Μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών

Μέτρα για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών

από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024, απαγορεύεται η καύση κλαδεμάτων

από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου 2024, απαγορεύεται η καύση κλαδεμάτων

More...
Τροποποίηση σήμανσης οδών στην Ευρυάλη Βούλας

Τροποποίηση σήμανσης οδών στην Ευρυάλη Βούλας

Καλείστε να λύσετε το λαβύρινθο χωρίς το μίτο της Αριάδνης

Καλείστε να  λύσετε το λαβύρινθο χωρίς το μίτο της Αριάδνης

More...

Τελευταίο Φύλλο


Αρ.Φύλλου:1338-22-06-2024
Προμήθεια τροφίμων στο Δήμο Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης
 
Ελληνική Δημοκρατία
Νομός Αττικής
Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης
Δ/νση Οικονομικών
Τμήμα Προμηθειών
   Βούλα: 31-1-2014
   Aρ. Πρωτ.: 5780ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΩΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ »


ΟΔήμαρχοςΒάρηςΒούλαςΒουλιαγμένης

προκηρύσσει επαναληπτικό πρόχειρομειοδοτικόδιαγωνισμόμεσφραγισμένεςπροσφορέςτηςμεα/α 74/2013 μελέτηςτηςΔ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής,Παιδείας, Αθλητικών & Πολιτισμού καιμεκριτήριοκατακύρωσης:
Α )Γιαταείδη:
οπωροπωλείου (ΟΜΑΔΑΒ),
κατεψυγμέναείδη(ΟΜΑΔΑΓ),

κρεοπωλείου(ΟΜΑΔΑΔ),

κατεψυγμένα ψάρια(ΟΜΑΔΑΣΤ),

κατεψυγμένα κρέατα(ΟΜΑΔΑΗ) και

ελαιόλαδου(ΟΜΑΔΑΖ),

οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα προσφέρουν ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις %, η οποία θα υπολογίζεται στη νόμιμα διαμορφωμένη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους έκαστης ομάδας, κατά την ημέρα παράδοσης, όπως θα προκύπτε ιαπό το Δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Δ/νσης Ανάπτυξης του τμήματος Εμπορίου & Τουρισμού Περιφέρειας Αττικής

Β ) Για τα υπόλοιπα είδη τροφίμων, δηλαδή:

είδη παντοπωλείου (ΟΜΑΔΑΑ),

είδηαρτοπωλείου&ζαχαροπλαστικής (ΟΜΑΔΑΕ),

οιυποψήφιοιανάδοχοιθαπροσφέρουνενιαίαέκπτωσησεποσοστόεπίτοις%ηοποίαθαυπολογίζεταιαπότονενδεικτικόπροϋπολογισμόκάθεομάδαςόπωςαυτόςέχεισυνταχθείαπότηνΥπηρεσία(τεύχοςΤεχνικώνΠροδιαγραφών) της μελέτηςγιατην «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΩΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ », προϋπολογισμού 67.799,60 € (συμπεριλαμβανομένουΦΠΑ ) καισυγκεκριμένα 8 Ομάδες Προϊόντων.

   Ηπρομήθειαθαγίνεισύμφωναμετιςδιατάξειςτηςυπ. αρ. 11389/93 απόφασηςΕνιαίοςΚανονισμόςΠρομηθειώνΤοπικήςΑυτοδιοίκησης’ (ΕΚΠΟΤΑ),τουΝ. 2286/95 ‘ΠρομήθειεςτουΔημόσιουτομέακαιρυθμίσειςσυναφώνθεμάτωνκαιτουΝ.3463/06 (ΝέοςΔημοτικόςκαιΚοινοτικόςΚώδικας) , τηνΤεχνικήΜελέτημεα/α 74/2013 καιτηνμεαρ. Πρωτ. 69892/18-12-2013 σχετικήΔιακήρυξη.


Οδιαγωνισμός θα διενεργηθεί στο δημοτικό κατάστημα, Κ.Καραμανλή 18, Βούλα, την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα έναρξης 10.00 π.μ. και λήξη 10:30 π.μ , κατά την οποία λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η διαδικασία αποσφράγισης.

   Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται στο 5% επί του προϋπολογισμού της δαπάνης , ήτοι ποσό 3.390,00ή σεπερίπτωσηπροσφοράςανάομάδατο 5%επίτουπροϋπολογισμούτηςαντίστοιχηςομάδας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό είναι η παραλαβή της σχετικής διακήρυξης  από το Τμ. Προμηθειών του Δήμου (Δημ.Μπιτέλης , Αγγ. Ασημακόπουλος) με κόστος 5€ καθημερινά από Δευτέρα 3-2-2014 έως Δευτέρα 10-2-2014 και ώρες 8.30-13.00 , Τηλ.: 2132020131 , 2132019955.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                                                                                                                          ΣΠΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Προτεινόμενο Video

Διαφήμιση

Επισκέπτες σε σύνδεση

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 281 guests και κανένα μέλος