“Καθαρές και οργανωμένες οι ελεύθερες παραλίες στο Δήμο ΒΒΒ”

“Καθαρές και οργανωμένες οι ελεύθερες παραλίες στο Δήμο ΒΒΒ”

Aλλά και προβλήματα με λύματα...

Aλλά και προβλήματα με λύματα...

More...
Γιατί λέμε ΟΧΙ στην επέκταση της μαρίνας της Βουλιαγμένης

Γιατί λέμε ΟΧΙ στην επέκταση της μαρίνας της Βουλιαγμένης

Mιλούν μόνο με αριθμούς και νούμερα, αγνοώντας τον πολίτη, τον κάτοικο, τον δημότη εντέλει τον ίδιο τον ανθρώπινο παράγοντα.

Mιλούν μόνο με αριθμούς και νούμερα, αγνοώντας τον πολίτη, τον κάτοικο, τον δημότη εντέλει τον ίδιο τον ανθρώπινο παράγοντα.

More...

Τελευταίο Φύλλο


Αρ.Φύλλου:1135-06-06-2020

Την αντικατάσταση του νόμου «Κλεισθένη» και την επανεξέταση τους στη βάση της πρότασης που είχε καταθέσει η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), την οποία  επαναφέρει για συζήτηση, όπως διατυπώθηκε στο ετήσιο συνέδριό της. Πρόταση για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και την αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διότι το υπάρχων νομοσχέδιο «δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στα δύο χρόνια που διήρκησε ο διάλογος».

Mεταρρύθμιση της Δημόσιας Διοίκησης και Αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η πρόταση και επ’ αυτής η ΚΕΔΕ κατέληξε σε ψήφισμα στη λήξη του συνεδρίου, κατά πλειοψηφίαν.

Επίσης προτείνει την αναθεώρηση κάποιων άρθρων του Συντάγματος, εν όψει της συνταγματικής αναθεώρησης που επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Μεταρρυθμίσεις στρατηγικού χαρακτήρα για τα οικονομικά.
Εφαρμογή του Ν. 3852/2010 και αποκατάσταση της νομιμότητας στην απόδοση των ΚΑΠ
Δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στου δήμους.
Οριστική επίλυση μισθολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων των αιρετών.
 

ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο μιας Νέας Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είναι αναγκαίο να καταστεί η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της χώρας, αλλά και γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.

Για το λόγο αυτό ως Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ αποφασίζουμε :

1ο. Υιοθετούμε την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με στόχο την Ανάπτυξη της Χώρας και τη Βελτίωση των Υπηρεσιών στους Πολίτες».

2ο. Για τα επίκαιρα και τα άμεσης προτεραιότητας ζητήματα αποφασίζουμε τα ακόλουθα.

  1. H ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Προτείνουμε την αναθεώρηση των άρθρων 101 και 102 και συμπληρω-ματικά των άρθρων 43, 56, 76, 78 και 98 του Συντάγματος με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις :

