετικώς με το κτήριον της οδού Αισώπου 2 και Βασιλέως Παύλου, το οποίον κατά την επιθυμίαν όλων σχεδόν των κατοίκων της Βούλας θέλουμε να γίνει «Σπίτι Πολιτισμού» - «Εστία Μουσών».

Την τελευταία φορά που μιλήσαμε μαζί (ανεπίσημα), μου είπατε πολύ ευγενικά και πρόθυμα ότι δεν θα είχατε αντίρρηση, αν ήταν δυνατόν να προσκόμιζα μια γνωμάτευση από το αρμόδιο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πράγμα το οποίο έκανα.

...Προς ευόδωση του ευγενικού αυτού σκοπού αναμένουμε την απάντησή σας».

Στη Δημοτική συνεδρίαση της 31/3/15, ο επικεφαλής της “Δημοτικής Βούλησης” Δημοσθένης Δόγκας, αναφέρθηκε στο θέμα και κατέθεσε τη γνωμάτευση, στο Προεδρείο.

Ο Δήμαρχος επιφυλάχθηκε να τη μελετήσει.

Ελπίζουμε κι εμείς ότι ανοίγει ο δρόμος για τον πολιτισμό!

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 395 guests και κανένα μέλος