  1. Συνταγματική αποτύπωση του νέου ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ενός ριζικά αναμορφωμένου διοικητικού συστήματος (Επιτελική Κεντρική Διοίκηση – Κεντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση να συναποτελούν μία «λειτουργική ενότητα» – Ανάθεση ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ – Προσδιορισμός των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής σχέσης, της εγγύτητας και της επικουρικότητας – Διακριτός θεσμός Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης).
  2. Συνταγματική καθιέρωση «Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης» (ως επίσημου κοινού θεσμικού εκπροσώπου της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης απέναντι στην εκτελεστική εξουσία και την κεντρική διοίκηση).
  3. Ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο για τους φορολογικούς πόρους των ΟΤΑ Επιτακτικότερη η διάταξη που επιβάλει τη μεταφορά πόρων παράλληλα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Να παρασχεθεί στον νομοθέτη η δυνατότητα να αναθέσει τον καθορισμό και την είσπραξη συγκεκριμένων φόρων από τους ίδιους τους ΟΤΑ, χωρίς επιβάρυνση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών και με δημιουργία μηχανισμού αναδιανομής για άρση των ανισοτήτων.
  4. Συνταγματική θωράκιση τη προβλεπόμενης οικονομικής αυτοτέλειας της ΤΑ, με δέσμευση που θα αποκλείει αποφασιστικά την ανάμειξη του κανονιστικού νομοθέτη και των Υπουργείων στην απόδοση και την κατανομή των πόρων, είτε αυτοί είναι οι σημερινοί ΚΑΠ είτε αφορούν την είσπραξη και απόδοση άλλου ενιαίου φόρου, όπως για παράδειγμα ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.
  5. Ειδική συνταγματική ρύθμιση για την άσκηση εποπτείας στους ΟΤΑ και τη διεύρυνση της διαφάνειας (Ρητή συνταγματική διατύπωση ότι «η εποπτεία που ασκεί το Κράτος περιορίζεται αποκλειστικά σε τυπικό έλεγχο νομιμότητας» – Κατοχύρωση ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει τον έλεγχο νομιμότητας – Ενίσχυση της διαφάνειας με θεσμούς δημοσιότητας σε τοπικό επίπεδο με τη χρήση του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών).
  6. Συνταγματική κατοχύρωση υποχρεωτικής διαβούλευσης και νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή στο νομοθετικό έργο των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ώστε για κάθε νομοσχέδιο που αφορά ζητήματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης να προηγείται υποχρεωτικώς διαδικασία διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της και οι θεσμικοί φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν οι ίδιοι νομοθετικές πρωτοβουλίες).
  7. Συνταγματικές τροποποιήσεις ως προς το εκλογικό σύστημα και τα πολιτικά δικαιώματα στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ειδική συνταγματική διάταξη, που να προβλέπει ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο εκλογικό σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (αν δεν επιτυγχάνονται αυξημένες πλειοψηφίες), θα ισχύουν από τις μεθεπόμενες εκλογές – Ακώλυτη συμμετοχή όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις βουλευτικές εκλογές)
  8. O ΝΟΜΟΣ 4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)

Ο Νόμος 4555/2018 («Κλεισθένης») δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν στα δύο χρόνια που διήρκεσε ο διάλογος :

Δεν βελτιώνει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Περιορίζεται μόνο στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος ανάδειξης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ Βαθμού, καθώς και στην αναιτιολόγητη συρρίκνωση της θητείας τους από τα πέντε, στα τέσσερα χρόνια.

Δεν διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα, ούτε διασφαλίζει στις Δημοτικές Αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το πρόγραμμα για το οποίο ψηφίστηκαν. Ενισχύει τη συναλλαγή και την αδιαφάνεια .

Επιχειρεί να επαναφέρει από το «παράθυρο» τις Κοινότητες, με το εκλογικό σύστημα, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την κατανομή της ΣΑΤΑ, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικά οπισθοδρόμηση.

Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυσης της αποκέντρωσης και προώθησης της Πολυεπίπεδης Διακυβέρνησης, όπως αυτά έχουν εκφραστεί, σχεδόν ομόφωνα, σε συνέδρια των αυτοδιοικητικών συλλογικών οργάνων.

Ενισχύει ακόμη περισσότερο το συγκεντρωτικό κράτος και καθιστά τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών «δικαστή–εισαγγελέα» σε βάρος των Δημάρχων και των Περιφερειαρχών.

Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή στο επίπεδο του Νομού, με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγματος.

Δεν υιοθετεί χρήσιμες σύγχρονες αλλαγές που συντελούνται στην Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο επαναφέρει την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Μάιος 2018)», την οποία έγκαιρα υπέβαλε η ΚΕΔΕ στην Κυβέρνηση και τα Πολιτικά κόμματα.

  1. TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της δημοσιονομικής προσαρμογής, έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από οποιονδήποτε άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Καταλήγοντας το ψήφισμα γράφει:

Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του 2018 της ΚΕΔΕ καλεί την Κυβέρνηση και τα Πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις της, που άλλωστε βασίζονται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και γενικότερα στο ευρωπαϊκό κεκτημένο, και να διατυπώσουν εξειδικευμένες προτάσεις ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος, για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, ώστε να μπορέσει η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλλει αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη της χώρας και στην κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.

 

Προτεινόμενο Video

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 223 επισκέπτες και κανένα μέλος